ตารางเมตร คือ หน่วยอนุพัทธ์เอสไอของพื้นที่ มักย่อว่า ตร.ม. หรือสัญลักษณ์ ม.2 จากภาษาอังกฤษ m2

1 ตารางเมตร มีค่าเท่ากับ:

ดูเพิ่มแก้ไข