ตรีศูล, ตรี, หรือ สามง่าม (อังกฤษ: trident) เป็นหอกที่มีปลายแหลม 3 ปลาย ใช้ในการประมง และในทางประวัติศาสตร์ยังใช้เป็นอาวุธคู่มือ

ในเทพปกรณัมคลาสสิก ตรีศูลเป็นอาวุธของโพไซดอนหรือเนปจูน เจ้าสมุทร ส่วนในเทพปกรณัมฮินดู ตรีศูลเป็นอาวุธของพระศิวะ