นาโนเมตร (nanometre, สัญลักษณ์: nm) เป็นหน่วยความยาวในระบบ SI มีค่าเท่ากับ 10−9 เมตร (m) หรือเท่ากับหนึ่งในพันล้านของเมตร

นาโนเมตร
ระบบการวัดSI
เป็นหน่วยของความยาว
สัญลักษณ์nm 
การแปลงหน่วย
1 nm ใน ...... มีค่าเท่ากับ ...
   หน่วย SI   1×10−9 m
   1×103 pm

เป็นมาตรวัดหน่วยฐานเอสไอที่เติมด้วยคำอุปสรรคเอสไอ โดยคำว่านาโนแสดงถึงปริมาณ 10 −9 ของหน่วยฐาน

  • 1nm = 0.001 µm = 0.000001 mm
  • 1 nm = 10 Å

พิโกเมตรนาโนเมตรไมโครเมตร

หน่วยนี้มักใช้เพื่อแสดงความยาวคลื่นของ แสง ซึ่งอยู่ในช่วง 100 - 1,000 nm และโครงสร้างของอะตอม และ โมเลกุล ซึ่งมีค่าอยู่ที่ประมาณ 0.1 - 10 nm

มิลลิไมครอน

แก้

นาโนเมตรยังมีชื่อเรียกอีกอย่างว่า มิลลิไมครอน (สัญลักษณ์ mµ) เนื่องจากมีขนาด 1/1000 ของไมครอน ซึ่งชื่อเรียกอีกแบบของไมโครเมตร แต่คำว่า ไมครอน นั้นถูกยกเลิกไปใน ปี 1967 โดยมติของที่ประชุมใหญ่ว่าด้วยการชั่งตวงวัด และปัจจุบันก็ไม่ได้ใช้ไมครอนหรือมิลลิไมครอนในการวัดโดยทั่วไปอีก