อันดับของขนาด (พื้นที่)

อันดับของขนาด
พื้นที่
หน่วยเงิน
ข้อมูล
ความหนาแน่น
พลังงาน
ความถี่
ความยาว
มวล
จำนวน
กำลัง
ความดัน
ความจุความร้อนจำเพาะ
ความเร็ว
อุณหภูมิ
เวลา
ปริมาตร
การเปลี่ยนหน่วย
หน่วยฟิสิกส์
หน่วยเอสไอ
หน่วยฐานเอสไอ
หน่วยอนุพันธ์เอสไอ
คำนำหน้าหน่วยเอสไอ
หน่วยพลังค์


รายชื่ออันดับของขนาดตามพื้นที่
ตัวคูณ ผลคูณ ค่า วัตถุ
10−70 2.61×10−70 เมตร² พื้นที่พลังก์,
...
10−52 10−52 เมตร² 1 เชด (Shed)
...
10−30 1 ตารางเฟมโตเมตร (fm²)
10−28 10−28 เมตร² 1 บาร์น (Barn)
10−24 1 ตารางพิโคเมตร (pm²)
10−20 1 ตารางอังสตรอม (Ų)
10−18 1 ตารางนาโนเมตร (nm²)
10−12 1 ตารางไมโครเมตร (μm²)
...
10−8
10−7
10−6 1 ตารางมิลลิเมตร (mm²) 2 ตร.มม. พื้นที่หัวของเข็ม
10−5
10−4 1 ตารางเซนติเมตร (cm²)
10−3
10−2 1 ตารางเดซิเมตร (dm²) 623.7 ตร.ซม. พื้นที่ของกระดาษขนาด A4 (210 × 297 มม.)
929.03 ตร.ซม. 1 ตารางฟุต
10−1 1247.4 ตร.ซม. พื้นที่ของกระดาษขนาด A3 (297 × 420 มม.)
1809.56 ตร.ซม. พื้นที่ผิวของลูกบาสเกตบอล (เส้นผ่านศูนย์กลาง 24 ซม.)
2494.8 ตร.ซม. พื้นที่ของกระดาษขนาด A2 (420 × 594 มม.)
4995.54 ตร.ซม. พื้นที่ของกระดาษขนาด A1 (594 × 841 มม.)
100 1 ตารางเมตร 1 ตร.ม. พื้นที่ของกระดาษขนาด A0 (841 × 1189 มม.)
101
102 1 ตารางเดคาเมตร​ (dcm²) 100 ตร.ม. 1 อาร์ (are, a)
162 ตร.ม. พื้นที่ของสนามวอลเลย์บอล
103 4,047 ตร.ม. 1 เอเคอร์ (acre)
5,400 ตร.ม. พื้นที่ของสนามอเมริกันฟุตบอล
7,300 ตร.ม. พื้นที่ของสนามฟุตบอล
104 1 ตารางเฮกโตเมตร (hm²) 10,000 ตร.ม. 1 เฮกตาร์​ (hectare, ha)
55,000 ตร.ม. พื้นที่ฐานของมหาพีระมิดแห่งกีซา
105 440,000 ตร.ม. พื้นที่ของนครรัฐวาติกัน
620,000 ตร.ม. พื้นที่ทั้งหมดของตึกเพนตากอน
106 1 ตารางกิโลเมตร​ (km²) 1.95 ตร.กม. พื้นที่ของประเทศโมนาโก
2.59 ตร.กม. 1 ตารางไมล์
107 59.5 ตร.กม. พื้นที่ของเกาะแมนฮัตตัน เมืองนิวยอร์ก ประเทศสหรัฐอเมริกา
61 ตร.กม. พื้นที่ของประเทศซานมารีโน
108 105 ตร.กม. พื้นที่ของกรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศส
272 ตร.กม. พื้นที่ของกรุงไทเป ประเทศไต้หวัน
641 ตร.กม. พื้นที่ของกรุงโทรอนโต ประเทศแคนาดา
109 1,092 ตร.กม. พื้นที่ของฮ่องกง
1,290 ตร.กม. พื้นที่ของเมืองลอสแอนเจลิส ประเทศสหรัฐอเมริกา
2,187 ตร.กม. พื้นที่ของกรุงโตเกียว
5,700 ตร.กม. พื้นที่ของเกาะบาหลี ประเทศอินโดนีเซีย
1010 10,991 ตร.กม. พื้นที่ของประเทศจาไมกา
