ข้าหลวงใหญ่ (เครือจักรภพ)

ในเครือจักรภพแห่งประชาชาติ ข้าหลวงใหญ่ (อังกฤษ: High commissioner) คือตำแหน่งเจ้าหน้าที่การทูตระดับอาวุโส (เทียบเท่าเอกอัครรัฐทูต)[1] รับผิดชอบด้านกิจการต่างประเทศของแต่ละรัฐบาลในเครือจักรภพ ดังนั้น ประเทศในเครือจักรภพด้วยกันเอง จะไม่มีการแต่งตั้งเอกอัครรัฐทูตระหว่างกัน แต่จะแต่งตั้งข้าหลวงใหญ่ระหว่างกัน

สำนักงานข้าหลวงใหญ่แทนซาเนียประจำสหราชอาณาจักร

รายชื่อประเทศที่มีการแต่งตั้งข้าหลวงใหญ่ระหว่างกัน แก้

อ้างอิง แก้

  1. หลักพิธีการทูต การจัดทาความตกลงระหว่างประเทศ กองการต่างประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย