เปิดเมนูหลัก
สีขาว
Color icon white.svg
— รหัสสี —
Hex triplet #FFFFFF
RGBB (r, g, b) (255, 255, 255)
CMYKH (c, m, y, k) (0%, 0%, 0%, 0%)
HSV (h, s, v) (✻°, 0%, 100%)

B: อยู่ในช่วง [0–255]
H: อยู่ในช่วง [0–100]

สีขาว คือ โทนสี หรือ การรับรู้ที่เกิดจากแสงไปกระตุ้นเซลล์สีรูปกรวยทั้ง 3 แบบในดวงตาของมนุษย์ในปริมาณที่เกือบจะเท่ากันและมีความสว่างสูงสุดเมื่อเทียบกับสิ่งแวดล้อมรอบข้าง

สีขาว เป็นสีที่เกิดจากการรวมความเข้มของแสงสเปกตรัมที่มองเห็นได้ เป็นสีที่เต็มไปด้วยความสว่าง แต่ไม่มีสีสัน

แหล่งกำเนิดของแสงสีขาวมีอยู่หลายแหล่ง เช่น ดวงอาทิตย์ในเวลากลางวัน, หลอดไฟแบบไส้, หลอดไฟแบบฟลูออเรสเซนท์ และหลอด LED สีขาว

สีขาวยังมีความพิเศษอยู่อีกอย่างหนึ่ง ก็คือ เป็นสีที่เกิดจากการผสมกันระหว่างแสงสีปฐมภูมิ ซึ่งได้แก่ สีแดง, เขียว และน้ำเงิน (RGB) โดยเรียกกระบวนการนี้ว่า การผสมแสงสี (additive mixing) ซึ่งพบได้ทั่วไปในเทคโนโลยีการแสดงผล

แสงสีขาวที่สะท้อนออกมาจากวัตถุจะสามารถมองเห็นได้ก็ต่อเมื่อไม่มีสเปกตรัมของแสงส่วนไหนที่สะท้อนมากกว่าส่วนอื่น ๆ และวัตถุที่สะท้อนแสงนั้นมีมุมตกกระทบที่เหมาะสมที่จะทำให้เกิดการกระจัดกระจายของแสง (diffusion) ได้

เนื้อหา

กำเนิดคำว่า สีขาวแก้ไข

คำว่า สีขาว ในภาษาอังกฤษคือ white มาจากคำในภาษาเยอรมันโบราณว่า hwitaz แล้วแปลงเป็นคำโบราณในภาษาอังกฤษว่า hwīt[1]

สีขาว ในพจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 เป็นคำนาม มีความหมายว่า สีชนิดหนึ่งเหมือนสำลี

สีขาวในมุมมองของมนุษย์แก้ไข

เป็นสีขาว หรือ สีที่สว่างที่สุด

ดาราศาสตร์แก้ไข

  • ดาวหรือวัตถุท้องฟ้าคลาส A จะมีสีขาว

เกมกระดานแก้ไข

  • สีขาวมักจะใช้เป็นหนึ่งในสองสีหลัก ๆ ที่ใช้ในเกมกระดานประเภทวางแผน เช่น โกะ หมากรุก เป็นต้น

คอมพิวเตอร์แก้ไข

  • กลุ่มหมวกขาว คือคำที่ใช้เรียกบุคคลที่ต่อต้านการใช้คอมพิวเตอร์ในทางผิด ซึ่งตรงข้ามกับคำว่า กลุ่มหมวกดำ ที่ใช้เรียกบุคคลที่ใช้คอมพิวเตอร์ในทางที่ผิดจริยธรรม

สัญลักษณ์สีขาวแก้ไข

สีประจำสถาบันการศึกษาแก้ไข

อ้างอิงแก้ไข

  1. Harper, Douglas (2001). "Online Etymology Dictionary". สืบค้นเมื่อ 2008-03-26. Unknown parameter |month= ignored (help)
  2. สรุปมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยศิลปากร ครั้งที่ 4/2560 เมื่อวันอังคารที่ 21 กุมภาพันธ์ 2560 (โดยมีอาจารย์ ดร. ไพโรจน์ พิทยเมธี อาจารย์ประจำภาควิชาออกแบบนิเทศศิลป์ คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ผู้จัดทำสีไทยโทน ในการควบคุมและประสานงานเพื่อปรับสีประจำคณะวิชา)