หอก เป็นอาวุธชนิดหนึ่ง ซึ่งใช้มาแต่โบราณในหลายพื้นที่ของโลก

อาวุธหอกของฮอปไลต์ จาก สงครามกรีก-เปอร์เซีย

หอกในยุคโบราณ

แก้

ในยุคแรก ๆ พบหอกเป็นเพียงไม้แหลม ต่อมา พบหอกส่วนมากเป็นหินปลายแหลมนำมาผูกติดกับท่อนไม้ ซึ่งจะพบในยุคหินเก่า ในขณะที่ในยุคหินใหม่นั้นจะมีการเหลาปลายหอกให้แหลมขึ้น ใช้ในการล่าสัตว์ต่าง ๆ เป็นส่วนใหญ่

หอกในสงครามมีหลายแบบ และใช้กันมากอย่างแพร่หลาย มีลักษณะคล้ายกับทวนแต่หอกจะมีความยาวด้ามจับสั้นกว่า และใช้ต่อสู้กันบนภาคพื้นดิน หอกนั้นมีหลายแบบ เช่น หัวหอกแบบกางเขน หัวหอกแบบ L

หัวหอกแบบกางเขน เรียกกันแบบสั้น ๆ ว่า หอกกางเขน มีลักษณะหัวหอกคล้ายสัญลักษณ์กางเขน เป็นอาวุธที่มีอณุภาพสูงกว่าหัวหอกแบบธรรมดามาก ทำให้มีประโยชน์มากในการรบ เพราะจุดเสียเปรียบของอาวุธประเภทหอกก็คือ หากใช้การโจมตีโดยการแทง จะสร้างบาดแผลกับคู่ต่อสู้ได้น้อยมาก หรือเพียงคู่ต่อสู้ปัดเบี่ยงการโจมตีได้เพียงเล็กน้อยก็ไม่สามารถทำอันตรายใดๆได้แล้ว จึงมีการพัฒนาหัวหอกแบบใหม่โดยการทำหัวหอกให้เป็นรูปสัญลักษณ์กางเขน ซึ่งทำให้สามารถสร้างบาดแผลหรือความเสียหายได้มาก เพราะส่วนที่เพิ่มเติมเข้ามานั้นมีความคมพอๆกับมีด ทำให้สามารถแทงและสร้างบาดแผลได้มากมาย เช่นการแทงโดยใช้หอก การแทงโดยใช้คมหอกกางเขน (ส่วนที่เพิ่มเข้ามา) หรือแม้แต่การใช้คมหอกกางเขนเชือดเฉือนศัตรู รับคมดาบของศัตรู เป็นต้น

ส่วนหัวหอกแบบ L มีลักษณะใกล้เคียงกับหอกกางเขน เพียงแต่ตัดส่วนคมด้านหนึ่งออกเท่านั้น แต่ส่วนเรื่องการใช้งานนั้นก็ไม่ต่างกันเท่าไหร่นัก