สีทอง เป็นสีเหลืองแกมส้ม และเป็นสีของทองคำในธรรมชาติ

สีทอง
 
About these coordinates     รหัสสี
Hex triplet#daa520
sRGBB  (rgb)(255, 215, 0)
CMYKH   (c, m, y, k)(0, 16, 100, 0)
HSV       (h, s, v)(51°, 100%, 100%)
SourceX11
B: อยู่ในช่วง [0–255] (ไบต์)
H: อยู่ในช่วง [0–100] (ร้อย)