ประเทศที่เป็นเกาะ

ประเทศที่เป็นเกาะ หรือ ชาติที่เป็นเกาะ หมายถึง ประเทศที่มีดินแดนหลักเป็นเกาะเพียงหนึ่งแห่ง หรือมากกว่าหนึ่งแห่ง หรือส่วนหนึ่งของเกาะ ประมาณร้อยละ 25 ของประเทศเอกราชทั้งหมดเป็นประเทศที่เป็นเกาะ[1] ประเทศที่เป็นเกาะ มีแนวโน้มที่จะมีความเสี่ยงมากขึ้นอย่างมีนัยสำคัญต่อ การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศมากกว่าประเทศอื่น เนื่องจากภูมิศาสตร์ของพวกเขา ส่วนหนึ่งเป็นเพราะ การเพิ่มของระดับน้ำทะเล, การบุกรุกของน้ำเค็มและผลกระทบต่อการจัดหาอาหาร

รัฐอธิปไตยและรัฐที่ได้รับการยอมรับอย่างจำกัดบนเกาะต่าง ๆ (ออสเตรเลียถือเป็นทวีป): ดินแดนที่มีพรมแดนทางบกจะเป็นสีเขียว ส่วนดินแดนที่ไม่มีพรมแดนจะเป็นสีน้ำเงินเข้ม

การเมือง

แก้

ในอดีต ประเทศที่เป็นเกาะมีแนวโน้มที่จะเกิดความไม่มั่นคงทางการเมืองน้อยกว่าประเทศในภาคพื้นทวีป และร้อยละของประเทศที่เป็นเกาะมีควาทเป็นประชาธิปไตยสูงกว่าประเทศในทวีป[1]

การสงคราม

แก้

ทรัพยากรธรรมชาติ

แก้

ส่วนใหญ่อาหารต่าง ๆ ของคนที่อาศัยอยู่ในประเทศที่เป็นเกาะจะหนักไปทางปลา[2]

รายการอ้างอิง

แก้
  1. 1.0 1.1 Ott, Dan (1996). Small is Democratic. Routledge. p. 128. ISBN 0-8153-3910-0. สืบค้นเมื่อ March 23, 2019.
  2. "OTTAWA: REPORT ISSUES WARNING ABOUT FUTURE OF CORAL FISHERIES". Radio Canada International. 2007-04-21. เก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2011-06-06. สืบค้นเมื่อ 2009-02-01.