สีดำ เป็นสีของวัตถุที่ไม่สะท้อนแสงที่สเปกตรัมสะท้อนออกมา วัตถุสีดำจะดูดกลืนทุกสีในสเปกตรัม จึงไม่สะท้อนสีใด ๆ ออกมาเลย หลายคนคิดว่าสีดำคือ "การผสมทุกสีเข้าด้วยกัน" แต่ความเป็นจริงแล้ว สีที่สามารถสะท้อนแสงคืนได้หมดทุกสีคือ สีขาว บางครั้งสีดำบ่งบอกถึงความว่างเปล่า และไม่มีสีสัน แต่สีดำเป็นสีสีหนึ่ง สามารถบ่งบอกคุณลักษณ์ต่างๆ ของวัตถุ เช่น แมวสีดำ หรือภาพศิลป์สีดำ หมูป่าสีดำ

สีดำ
 
Philip the good.jpg Gisele Bündchen at the Fashion Rio Inverno 2006.jpg 01 Schwarzbär.jpg
Queen Victoria after Heinrich von Angeli.jpg NGC 406 Hubble WikiSky.jpg Percy Bysshe Shelley by Alfred Clint.jpg
Supreme Court US 2009.jpg
About these coordinates     รหัสสี
Hex triplet#000000
sRGBB  (rgb)(0, 0, 0)
CMYKH   (c, m, y, k)(0, 0, 0, 100)
HSV       (h, s, v)(–°, –%, 0%)
SourceBy definition
B: อยู่ในช่วง [0–255] (ไบต์)
H: อยู่ในช่วง [0–100] (ร้อย)

ความหมายและการใช้แก้ไข

  • สีดำ เป็นสีแทนสัญลักษณ์ของความลึกลับน่ากลัว ความมีอำนาจ ส่วนมากจะมีความหมายไปทางลบ มีความหมายตรงข้ามกับสีขาว
  • การแต่งชุดดำไปงานศพ หรือติดปลอกแขนสีดำ เป็นสัญลักษณ์ของการไว้ทุกข์
  • สีดำ เป็นสีหลักในระบบสี CMYK (K มาจาก black)
  • หนังสือและเอกสารทั่วไป มักใช้หมึกสีดำเพื่อพิมพ์หรือเขียนตัวหนังสือ ส่วนการใช้สีอื่น ๆ เพื่อตกแต่งหรือเน้นให้เด่นชัด
  • แฟชั่นการแต่งตัวแบบกอธ (Goth) จะเน้นไปทางสีดำ ทั้งเสื้อผ้าและการแต่งหน้า
  • มีความเชื่อว่าแมวดำเป็นตัวนำความโชคร้ายมาสู่ โดยเฉพาะความเชื่อที่ว่าหากแมวดำกระโดดข้ามศพ จะทำให้ศพนั้นเฮี้ยน ในขณะที่แมวดำล้วนที่เป็นแมวไทยมงคลคือ โกนจา และนิลรัตน์
  • นิล เป็นอัญมณีที่มีสีดำ
  • ในวรรณกรรมเรื่อง กามนิตวาสิฎฐี ได้มีการเปรียบเทียบสีดำว่าเป็นสีแห่งความรัก ซึ่งจะแตกต่างไปจากคติสีดำโดยทั่วไปอย่างตรงกันข้าม เนื่องจากสีดำคือ สีเดียวกับสีพระศอของพระศิวะ ที่พระองค์ทรงดื่มพิษจากพญานาคเพื่อช่วยโลกไว้เมื่อครั้งกวนเกษียณสมุทร[1]

รูปภาพแก้ไข

อ้างอิงแก้ไข