สภาผู้แทนราษฎร (อังกฤษ: House of Representatives) เป็นหน่วยงานหนึ่งในสภานิติบัญญัติของหลายประเทศ รวมถึงหน่วยงานย่อยส่วนภูมิภาค โดยในหลายประเทศ สภาผู้แทนราษฎรมักเป็นสภาล่างในระบบสองสภา โดยสภาสูงที่เกี่ยวข้องมักเรียกว่า วุฒิสภา แต่ในบางประเทศ สภาผู้แทนราษฎรเป็นสภาเดียวในระบบสภาเดียว

การทำงานของสภาผู้แทนราษฎรอาจแตกต่างกันอย่างมากในแต่ละประเทศ และขึ้นอยู่กับว่าประเทศนั้นใช้ระบบรัฐสภาหรือระบบประธานาธิบดี โดยทั่วไปสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจะถูกแบ่งตามจำนวนประชากรของแต่ละพื้นที่มากกว่าตามภูมิศาสตร์

ดูเพิ่ม แก้