ประธานาธิบดีจีน

หน้าแก้ความกำกวมวิกิมีเดีย

ประธานาธิบดีจีน (อังกฤษ: President of China) สามารถหมายถึง