วิกิพีเดีย:โครงการศึกษาและวิจัยการก่อกวน

ระดับการก่อกวน

ขณะนี้การก่อกวนในวิกิพีเดียภาษาไทย
อยู่ในระดับ: 3

การก่อกวนระดับปานกลาง พบว่ามีจำนวนการก่อกวนเพิ่มขึ้นจากผู้ใช้ที่ไม่ได้ล็อกอินและผู้ใช้ใหม่
ดูล้างแคชอัปเดต


จุดประสงค์

แก้

เพื่อศึกษาการก่อกวนที่เกิดขึ้นบนวิกิพีเดียไทย ถึงรูปแบบและสาเหตุการก่อกวน โดยความรู้จากการศึกษานี้อาจนำไปพัฒนาบอตตรวจสอบและย้อนการก่อกวนอย่าง ผู้ใช้:JBot รวมถึงรวบรวมสถิติจากการก่อกวนที่น่าสนใจอย่างระยะเวลาโดยเฉลี่ยที่ชาววิกิพีเดียใช้ในการย้อนการก่อกวน จำนวนการก่อกวนต่อวัน หรือต่อเดือน บทความที่ถูกก่อกวนบ่อยที่สุด ผู้ใช้ที่ย้อนการก่อกวนมากที่สุด จำนวนการแก้ไขก่อกวนที่บอตย้อนกลับ เป็นต้น

ขอบเขตการดำเนินงาน

แก้

การศึกษา วิจัย และรวบรวมสถิติเฉพาะการก่อกวนในเนมสเปซหลัก (บทความ) และเฉพาะหน้าที่มีอยู่แล้ว ซึ่งไม่รวมถึงการสร้างหน้าใหม่

สิ่งที่ได้เริ่มทำ

แก้

โปรแกรมบอตคุงได้เพิ่มงานรายนาที โดยหากพบการแก้ไขที่มีคำอธิบายอย่างย่อเริ่มต้นด้วย "ย้อนการก่อกวนของ" บอตคุงจะทำการบันทึกข้อมูลเกี่ยวข้องกับการก่อกวนดังกล่าวโดยอัตโนมัติไปในฐานข้อมูล ซึ่งคำอธิบายอย่างย่อจะถูกใส่ให้โดยอัตโนมัติเมื่อผู้ใช้ ใช้ความสามารถย้อนก่อกวนในสคริปต์จัดให้ นอกจากนั้นในกรณีที่บอตคุงย้อนการแก้ไขผ่านผู้ใช้เจบอต ข้อมูลการก่อกวนดังกล่าวก็จะบันทึกไปในฐานข้อมูลโดยอัตโนมัติ

คุณช่วยเราได้

แก้
  • หากคุณพบการแก้ไขที่เป็นการก่อกวน และผ่านมามากกว่า 1 นาที กรุณาย้อนการก่อกวนโดยใช้ลิงก์ ย้อนก่อกวน ที่หน้าเปรียบเทียบความแตกต่างในสคริปต์จัดให้ (วิธีติดตั้ง) หรือหากเป็นการย้อนการก่อกวนที่ซับซ้อนจนต้องแก้ไขด้วยมือ ให้ใส่คำอธิบายอย่างย่อว่า "ย้อน[[WP:VAND|การก่อกวน]]ของ " ตามด้วยชื่อผู้ใช้หรือหมายเลขไอพี
  • ศึกษา และวิเคราะห์การก่อกวนที่เกิดขึ้น เพื่อเขียนรายงาน กรณีศึกษา หรือผลการสรุป ที่หน้านี้ หรือหน้าย่อย

กรณีศึกษา (วิกิพีเดียภาษาอังกฤษ)

แก้

โดยเฉลี่ยวิกิพีเดียภาษาอังกฤษมีการก่อกวนอยู่ที่ระดับ 4-7%[1] และหากประเมินว่ามีการแก้ไขอยู่ที่ประมาณ 6,000 ครั้งต่อชั่วโมงนั้น หมายความว่ามีการแก้ไขที่นับเป็นการก่อกวนสูงกว่า 250 ครั้งต่อชั่วโมงหรือประมาณ 4-5 ครั้งต่อนาที ในกรณีที่มีการก่อกวนระดับสูงอาจมีการก่อกวนมากกว่า 20 ครั้งต่อนาทีเลยทีเดียว[2] โดยผู้ใช้ที่ไม่ได้ล็อกอินก่อกวนวิกิพีเดียกว่า 97% ในสถิติที่ได้เคยรวบรวม บอตตรวจสอบและย้อนกลับการก่อกวนบนวิกิพีเดียภาษาอังกฤษช่วยได้โดยเฉลี่ยอยู่ที่ 34% ของการก่อกวนทั้งหมด และที่เหลือ 66% ถูกย้อนกลับโดยชาววิกิพีเดีย[1]

