เฮกตาร์ คือหน่วยของพื้นที่ มักย่อว่า ha จากภาษาอังกฤษ hectare

1 เฮกตาร์ มีค่าเท่ากับ:

ดูเพิ่มแก้ไข