รายนามประธานาธิบดีแอฟริกาใต้

บทความรายชื่อวิกิมีเดีย

รายนามประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐแอฟริกาใต้ตั้งแต่ พ.ศ. 2537 (ค.ศ. 1994) ถึงปัจจุบัน

ประธานาธิบดี
แห่งสาธารณรัฐแอฟริกาใต้
ผู้ดำรงตำแหน่งคนปัจจุบัน
ไซริล รามาโฟซา

ตั้งแต่ 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561
วาระ5 ปี
ผู้ประเดิมตำแหน่งเนลสัน มันเดลา
สถาปนา10 พฤษภาคม พ.ศ. 2537
แถบสี
ลำดับ
(สมัย)
รูป รายนาม เริ่มวาระ สิ้นสุดวาระ
1 เนลสัน แมนเดลา 10 พฤษภาคม พ.ศ. 2537 16 มิถุนายน พ.ศ. 2542
2 ทาบอ อึมแบกี 16 มิถุนายน พ.ศ. 2542 24 กันยายน พ.ศ. 2551
3 กคาลิมา มุตลาอึนแท 24 กันยายน พ.ศ. 2551 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2552
4 จาค็อบ ซูมา 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2552 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561
5 ไซริล รามาโฟซา 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 ปัจจุบัน

ดูเพิ่ม แก้

อ้างอิง แก้