ไร่ เป็นหน่วยวัดพื้นที่ของประเทศไทยที่ใช้วัดพื้นที่ในแผนที่ที่ดิน[1]

1 ไร่ มีค่าเท่ากับ

ดูเพิ่ม

แก้

อ้างอิง

แก้
  1. Giblin, R. W. (2008) [1908]. "Chapter Royal Survey Work.". ใน Wright, Arnold; Breakspear, Oliver T (บ.ก.). Twentieth century impressions of Siam (PDF). London: Lloyds Greater Britain Publishing Company. สืบค้นเมื่อ January 28, 2012. It so happens that 40 metres or 4,000 centimetres are equal to one sen, so all cadastral plans are plotted, drawn, and printed to a scale of 1:4,000.

แหล่งข้อมูลอื่น

แก้