เกาะ (อังกฤษ: island) เป็นพื้นดินที่ล้อมรอบด้วยน้ำ มีขนาดเล็กกว่าทวีป อาจอยู่ในมหาสมุทร ทะเล ทะเลสาบ หรือแม่น้ำ เกาะขนาดเล็กเรียกว่า เกาะเล็ก (isle) ซึ่งรวมถึงอะทอลล์ (atoll) หรือ เกาะปะการังวงแหวน และ เกาะปริ่มน้ำ (key หรือ cay) ที่เป็นเกาะขนาดเล็กโผล่ขึ้นมาเหนือพื้นน้ำ เกาะหลายเกาะที่อยู่รวมกันเป็นกลุ่ม เรียกว่า กลุ่มเกาะ (archipelago)

เกาะเล็ก ๆ ในทะเลสาบซารานักล่าง

อาจแบ่งเกาะในทะเลได้เป็น 4 ประเภท คือ เกาะริมทวีป (continental island), เกาะกลางสมุทร (oceanic island), เกาะปะการัง (atoll) และเกาะภูเขาไฟ (volcanic island)[1] และเกาะภายในทวีปคือ เกาะแม่น้ำ (river island) นอกจากนี้ยังมีเกาะเทียม (artificial island) ที่สร้างขึ้นโดยมนุษย์[ต้องการอ้างอิง]

นิยาม แก้

เกาะ หมายถึง แผ่นดิน หรือบริเวณพื้นดิน หิน หรือทรายที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติ ล้อมรอบด้วยน้ำและอยู่เหนือน้ำตลอดเวลา (คงพื้นผิวที่ก่อตัวขึ้นตามธรรมชาติเหนือน้ำได้ในเวลาน้ำขึ้น) ทั้งนี้เกาะอาจอยู่ในทะเล แม่น้ำ หรือที่ลุ่มน้ำขัง เช่น บึง หรือทะเลสาบ[1]

ดูเพิ่ม แก้

อ้างอิง แก้

  1. 1.0 1.1 "เกาะในประเทศไทย - ระบบฐานข้อมูลทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง". km.dmcr.go.th (ภาษาอังกฤษแบบอเมริกัน).