อาร์ (หน่วยพื้นที่)

ความหมายอื่นของ อาร์ ดูที่ R

อาร์ คือหน่วยของพื้นที่ มักย่อว่า a จากภาษาอังกฤษ are

1 อาร์ มีค่าเท่ากับ:

ดูเพิ่ม

แก้