เครือจักรภพ (อังกฤษ: commonwealth) เป็นคำภาษาอังกฤษเดิมใช้กับชุมชนการเมืองที่ตั้งขึ้นเพื่อประโยชน์ร่วมกัน ในอดีต บางครั้งคำนี้สมนัยกับ "สาธารณรัฐนิยม"

ภายหลังคำนี้ใช้กับสมาคมรัฐเอกราช ที่โดดเด่นที่สุด คือ เครือจักรภพแห่งประชาชาติ สมาคมสำหรับอดีตสมาชิกจักรวรรดิบริติชเป็นหลัก มักเรียกย่อเป็น "เครือจักรภพ"

รายชื่อเครือจักรภพ แก้

ดูเพิ่ม แก้