สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร

สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร

 หรือ ส.ส. เป็นตัวแทนของประชาชน ที่เข้าไปทำหน้าที่ ออกกฎหมาย และตรวจสอบการทำงานของรัฐบาล ร่วมกับสมาชิกวุฒิสภา ครม. Th.m.wikipedia.org

นายกรัฐมนตรี

ดูเพิ่มแก้ไข