สีดำ เป็นสีของวัตถุที่ไม่สะท้อนแสงที่สเปกตรัมสะท้อนออกมา วัตถุสีดำจะดูดกลืนทุกสีในสเปกตรัม จึงไม่สะท้อนสีใด ๆ ออกมาเลย หลายคนคิดว่าสีดำคือ "การผสมทุกสีเข้าด้วยกัน" แต่ความเป็นจริงแล้ว สีที่สามารถสะท้อนแสงคืนได้หมดทุกสีคือ สีขาว บางครั้งสีดำบ่งบอกถึงความว่างเปล่า และไม่มีสีสัน แต่สีดำเป็นสีสีหนึ่ง สามารถบ่งบอกคุณลักษณ์ต่างๆ ของวัตถุ เช่น แมวสีดำ หรือภาพศิลป์สีดำ หมูป่าสีดำ นอกจากนี้ยังมีหลักฐานทางประวัติศาสตร์ว่าสีดำถือเป็นหนึ่งในโทนสีแรกๆที่มนุษย์ยุคหินใช้วาดภาพเขียนในถ้ำ มีการค้นพบภาพวาดกระทิงและสัตว์ต่างๆ ในถ้ำลัสโก โดยการใช้ถ่านหิน และต่อมามนุษย์ยุคหินก็เริ่มใช้กระดูกและเขาสัตว์มาเผาไฟ พื่อสร้างสีดำให้เข้มขึ้น

สีดำ
 
About these coordinates     รหัสสี
Hex triplet#000000
sRGBB  (rgb)(0, 0, 0)
CMYKH   (c, m, y, k)(0, 0, 0, 100)
HSV       (h, s, v)(–°, –%, 0%)
SourceBy definition
B: อยู่ในช่วง [0–255] (ไบต์)
H: อยู่ในช่วง [0–100] (ร้อย)

ความหมายและการใช้

แก้
  • สีดำ เป็นสีแทนสัญลักษณ์ของความลึกลับน่ากลัว ความมีอำนาจ ส่วนมากจะมีความหมายไปทางลบ มีความหมายตรงข้ามกับสีขาว
  • การแต่งชุดดำไปงานศพ หรือติดปลอกแขนสีดำ เป็นสัญลักษณ์ของการไว้ทุกข์
  • สีดำ เป็นสีหลักในระบบสี CMYK (K มาจาก black)
  • หนังสือและเอกสารทั่วไป มักใช้หมึกสีดำเพื่อพิมพ์หรือเขียนตัวหนังสือ ส่วนการใช้สีอื่น ๆ เพื่อตกแต่งหรือเน้นให้เด่นชัด
  • แฟชั่นการแต่งตัวแบบกอธ (Goth) จะเน้นไปทางสีดำ ทั้งเสื้อผ้าและการแต่งหน้า
  • มีความเชื่อว่าแมวดำเป็นตัวนำความโชคร้ายมาสู่ โดยเฉพาะความเชื่อที่ว่าหากแมวดำกระโดดข้ามศพ จะทำให้ศพนั้นเฮี้ยน ในขณะที่แมวดำล้วนที่เป็นแมวไทยมงคลคือ โกนจา และนิลรัตน์
  • นิล เป็นอัญมณีที่มีสีดำ
  • ในวรรณกรรมเรื่อง กามนิตวาสิฎฐี ได้มีการเปรียบเทียบสีดำว่าเป็นสีแห่งความรัก ซึ่งจะแตกต่างไปจากคติสีดำโดยทั่วไปอย่างตรงกันข้าม เนื่องจากสีดำคือ สีเดียวกับสีพระศอของพระศิวะ ที่พระองค์ทรงดื่มพิษจากพญานาคเพื่อช่วยโลกไว้เมื่อครั้งกวนเกษียณสมุทร[1]

รูปภาพ

แก้

อ้างอิง

แก้

2. เปิดประวัติศาสตร์ 'สีดำ' โทนสีที่มีมากกว่าการไว้ทุกข์ ความเศร้า และโลกวิญญาณ