เปิดเมนูหลัก
ศพ
ศพของแกะ

ศพ คือ ร่างของมนุษย์ที่ตายแล้ว สำหรับร่างของสัตว์ที่ตายแล้ว เรียก "ซาก"

ดูเพิ่มแก้ไข