ธงชาติบาร์เบโดส

ธงชาติบาร์เบโดส เริ่มใช้อย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2509 อันเป็นวันประกาศเอกราชจากสหราชอาณาจักร ลักษณะสำคัญของธงนี้ประกอบด้วยแถบสีแนวตั้ง 3 แถบ เรียงเป็นแถบสีน้ำเงินเข้ม 2 แถบ ขนาบแถบสีทอง กลางแถบสีเหลืองมีรูปสามง่ามสีดำ ผู้ออกแบบธงชาติบาร์เบโดสคือ นายแกรนท์ลี ดับเบิลยู. เพรสค็อด (Grantley W. Prescod) โดยแบบธงของเขาเป็นแบบที่ชนะเลิศจากแบบธง 1,029 แบบที่มีการส่งเข้าประกวดแบบธงชาติ ซึ่งจัดโดยรัฐบาลบาร์เบโดส

ธงชาติบาร์เบโดส
The Broken Trident (ธงสามง่ามหัก)
การใช้ธงชาติ และ ธงเรือพลเรือน
สัดส่วนธง2:3
ประกาศใช้30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2509
ลักษณะธงสามสีแบ่งตามแนวตั้ง เป็นแถบสีน้ำเงิน-ทอง-น้ำเงิน กลางธงมีรูปสามง่าม
ออกแบบโดยแกรนท์ลี ดับเบิลยู. เพรสค็อด (Grantley W. Prescod)
การใช้ธงนาวี
สัดส่วนธง1:2
ประกาศใช้30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2509
ลักษณะธงพื้นขาวกางเขนแดง มีภาพธงชาติที่มุมธงบนด้านคันธง

ระดับของสีที่ใช้ในธงชาติ กำหนดตามรหัสสีมาตรฐานบริเตน (British standard colour code) ไว้ดังนี้

  • สีน้ำเงิน (Ultramarine) -- BCC148
  • สีทอง --BS0/002.

สีน้ำเงินในธงชาติ หมายถึงท้องฟ้าและมหาสมุทร ส่วนสีทองหมายถึงผืนทรายบนประเทศบาร์เบโดส

สัญลักษณ์ที่กลางธงนั้นคือรูปหัวสามง่าม ซึ่งเป็นอาวุธของเทพเนปจูน เทพเจ้าแห่งท้องทะเลตามตำนานกรีกโบราณ รูปหัวสามง่ามนี้เป็นที่รู้จักทั่วไปในชื่อ "สามง่ามหัก" (broken trident) เนื่องจากว่าในตราแผ่นดินสมัยที่บาร์เบโดสยังเป็นอาณานิคมนั้น ได้แสดงไว้ด้วยภาพสามง่ามมีด้าม ภาพสามง่ามหักหรือสามง่ามไม่มีด้ามนี้จึงมีความหมายว่า ประเทศบาร์เบโดสเป็นอิสระจากการปกครองของสหราชอาณาจักรแล้ว ปลายของสามง่ามนั้นแทนความหมายถึงอำนาจอธิปไตยทั้ง 3 ส่วนตามระบอบประชาธิปไตย อันได้แก่ อำนาจนิติบัญญัติ อำนาจบริหาร อำนาจตุลาการ

ดูเพิ่ม

แก้

แหล่งข้อมูลอื่น

แก้