สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร

สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร หรือเรียกว่า ส.ส. เป็นตัวแทนของประชาชนที่เข้าไปทำหน้าที่ออกกฎหมายและตรวจสอบการทำงานของรัฐบาล โดยทำงานร่วมกับสมาชิกวุฒิสภา

ดูเพิ่มแก้ไข