ความบริสุทธิ์

หน้าแก้ความกำกวมวิกิพีเดีย
บทความนี้มีเนื้อหาที่สั้นมาก ต้องการเพิ่มเติมเนื้อหาหรือพิจารณารวมเข้ากับบทความอื่นแทน
สำหรับความหมายในทางเพศ ดูที่ พรหมจารี

ความบริสุทธิ์ (อังกฤษ: purity) ในทางเคมี จะถูกวัดเป็นเปอร์เซนต์ของโลหะผสม หรือที่เรียกว่าอัลลอย ในโลหะมีค่า ความบริสุทธิ์ของทองคำและแพลทินัมจะวัดกันโดยใช้หน่วย กะรัต วัตถุจะบริสุทธิ์ถ้าไม่มีการปนเปื้อน หรือเจือปนวัตถุแปลกปลอมต่างๆ