เซนติเมตร

หน่วยความยาวเท่ากับ 1/100 ของเมตร

เซนติเมตร (centimetre) เป็นหน่วยความยาวที่มีค่าเท่ากับ 1/100 เมตรในระบบหน่วยวัดระหว่างประเทศ (SI) มีที่มาจากคำว่า "เมตร" ซึ่งเป็นหน่วยหน่วยฐานเอสไอ และหน่วยคำอุปสรรคเอสไอ "เซนติ" ซึ่งหมายถึง 1/100[1] มักใช้ตัวย่อเป็น cm ส่วนในภาษาไทยจะย่อเป็น ซม.

เซนติเมตร
ระบบการวัดซีจีเอส
เป็นหน่วยของความยาว
สัญลักษณ์cm 
การแปลงหน่วย
1 cm ใน ...... มีค่าเท่ากับ ...
   หน่วยฐานเอสไอ   10−2 เมตร

มิลลิเมตรเซนติเมตรเดซิเมตรเมตร

ภาพรวม แก้

เซนติเมตรเป็นหน่วยพื้นฐานในระบบเซนติเมตร–กรัม–วินาที

ในสัญกรณ์ของปริมาณทางกายภาพนั้น วิศวกรและนักวิทยาศาสตร์จะนิยมใช้คำอุปสรรคเอสไอที่เป็นทวีคูณของ 103 เช่น นาโน (n), ไมโคร (µ), มิลลิ (m), กิโล (k), เมกะ (M) และ กิกะ (G) ในขณะที่เซนตินั้นมีค่าเป็น 10-2 ถึงอย่างนั้นหน่วยเซนติเมตรก็ได้รับความนิยมในฐานะหน่วยวัดความยาวที่ถูกใช้ทั่วไปในชีวิตประจำวัน

ในระบบหน่วยวัดระหว่างประเทศ หน่วยที่หมายถึง "10-2 (1/100)" จะขึ้นต้นด้วย "เซนติ" ซึ่งอาจหมายถึงหน่วยอื่น ๆ นอกจากเมตร แต่ว่าหน่วยเซนติอื่นๆถูกใช้น้อยมาก สำหรับในไทยแล้วเมื่อพูดว่า "เซน" ปกติมักจะหมายถึงเซนติของเมตร นั่นคือ เซนติเมตร

อ้างอิง แก้