วิกิพีเดีย:ระดับทักษะของผู้ใช้

ถึงแม้ว่าการแก้ไขเว็บเพจในวิกิพีเดียแต่ละหน้านั้นง่าย และสามารถเชื่อมโยงแต่ละหน้าเข้าด้วยกันโดยไม่ต้องมีความรู้ด้านภาษา HTML ทำงานผ่านซอฟต์แวร์ชื่อมีเดียวิกิ อย่างไรก็ตามวิกิพีเดียก็ยังมี learning curve ระดับหนึ่ง ที่คนมาใหม่จะไม่เข้าใจทุกคำสั่ง ข้อมูลด้านล่างช่วยให้ชาววิกิพีเดียเข้าใจถึงคำสั่งที่ควรรู้ได้

ความสามารถ ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ชาววิกิพีเดีย วิกิมาสเตอร์
วิกิสไตล์ คำสั่งพื้นฐาน รู้จักหน้าเปลี่ยนทาง ใช้ตารางได้ รู้นโยบายหลักวิกิพีเดีย ร่วมร่างนโยบายวิกิพีเดียเพิ่มเติม
ลิขสิทธิ์ รู้จักลิขสิทธิ์ ไม่ละเมิดลิขสิทธิ์ข้อความ รู้จักสัญญา GFDL ครีเอทีฟคอมมอนส์ และสาธารณสมบัติ รู้จักติดป้ายลิขสิทธิ์รูป ช่วยจัดการเรื่องผิดลิขสิทธิ์
วาทะศิลป์ ตรวจสอบบทความก่อน ทำการเซฟ ตรวจสอบการใช้ภาษาหรือการแปลของบทความตัวเอง ตรวจสอบการใช้ภาษาหรือการแปลของบทความผู้อื่น อภิปรายการใช้หรือการทับศัพท์เฉพาะคำ อภิปรายหลักการใช้ภาษาหรือหลักการทับศัพท์
สุนทรียภาพ ใส่รูปในบทความได้ รู้วิธีอัปโหลดภาพ รู้จักคอมมอนส์ ใช้ภาพจากคอมมอนส์ได้ อัปโหลดภาพที่คอมมอนส์ อย่างน้อย 10 ภาพ (โดยไม่ถูกแจ้งลบ)
แม่แบบ (เทมเพลต) รู้จักแม่แบบ ใช้แม่แบบ กลุ่มชุดข้อมูลได้ ใช้แม่แบบชนิด ใส่ตัวแปรได้ สร้างแม่แบบได้ ปรับแต่งแม่แบบส่วนรวมได้
ความร่วมมือระหว่างภาษา รู้จักลิงก์ข้ามภาษา ใส่ลิงก์ข้ามภาษา ให้บทความตัวเอง ใส่ลิงก์ข้ามภาษา ให้บทความผู้อื่น สร้างลิงก์ข้ามภาษา จากวิกิพีเดียอื่น เข้าภาษาไทย ตรวจสอบความถูกต้อง ของลิงก์ข้ามภาษาและแก้ไข
การจัดหมวดหมู่ข้อมูล รู้จักหมวดหมู่ ใส่หมวดหมู่ ให้บทความของตัวเอง ใส่หมวดหมู่ ให้บทความผู้อื่น สร้างหมวดหมู่ย่อย ในหมวดหมู่ใหญ่ เป็นส่วนหนึ่งใน โครงการจัดหมวดหมู่
ตรวจสอบความเรียบร้อย รู้วิธีตรวจสอบบทความ ใส่โครงในบทความ ที่ไม่สมบูรณ์ ใส่ป้ายเหนือบทความ ขอความช่วยเหลือได้ ตรวจสอบบทความ ละเมิดลิขสิทธิ์ แก้ไขบทความที่ ขอความช่วยเหลือ อย่างน้อย 10 บทความ
ประสบการณ์ (เขียนบทความอย่างน้อย) 1 บทความ 10 บทความ 100 บทความ 500 บทความ 1,000 บทความ