ตารางเมตร[1] หรือ square metre (ตามการสะกดคำแบบสากลที่ใช้โดยสำนักงานชั่งตวงวัดระหว่างประเทศ) หรือ square meter (ตามการสะกดคำแบบอเมริกัน) เป็นหน่วยอนุพัทธ์เอสไอของพื้นที่ มีสัญลักษณ์คือ m2[2] โดยมีค่าเท่ากับพื้นที่ของสี่เหลี่ยมจัตุรัสที่แต่ละด้านยาว 1 เมตร

ตารางเมตร
ระบบการวัดเอสไอ
เป็นหน่วยของพื้นที่
สัญลักษณ์m2

การใช้คำอุปสรรคเอสไอ แก้

 
ตารางการแปลงหน่วยตารางเมตร

หน่วย "ตารางเมตร" สามารถใช้คำอุปสรรคเอสไอเหมือนที่ใช้กับหน่วย "เมตร" ได้ทั้งหมด

การคูณ ชื่อ สัญลักษณ์ การคูณ ชื่อ สัญลักษณ์
100 ตารางเมตร (เซนติอาร์) m2 100 ตารางเมตร (เซนติอาร์) m2
102 ตารางเดซิเมตร (อาร์) dam2 10−2 ตารางเดซิเมตร dm2
104 ตารางเฮกโตเมตร (เฮกตาร์) hm2 10−4 ตารางเซนติเมตร cm2
106 ตารางกิโลเมตร km2 10−6 ตารางมิลลิเมตร mm2
1012 ตารางเมกะเมตร Mm2 10−12 ตารางไมโครเมตร μm2
1018 ตารางจิกะเมตร Gm2 10−18 ตารางนาโนเมตร nm2
1024 ตารางเทระเมตร Tm2 10−24 ตารางพิโคเมตร pm2
1030 ตารางเพตะเมตร Pm2 10−30 ตารางเฟมโตเมตร fm2
1036 ตารางเอกซะเมตร Em2 10−36 ตารางอัตโตเมตร am2
1042 ตารางเซตตะเมตร Zm2 10−42 ตารางเซปโตเมตร zm2
1048 ตารางยอตตะเมตร Ym2 10−48 ตารางยอกโตเมตร ym2
1054 ตารางรอนนะเมตร Rm2 10−54 ตารางรอนโตเมตร rm2
1060 ตารางเควตตะเมตร Qm2 10−60 ตารางเควกโตเมตร qm2

การแปลงผัน แก้

1 ตารางเมตร มีค่าเท่ากับ:

ดูเพิ่ม แก้

หมายเหตุ แก้

  1. มักย่อว่า ตร.ม. หรือใช้สัญลักษณ์ ม.2
  2. David R. Lide, บ.ก. (2010), "INTERNATIONAL SYSTEM OF UNITS", CRC Handbook of Chemistry and Physics (90th ed.)

แหล่งข้อมูลอื่น แก้