วิกิพีเดีย:โครงการวิกิรถไฟฟ้าโครงการวิกิรถไฟฟ้า


โครงการวิกิรถไฟฟ้า
ยินดีต้อนรับสู้หน้าโครงการของเรา
สถานีย่อยicon สถานีย่อยรถไฟฟ้า
โครงการ
พี่น้อง
รถไฟ
แม่แบบป้ายโครงการ{{บทความรถไฟฟ้า}}
กล่องผู้ใช้{{User Wikimetro}}
มีเป้าหมายไหม?พัฒนาคุณภาพบทความ และตรวจสอบความถูกต้อง
หน้าที่ได้รับความนิยมรถไฟฟ้าบีทีเอส
สมาชิก
สารบัญ
สถิติบทความ
บทความรถไฟฟ้า ความสำคัญ
ไม่มี ทั้งหมด
คุณภาพ
 บทความคัดสรร คัดสรร  0 0
 บทความคุณภาพ คุณภาพ  1 1
ดี 3 3
พอใช้ 99 99
โครง 225 225
รายชื่อ 6 6
จัดระดับแล้ว 334 334
ยังไม่ได้จัดระดับ 25 25
ทั้งหมด 359 359

โครงการวิกิรถไฟฟ้า เป็นโครงการที่มุ่งพัฒนาบทความเกี่ยวกับรถไฟฟ้าในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล และรถไฟฟ้าในเมืองอื่น ๆ โดยจะมุ่งเน้นเรื่องระบบรถไฟฟ้าเป็นหลัก

ระบบขนส่งมวลชนเร็ว (อังกฤษ: Mass Rapid Transit) หรือที่มักเรียกว่ารถไฟฟ้า รถไฟฟ้าใต้ดิน เมโทร มักจะมีในเมืองใหญ่ที่สำคัญทั่วโลก รถไฟฟ้าใต้ดินที่เก่าแก่ที่สุดในโลกอยู่ที่กรุงลอนดอน เปิดใช้เมื่อ พ.ศ. 2406 ปัจจุบันมีเมืองทั้งหมด 162 เมืองที่มีรถไฟฟ้าใต้ดิน

สิ่งที่คุณทำได้

แก้

ปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน

แก้

มีรถไฟฟ้าหลายสายที่กำลังก่อสร้างหรืออยู่ในแผนงาน โปรดช่วยกันปรับปรุงเนื้อหาให้เป็นปัจจุบันหากเริ่มมีการก่อสร้างหรือเปิดให้บริการ

ประเมินคุณภาพบทความ

แก้

ใส่แม่แบบ {{บทความรถไฟฟ้า}} ในหน้าพูดคุยของบทความที่เกี่ยวข้องกับรถไฟในส่วนบนสุดของหน้าพูดคุยของแต่ละบทความ เพื่อจัดระดับบทความรถไฟฟ้าตามระดับการเขียนบทความ

  โครงการวิกิรถไฟฟ้า เป็นส่วนหนึ่งของโครงการวิกิรถไฟฟ้าและสถานีย่อย โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อรวบรวมเรื่องราวทุกอย่างเกี่ยวกับระบบรถไฟฟ้าและสถานีรถไฟฟ้าในเมืองสำคัญต่าง ๆ ทั่วโลก ทุกคนสามารถมีส่วนร่วมในโครงการนี้ได้ด้วยการช่วยกันพัฒนาบทความ โครงการวิกิรถไฟฟ้า หรือแวะไปที่หน้าโครงการหรือหน้าสถานีย่อยเพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติม
??? บทความนี้ยังไม่ได้รับการพิจารณาตามการจัดระดับการเขียนบทความ

จัดระดับบทความรถไฟฟ้าตามเกณฑ์การจัดระดับบทความ ในหน้าพูดคุย โดยติดป้ายดังนี้

  • {{บทความรถไฟฟ้า|ระดับ = คัดสรร}} สำหรับบทความที่ผ่านการคัดเลือกในโครงการบทความคัดสรร
  • {{บทความรถไฟฟ้า|ระดับ = คุณภาพ}} สำหรับบทความที่ผ่านการคัดเลือกในโครงการบทความคุณภาพ
  • {{บทความรถไฟฟ้า|ระดับ = ดี}} สำหรับบทความระดับดี ซึ่งมีเนื้อหาครอบคลุมส่วนสำคัญครบถ้วนในทุกด้าน มีรูปแบบที่ดูเหมาะสม แต่รูปแบบและการใช้ภาษา อาจยังต้องการปรับปรุง
  • {{บทความรถไฟฟ้า|ระดับ = พอใช้}} สำหรับบทความระดับพอใช้ ซึ่งมีเนื้อหาพอใช้ แต่ขาดเนื้อหาสำคัญในบทความ หรือมีเนื้อหาหรือสื่อที่ไม่เข้ากับบทความ ควรจะมีการปัดกวาดบทความโดยรวม
  • {{บทความรถไฟฟ้า|ระดับ = โครง}} สำหรับบทความระดับโครง ซึ่งมีเนื้อหาที่กำลังเขียนหรือพัฒนา และยังขาดแหล่งอ้างอิงที่น่าเชื่อถือ
  • {{บทความรถไฟฟ้า|ระดับ = รายชื่อ}} สำหรับบทความระดับรายชื่อ ซึ่งมีเนื้อหาที่มีลักษณะเป็นรายชื่อ
  • {{บทความรถไฟฟ้า}} สำหรับบทความที่ไม่แน่ใจว่าอยู่ในระดับใด ทั้งนี้อาจมีรูปแบบที่ไม่เป็นสารานุกรม ต้องการตรวจแก้การใช้ภาษา หรือมีเนื้อหาน้อยมาก ซึ่งจะมีป้ายติดไว้ด้านบนแต่ละบทความ
  • {{บทความรถไฟฟ้า|ระดับ = หมวดหมู่}} สำหรับหมวดหมู่ที่เกี่ยวข้องกับโครงการ

หมวดหมู่

แก้

โครงการวิกิพี่น้อง

แก้