ที่เก็บศพ (อังกฤษ: Tomb) คือที่เก็บร่างของผู้ตายซึ่งมิใช่การฝัง คำนี้โดยทั่วไปจะหมายถึงสิ่งก่อสร้างที่มีที่เก็บร่างของผู้ตายที่มีขนาดต่าง ๆ กัน

ที่เก็บศพแบบหนึ่ง: ฝาครอบโลงหินของอิทรัสกันที่อิตาลี

ประเภทของที่เก็บศพ

แก้
 • เพิงหิน (Dolmen) หมายถึงที่เก็บศพก่อนประวัติศาสตร์ที่มีลักษณะเหมือนโต๊ะหิน
 • ห้องเก็บศพ (Burial vault) หมายถึงสิ่งก่อสร้างที่เป็นหินหรืออิฐใต้ดินที่มีที่ให้เก็บศพ (ซึ่งมิได้ฝัง) แต่เดิมห้องเก็บศพมักจะเป็นส่วนบุคคลที่เป็นของครอบครัว และมักจะอยู่ภายใต้สิ่งก่อสร้างทางศาสนาเช่นวัดคริสต์ศาสนา, ภายในลานวัด, หรือ ภายในบริเวณสุสาน
 • ห้องเก็บศพใต้โบสถ์ (Crypt) หมายถึงที่เก็บศพที่คล้ายกับห้องเก็บศพแต่ไม่ใช้เฉพาะครอบครัว และมักจะหมายถึงห้องใต้ดินภายในมหาวิหารหรือวัดใหญ่ หรือ ปราสาทที่อาจจะสร้างขึ้นเพื่อใช้เป็นชาเปลหรือที่เก็บโลงหิน หรือวัตถุมงคลในคริสต์ศาสนาหรือร่างของบุคคลสำคัญทางศาสนาเช่น นักบุญ
 • ที่เก็บนักบุญ (Martyrium) หมายถึงที่เก็บศพของนักบุญ
 • มอโซเลียม (Mausoleum) หมายถึงที่เก็บศพเหนือดินภายในสิ่งก่อสร้างอิสระจากสิ่งก่อสร้างอื่น ๆ ซึ่งอาจจะใหญ่หรือเล็กก็ได้ตามกำลังทรัพย์หรืออำนาจของผู้สร้าง รวมทั้งพีระมิดอียิปต์ มักจะเป็นที่เก็บศพของผู้ใดผู้หนึ่งหรือครอบครัว
 • สุสานใต้ดิน หรือ สุสานรังผึ้ง (Catacombs) หมายถึงที่เก็บศพที่อยู่ใต้ดินจัดเป็นช่อง ๆ สำหรับวางศพ นิยมกันมากในสมัยจักรวรรดิโรมัน ซึ่งอาจจะอยู่ภายในถ้ำ หรือสถานที่ใต้ดินที่สร้างขึ้น
 • ที่เก็บศพก่อนประวัติศาสตร์ (Megalithic tomb) หมายถึงที่เก็บศพสมัยก่อนประวัติศาสตร์สำหรับชุมชนใหญ่ ๆ สร้างด้วยหินบนกำแพงหินมักหลังคาที่เป็นเนินดิน
 • โลงหิน (Sarcophagus) หมายถึงโลงศพที่แกะจากหินมักจะเป็นการแกะสลักตกแต่งและกึ่งใช้เป็นอนุสาวรีย์ ซึ่งอาจจะตั้งอยู่ภายในศาสนสถาน หรือภายในมอโซเลียม บางครั้งก็จะเป็นโลงหินเกลี้ยง ๆ ไม่มีการตกแต่ง
 • เซพัลเครอ (Sepulchre) หมายถึง ที่เก็บศพที่แกะเข้าไปในช่องหินหรือหน้าผา หรือเป็นสิ่งก่อสร้างที่ทำด้วยหินมักจะอยู่ใต้ดิน เช่นเซพัลเครอของชายอียิปต์โบราณ แต่มักจะเป็นคำที่ใช้กับสิ่งก่อสร้างเก็บศพสำหรับชาวยิว หรือคริสต์ศาสนสถาน
 • ศาล (ที่เก็บศพ) หรือ ไชรน์ (Shrine) ทางคริสต์ศาสนาหมายถึงสิ่งก่อสร้างที่สร้างเหนือที่ฝังศพของนักบุญ ความหมายอื่นที่ใช้ ไชรน์ มาจากภาษาละติน “scrinium” ซึ่งแปลว่า “กล่อง” หรือโต๊ะเขียนหนังสือ ในสมัยแรกหมายถึงกล่องที่ทำด้วยอัญมณีมีค่าเป็นที่เก็บ วัตถุมงคล หรือรูปสัญลักษณ์ของลัทธินิยม ต่อมาความหมายก็ขยายเพิ่มโดยรวมถึงสถานที่ที่เป็นที่เก็บวัตถุมงคลหรือที่ฝังศพที่อุทิศให้กับวีรบุรุษ, ผู้พลีชีพเพื่อศาสนา, นักบุญ หรือผู้ที่ผู้คนนับถือ
 • ที่เก็บศพแบบอื่น ๆ เช่น การฝังศพกับเรือ (ship burial) เป็นต้น

ดูเพิ่ม

แก้