เปิดเมนูหลัก

สถานีบางอ้อ (อังกฤษ: Bang O Station, รหัส BL08) เป็นสถานียกระดับของรถไฟฟ้ารถไฟฟ้ามหานครสายเฉลิมรัชมงคล ส่วนต่อขยายบางซื่อ-ท่าพระ

บางอ้อ
Bang O
ข้อมูลสถานี
เส้นทาง สายเฉลิมรัชมงคล 

รหัสสถานีBL08
ที่ตั้งเขตบางพลัด
ถนนจรัญสนิทวงศ์
แผนที่เว็บไซต์ BEM
ข้อมูลอื่น
วันที่เปิดให้บริการปี พ.ศ. 2563
เวลาให้บริการ06.00 - 24.00น.
ผู้ให้บริการการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย
รูปแบบสถานียกระดับ
รูปแบบชานชาลาข้าง
จุดเชื่อมต่อ
รถโดยสารประจำทาง

เนื้อหา

ที่ตั้งแก้ไข

แผนผังสถานีแก้ไข

U3
ชานชาลา
ชานชาลาด้านข้าง, ประตูรถจะเปิดทางด้านซ้าย
ชานชาลา 2  สายเฉลิมรัชมงคล  มุ่งหน้า สถานีท่าพระ
ชานชาลา 1  สายเฉลิมรัชมงคล  มุ่งหน้า สถานีเตาปูน - สถานีหัวลำโพง - สถานีหลักสอง
ชานชาลาด้านข้าง, ประตูรถจะเปิดทางด้านซ้าย
U2
ชั้นขายบัตรโดยสาร
ชั้นขายบัตรโดยสาร ทางออก, ศูนย์บริการผู้โดยสารและนักท่องเที่ยว, ศูนย์บริการผู้โดยสาร, ห้องขายบัตรโดยสาร, เครื่องขายบัตรโดยสาร, ร้านค้า
G
ระดับถนน
- ป้ายรถประจำทาง, เขตบางพลัด

รายละเอียดสถานีแก้ไข

สัญลักษณ์ของสถานีแก้ไข

รูปแบบของสถานีแก้ไข

เป็นสถานีลอยฟ้า เป็นชานชาลาแบบข้าง (Station with Side Platform)

ทางเข้า-ออกสถานีแก้ไข

การจัดพื้นที่ในตัวสถานีแก้ไข

แบ่งเป็น 2 ชั้น ประกอบด้วย

  • 2 ชั้นชานชลา
  • 1 ชั้นออกบัตรโดยสาร


สถานที่ที่เกี่ยวข้องแก้ไข

อ้างอิงแก้ไข

สถานีใกล้เคียงแก้ไข

สถานีก่อนหน้า ขบวนรถไฟ สถานีต่อไป
สถานีบางโพ
มุ่งหน้า สถานีบางซื่อ
   สายเฉลิมรัชมงคล    สถานีบางพลัด
มุ่งหน้า สถานีท่าพระ