ประธานาธิบดีจีน

ประธานาธิบดีจีน (อังกฤษ: President of China) สามารถหมายถึง