บทความนี้เกี่ยวกับสี สำหรับความหมายอื่น ดูที่ ส้ม

สีส้ม เป็นหนึ่งในกลุ่มสีโทนร้อน แสงสีส้มที่มองเห็นได้มีความยาวคลื่นราว 590 นาโนเมตร

สีส้ม
 
Delicatearch.png
ISS Expedition 5 crew.jpg
Japanese maple.jpg
(A) Sadhu India.jpg
GoldenGateBridge-001.jpg
NED-DEN Euro 2012 (24).jpg
สเปกตรัม
ความยาวคลื่น590–620 nm
ความถี่505–480 THz
About these coordinates     รหัสสี
Hex triplet#FF7F00
sRGBB  (rgb)(255, 127, 0)
CMYKH   (c, m, y, k)(0, 50, 100, 0)
HSV       (h, s, v)(30°, 100%, 100%)
SourceHTML Colour Chart @30
B: อยู่ในช่วง [0–255] (ไบต์)
H: อยู่ในช่วง [0–100] (ร้อย)

สีเพลิง เป็น รูปลักษณ์ของสีออกคล้ายสีแสด ซึ่งมีความเข้มกว่าสีส้ม

สัญลักษณ์แก้ไข

สีประจำสถาบันการศึกษาแก้ไข

อ้างอิงแก้ไข

  1. สรุปมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยศิลปากร ครั้งที่ 4/2560 เมื่อวันอังคารที่ 21 กุมภาพันธ์ 2560 (โดยมีอาจารย์ ดร. ไพโรจน์ พิทยเมธี อาจารย์ประจำภาควิชาออกแบบนิเทศศิลป์ คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ผู้จัดทำสีไทยโทน ในการควบคุมและประสานงานเพื่อปรับสีประจำคณะวิชา)