68,870 ตร.กม. พื้นที่ของทะเลสาบวิกตอเรีย
83,858 ตร.กม. พื้นที่ของประเทศออสเตรีย
1011 103,000 ตร.กม. พื้นที่ของประเทศไอซ์แลนด์
301,230 ตร.กม. พื้นที่ของประเทศอิตาลี
504,782 ตร.กม. พื้นที่ของประเทศสเปน
780,580 ตร.กม. พื้นที่ของประเทศตุรกี
1012 1 ตารางเมกะเมตร (Mm²) =1 ล้าน ตารางกิโลเมตร 1.00 ตร.เมกะเมตร พื้นที่ของประเทศอียิปต์
7.69 ตร.เมกะเมตร พื้นที่ของประเทศออสเตรเลีย
9 ตร.เมกะเมตร เขตที่กว้างใหญ่ที่สุดของจักรวรรดิโรมัน
1013 10 ตร.เมกะเมตร พื้นที่ของประเทศแคนาดา (รวมพื้นน้ำ)
17 ตร.เมกะเมตร พื้นที่ของประเทศรัสเซีย ประเทศที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลก
30 ตร.เมกะเมตร พื้นที่ของทวีปแอฟริกา
36 ตร.เมกะเมตร เขตที่กว้างใหญ่ที่สุดของจักรวรรดิอังกฤษ
38 ตร.เมกะเมตร พื้นผิวดวงจันทร์
77 ตร.เมกะเมตร พื้นที่ของมหาสมุทรแอตแลนติก
1014 144 ตร.เมกะเมตร พื้นผิวดาวอังคาร
150 ตร.เมกะเมตร พื้นดินทั้งหมดบนโลก
360 ตร.เมกะเมตร พื้นน้ำทั้งหมดบนโลก
510 ตร.เมกะเมตร พื้นผิวทั้งหมดของโลก
1015 7,700 ตร.เมกะเมตร พื้นผิวดาวเนปจูน
1016 44,000 ตร.เมกะเมตร พื้นผิวดาวเสาร์
64,000 ตร.เมกะเมตร พื้นผิวดาวพฤหัสบดี
1017 4.6×1017 พื้นที่ภายในวงโคจรของดวงจันทร์
1018 1 ตารางจิกะเมตร (Gm²) 6.1×1018 พื้นผิวของดวงอาทิตย์
1019 3×1019 พื้นผิวของดาวเวกา
1020
1021 1.5×1021 พื้นผิวของดาว Albireo A
1022 1.1×1022 พื้นที่ภายในวงโคจรของดาวพุธ
3.7×1022 พื้นที่ภายในวงโคจรของดาวศุกร์
7.1×1022 พื้นที่ภายในวงโคจรของโลก
1023 1.6×1023 พื้นที่ภายในวงโคจรของดาวอังคาร
2.81×1023 พื้นที่ผิวของทรงกลมที่มีรัศมี 1 หน่วยดาราศาสตร์
4×1023 พื้นที่ภายในวงโคจรของเซเรส
1024 1 ตารางเทระเมตร (Tm²) 1.9×1024 พื้นที่ภายในวงโคจรของดาวพฤหัสบดี
6.4×1024 พื้นที่ภายในวงโคจรของดาวเสาร์
8.5×1024 พื้นผิวของดาวยักษ์แดง ดาวบีเทลจุส
1025 2.4×1025 พื้นผิวของดาวฤกษ์ที่ใหญ่ที่สุด ดาววีวาย หมาใหญ่
2.6×1025 พื้นที่ภายในวงโคจรของดาวยูเรนัส
6.4×1025 พื้นที่ภายในวงโคจรของดาวเนปจูน
1026 1.1×1026 พื้นที่ภายในวงโคจรของดาวพลูโต
4×1025 พื้นที่ภายในวงโคจรของเฮาเมอา
4.6×1025 พื้นที่ภายในวงโคจรของมาคีมาคี
...
1032 2×1032 พื้นที่ของเมฆออร์ต
3×1032 พื้นที่ของกลุ่มเมฆบอก
...
1034 3×1034 พื้นที่ของเนบิวลาฟองน้ำ
7×1034 พื้นที่ของเนบิวลาโคน
...
1041 7×1041 พื้นที่ของดาราจักรทางช้างเผือก
1042 4×1042 พื้นที่ของดาราจักรแอนดรอมิดา