วิกิพีเดีย:โครงการจัดหมวดหมู่

< ดูโครงการเก็บกวาดหลัก

โครงการจัดหมวดหมู่บทความ ดูบทความหลักที่ การจัดหมวดหมู่ในวิกิพีเดีย สำหรับวิธีการจัดการและข้อสรุปของทีมจัดหมวดหมู่ ดูได้ด้านล่าง

จุดประสงค์แก้ไข

จัดตั้งขึ้นเพื่อร่วมกันวางแผน หาวิธีแบ่งแยกบทความให้อยู่ในหมวดหมู่ที่เหมาะสม และจัดเก็บหมวดหมู่ย่อยให้อยู่ภายในหมวดหมู่ที่เหมาะสม

ผลปัจจุบันแก้ไข

ประโยชน์แก้ไข

ให้ผู้อ่านสามารถเชื่อมโยงเนื้อเรื่องที่มีเนื้อหาใกล้เคียงกันได้อย่างง่ายดาย

วิธีการแก้ไข

  • จัดเก็บบทความที่ยังไม่มีหมวดหมู่โดยการเพิ่มข้อความ [[หมวดหมู่:--ชื่อหมวดหมู่--]] ลงในส่วนหนึ่งส่วนใดของข้อความ โดยปกติจะไว้ด้านล่างของข้อความ
  • สำหรับหมวดหมู่ย่อย ให้ใส่หมวดหมู่เข้าไป [[หมวดหมู่:--ชื่อหมวดหมู่--]]
  • จัดบทความที่มีชื่อเดียวกับหมวดหมู่ ด้วย เครื่องหมาย | และเว้นวรรค เพื่อให้ปรากฏเป็นอันดับแรก (ก่อนตัวอักษร ก.ไก่)
[[หมวดหมู่:บุคคล| ]]

วิธีการจัดพื้นฐานแก้ไข

  • สำหรับหมวดหมู่ที่ต้องการให้ปรากฏอันดับต้น (ก่อนตัวอักษร ก.ไก่) ให้ตามด้วยเครื่องหมาย | และเว้นวรรค เช่น
[[หมวดหมู่:บุคคล| ]] ให้ใช้กับบทความที่มีความหมายเดียวกับหมวดหมู่ 
  • สำหรับหมวดหมู่ที่มีคำนำหน้าตัวเองเป็นคำสามัญให้ตามด้วย ความหมายหลักหลังเครื่องหมาย |
[[หมวดหมู่:ทวีป|ยุโรป]]  แทนที่ 
[[หมวดหมู่:ทวีป|ทวีปยุโรป]]

เครื่องมือเสริมแก้ไข

 
ตัวอย่างการเพิ่มหมวดหมู่รวดเร็วด้วยสคริปต์จัดให้

สำหรับผู้ใช้ที่คอยแก้ไข และบริหารหมวดหมู่ อาจสนใจที่จะใช้สคริปต์จัดให้ ซึ่งได้รวมเครื่องมือเสริมสำหรับการบริหารหมวดหมู่อย่างรวดเร็ว

ดูเพิ่มแก้ไข

ดูเพิ่มเติม ที่หัวข้อ พูดคุยของบทความนี้