อินเพลนตีแอนด์อินไทม์ออฟนีด

อินเพลนตีแอนด์อินไทม์ออฟนีด (อังกฤษ: In Plenty and In Time of Need) เป็นชื่อเพลงชาติของบาร์เบโดส ประพันธ์คำร้องโดย Irving Burgie เรียบเรียงเสียงประสานโดย C. Van Roland Edwards (ค.ศ. 1912 – 1985) ทำนองมีความคล้ายคลึงกับเพลงชาติของสหพันธรัฐเวสต์อินดิส ค.ศ. 1958 – 1962 ที่มีชื่อว่า ฟอจด์ฟรอมเดอะเลิฟออฟลิเบอร์ที (ปัจจุบันเป็นเพลงชาติของตรินิแดดและโตเบโก) ประกาศใช้อย่างเป็นทางการเมื่อ ค.ศ. 1966 หลังการประกาศเอกราช

อินเพลนตีแอนด์อินไทม์ออฟนีด
In Plenty and In Time of Need
ชื่ออื่นเพลงชาติบาร์เบโดส
เนื้อร้องIrving Burgie
ทำนองC. Van Roland Edwards
รับไปใช้ค.ศ. 1966

ระเบียบข้อบังคับ

แก้

การขับร้อง และ บรรเลง

แก้

รัฐบาลบาร์เบโดสได้ตราระเบียบข้อบังคับการบรรเลงเพลงชาติดังนี้:

1. สำหรับพลเรือนและพนักงานของรัฐที่ไม่ได้สวมใส่เครื่องแบบ แสดงความเคารพโดยการยืนตรง หรือ ให้เอามือขวาจับที่หน้าอกด้านซ้าย พนักงานของรัฐที่สวมใส่เครื่องแบบ แสดงความเคารพโดยการทำวันทยาหัคถ์

การบรรเลง

แก้

2. การขับร้อง และ บรรเลงเพลงชาติ โดยบรรเลงดังนี้ เนื้อร้องบทที่ 1 ตามด้วยบทประสานเสียง เพลงชาติฉบับสังเขป โดยตัดเอาโน้ตสองท่อนแรกและสี่ท่อนสุดท้ายของบทประสานเสียงมาบรรเลง

การขับร้องและ บรรเลงเพลงชาติฉบับพิธีการ จะกระทำได้ในกรณี:

 • (ก) เพื่อเป็นการทำความเคารพในโอกาสทางพิธีการหรือทางราชการ หรือกรณีการเสด็จ/เดินทางมาเยือนของ:
  • (1) ประธานาธิบดีแห่งบาร์เบโดส.
  • (2) พระมหากษัตริย์ต่างประเทศ, ประมุขแห่งรัฐต่างประเทศ หรือสมาชิกราชวงศ์จากต่างประเทศ,
  • (3) ผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์ในกลุ่มประเทศเครือจักรภพ.
  • (4) ผู้ว่าการในกลุ่มประเทศหมู่เกาะแบบมีสัมพันธ์เสรี
  • (5) ผู้ว่าการ, ข้าหลวงใหญ่ที่ดูแลรัฐบาลในเขตปกครองพิเศษภายในเครือจักรภพ
 • (ข) ก่อนเริ่มการฉายภาพยนตร์ และ การเปิด-ปิดสถานีโทรทัศน์

3. การบรรเลงเพลงชาติทำได้ดังนี้

 • (ก) การเชิญธงชาติขึ้นและลงจากยอดเสา (ประกอบการบรรเลงเพลงชาติหรือการเป่าแตรคำนับ)
 • (ข) การแข่งขันกีฬาในระดับนานาชาติ

การใช้

แก้

4. ไม่ควรนำเพลงชาติล้อเลียนในบทเพลงหรือในเพลง ทั้งไม่ควรเล่นในจังหวะอื่นใดนอกจากที่เป็นทางการ (แปดสิบแปดโครเชต์ต่อหนึ่งนาที) โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ไม่ควรใช้ท่วงทำนองของเพลงชาติมาเป็นเพลงเต้นรำหรือเพื่อวัตถุประสงค์ในการโฆษณา

5. ให้บรรเลงเพลงชาติของผู้มาเยือนก่อน แล้วตามด้วยเพลงชาติบาร์เบโดส

เนื้อร้อง

แก้
"อินเพลนตีแอนด์อินไทม์ออฟนีด"
ภาษาอังกฤษ คำแปล
บทที่ 1

In plenty and in time of need
When this fair land was young
Our brave forefathers sowed the seed
From which our pride was sprung
A pride that makes no wanton boast
Of what it has withstood
That binds our hearts from coast to coast
The pride of nationhood

ความอุดมสมบูรณ์ และในยามค่ำคืน
ดินแดนที่สวยงามแห่งนี้เมื่อครั้งเยาว์วัย
บรรพบุรุษหว่านเมล็ดพืชให้ผู้กล้าของเรา
ซึ่งความภูมิใจของเราได้เปิดขึ้นแล้ว
ความภาคภูมิใจที่ไม่มีโอ้อวด
สิ่งที่ได้ในความอดทน
ที่ผูกใจเราจากฝั่งหนึ่งไปอีกฝั่งหนึ่ง
ความภูมิใจของชาติ

ประสานเสียง

We loyal sons and daughters all
Do hereby make it known
These fields and hills beyond recall
Are now our very own
We write our names on history's page
With expectations great
Strict guardians of our heritage
Firm craftsmen of our fate

พวกเราเป็นพี่น้องที่ซื่อสัตย์ทุกคน
มาให้ทราบโดยทั่วกัน
ทุ่งหญ้าและนเนิเขาเหล่านี้เกินกว่าจะจำได้
เป็นของเราแล้ว
เราเขียนชื่อของเราไว้หน้าประวัติศาสตร์
ด้วยความคาดหวังที่ดี
ผู้ปกป้องมรดกของเราอย่างเข้มงวด
ช่างฝีมือมีความแน่วแน่ในโชคชะตาของเรา

บทที่2

The Lord has been the people's guide
For past three hundred years.
With Him still on the people's side
We have no doubts or fears.
Upward and onward we shall go,
Inspired, exulting, free,
And greater will our nation grow
In strength and unity.

พระเจ้าทรงเป็นแนวทางของประชาชน
ตลอดสามร้อยปีที่ผ่านมา
ท่านยังอยู๋เคียงข้างประชาชน
เราไม่หวาดระแวง หรือ หวาดกลัว
เราจะขึ้นไปให้สุด และ ก้าวหน้า
แรงบันดาลใจ ปราบปลื้ม อิสระ
และชาติของเราจะเติบโตมากขึ้น
ในความเข้มแข็งและความสามัคคี

อ้างอิง

แก้

แหล่งข้อมูลอื่น

แก้

แม่แบบ:สัญลักษณ์ของประเทศบาร์เบโดส