กิโล- (อังกฤษ: kilo-) เป็นคำอุปสรรคในระบบเอสไอ แสดงถึงค่าพัน (103 หรือ 1,000) มีสัญลักษณ์คือ k-

คำที่ใช้กันบ่อย แก้

  • 1 กิโลเมตร = 1,000 เมตร เช่น ความสูงของภูเขาเอเวอร์เรสประมาณ 8.8 กิโลเมตร (8,800 เมตร)
  • 1 กิโลลิตร = 1,000 ลิตร เช่น คน10คน ต้องดื่มน้ำวันละ 1.8 กิโลลิตร (1,800 ลิตร) ถ้าไม่มีการดูดน้ำกลับที่ไต
  • 1 กิโลอาร์ = 1,000 อาร์ (หน่วยพื้นที่) เช่น พื้นที่ของประเทศโมนาโกมีขนาด 1.95 กิโลอาร์ (1,950 อาร์)

ดูเพิ่ม แก้