สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร

สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (การออกเสียง: S̄māchik s̄p̣hā p̄hū̂thænrās̄ʹḍr) (อังกฤษ: Member of the House of Representatives)ย่อว่า สส.[1] คือ สมาชิกของสภาผู้แทนราษฎร ซึ่งเป็นสภานิติบัญญัติ

ดูเพิ่ม แก้

อ้างอิง แก้

  1. กุลศิรินทร์ นาคไพจิตร (2023-07-17). "คำย่อ สส. และ สว". สำนักงานราชบัณฑิตยสภา.