หมึก (แก้ความกำกวม)

หน้าแก้ความกำกวมวิกิมีเดีย
(เปลี่ยนทางจาก หมึก)

หมึก อาจหมายถึง