ประธานาธิบดี (อังกฤษ: president) คือชื่อสามัญสำหรับประมุขแห่งรัฐในสาธารณรัฐเป็นส่วนใหญ่

descrdescrdescr
descrdescrdescr
descrdescr
descrdescrdescrบทบาทหน้าที่ที่ถูกใช้โดยประธานาธิบดีจะแตกต่างกันไปตามรูปแบบของรัฐบาล ในสาธารณรัฐระบบรัฐสภา พวกเขามักจะเป็น แต่ไม่เสมอไป จำกัดโดยเฉพาะประมุขแห่งรัฐ และเป็นพิธีอย่างเป็นทางการเป็นส่วนใหญ่ ในระบบประธานาธิบดี ซึ่งได้รับเลือกจากรัฐสภา (เช่น ประเทศบอตสวานา และประเทศแอฟริกาใต้)[1][2] ในสาธารณรัฐแบบกึ่งประธานาธิบดี บทบาทของประธานาธิบดีจะมีความโดดเด่นมากขึ้น นอกจากนี้ยังทำหน้าที่(ในกรณีส่วนใหญ่) ของหัวหน้ารัฐบาล[3] ในระบอบอำนาจเบ็ดเสร็จ เผด็จการหรือผู้นำของรัฐพรรคการเมืองเดียวอาจจะเรียกได้ว่าเป็นประธานาธิบดี[4]

บทบาท แก้

บทบาทที่สำคัญของประธานาธิบดีคือเป็นสัญลักษณ์ ศูนย์รวมจิตใจของประเทศ งานด้านพิธีกรรม เช่น ต้อนรับแขกบ้านแขกเมือง และมีบทบาทด้านการทูต เช่น การแต่งตั้งเอกอัครราชทูตและรับทราบการแต่งตั้งเอกอัครราชทูตของประเทศอื่น รวมทั้งการมีอำนาจการบริหารสูงสุด อำนาจในการแต่งตั้งรัฐบาล รัฐสภา อำนาจในการออกกฎหมาย เช่น ประมุขแห่งรัฐต้องลงนามก่อน กฎหมายจึงจะมีผลบังคับใช้ และเป็นผู้บัญชาการทหารสูงสุดซึ่งมีอำนาจในการเรียกประชุม หรือยุบสภานิติบัญญัติอีกด้วย

รายชื่อประธานาธิบดี แก้

ดูเพิ่ม แก้

อ้างอิง แก้

  1. "Constitution of the Republic of South Africa, 1996 - Chapter 5: The President and National Executive". www.gov.za. 2012. สืบค้นเมื่อ 17 April 2019.
  2. Allard, P (2016). "Government social advertising and ethno-politics in a small, ethnically diverse nation". ResearchGate. p. 67. สืบค้นเมื่อ 17 April 2019.
  3. Shugart, MS (2008). "Comparative Executive–Legislative Relations". ใน Binder, SA; Rhodes, RAW; Rockman, BA (บ.ก.). The Oxford handbook of political institutions (PDF). Oxford University Press. doi:10.1093/oxfordhb/9780199548460.003.0018. ISBN 978-0-199548460. สืบค้นเมื่อ 17 April 2019.
  4. "The President, Our Government". The White House. สืบค้นเมื่อ 26 April 2021.