วิกิพีเดียภาษาอังกฤษได้ประสบปัญหาดังกล่าว ชาววิกิพีเดียบางกลุ่มจึงเสียเวลาในการต้องคอยตรวจสอบและย้อนการแก้ไขที่เป็นการก่อกวนแทนที่จะใช้เวลาในการพัฒนาและแก้ไขบทความ หลังจากนั้นจึงมีการพยายามหาทางเพื่อพัฒนาระบบตรวจสอบและย้อนการก่อกวนของบอตในวิกิพีเดียภาษาอังกฤษให้ดีขึ้นกว่าเดิม ซึ่งจากการสุ่มเลือกศึกษากว่า 668 การแก้ไขพบว่าค่ามัชฌิม (median) อยู่ที่ 12.63 ชั่วโมงและค่ามัธยฐาน (mean) อยู่ที่ 14 นาทีกระทั่งการก่อกวนจะถูกย้อนกลับ[3] ในขณะที่ระบบตรวจสอบและย้อนการก่อกวกวนอัตโนมัติส่วนใหญ่ที่ใช้งานบนวิกิพีเดียอังกฤษนั้นจะคอยตรวจสอบตลอดเวลาและสามารถย้อนการก่อกวนที่พบเจอได้ไม่เกิน 1 นาที

ขณะนี้วิกิพีเดียภาษาไทยได้เริ่มงานพัฒนาระบบตรวจสอบ ย้อนกลับ และแจ้งเตือนการก่อกวนโดยอัตโนมัติโดยใช้โปรแกรมบอตคุง ผ่านผู้ใช้ JBot เพื่อเริ่มศึกษาและวิจัยในวิกิพีเดียไทย โดยมีเป้าหมายช่วยย้อนการก่อกวนให้ได้ถึง 75% โดยเฉลี่ยจากการก่อกวนทั้งหมด

ข้อมูลสถิติที่น่าสนใจล่าสุด

แก้

โปรดทราบว่าข้อมูลเกี่ยวข้องกับการก่อกวนจะมีการบันทึกเฉพาะช่วงเวลาที่บอตคุงทำงานตามปกติเท่านั้น จึงทำให้ข้อมูลบางส่วนอาจตกหล่นได้ในช่วงที่บอตคุงไม่ได้รัน

ข้อมูลวิเคราะห์ กันยายน

แก้

จากการรวบรวมข้อมูลการแก้ไขบทความทั้งหมดที่เกิดขึ้นในช่วงประมาณวันที่ 17 สิงหาคมถึง 16 กันยายนจากกว่า 16,639 การแก้ไขจาก 2,351 ผู้ใช้ หรือคิดเป็น 550 การแก้ไขโดยเฉลี่ยต่อวัน โดยได้พบกว่าประมาณ 2/3 ของการแก้ไขทั้งหมดมาจากผู้ใช้ที่ไม่ล็อกอิน และกว่าครึ่งของผู้ใช้ทั้งหมดแก้ไขเพียงครั้งเดียว ซึ่งการแก้ไขมากกว่า 50 ครั้งเป็นสมาชิกมากกว่า 96% และการแก้ไขมากกว่า 100 ครั้งเป็นสมาชิกประมาณ 99 ถึง 100%

ในช่วงเวลาดังกล่าวได้มีการก่อกวนทั้งหมด 222 ครั้งจากประมาณ 170 บทความ หรือประมาณ 7.4 ครั้งโดยเฉลี่ยต่อวัน โดยวันที่ 16/09/2008 มีการก่อกวนมากที่สุดในช่วงเวลานี้ซึ่งมีการแก้ไขก่อกวนทั้งหมด 16 ครั้งในวันเดียว จากข้อมูลดังกล่าว สามารถสรุปคร่าว ๆได้ว่าวิกิพีเดียไทยมีจำนวนการก่อกวนอยู่ที่ 1-3% จากการแก้ไขทั้งหมด

3 อันดับบทความที่ถูกก่อกวนมากที่สุดในช่วงเวลาดังกล่าว

แก้
ชื่อบทความ จำนวนการก่อกวน
โรงเรียนโยธินบูรณะ 5
รุ่ง แก้วแดง 5
ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี 4

3 อันดับผู้ใช้ที่ไม่ใช่บอตที่ย้อนก่อกวนมากที่สุดในช่วงเวลาดังกล่าว

แก้
ชื่อผู้ใช้ จำนวนการย้อนก่อกวน
Lerdsuwa (พูดคุย · เรื่องที่เขียน) 3
Nini (พูดคุย · เรื่องที่เขียน) 3
Octahedron80 (พูดคุย · เรื่องที่เขียน) 2

10 อันดับบทความที่แก้ไขมากที่สุดในช่วงเวลาดังกล่าว

แก้
ชื่อบทความ จำนวนการแก้ไข
นาซีเยอรมนี 407
กลศึกสามก๊ก 189
สามก๊ก 148
การชุมนุมของพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตย พ.ศ. 2551 135
ตัวละครในดราก้อนบอล 119
เด่น อยู่ประเสริฐ 118
วัดไทยพุทธคยา 99
บุคคล 81
จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ 77
ยกสยาม 76

10 อันดับผู้ใช้ที่แก้ไขมากที่สุดในช่วงเวลาดังกล่าว

แก้
ชื่อผู้ใช้ จำนวนการแก้ไข
ผู้ใช้:Octahedron80 820
ผู้ใช้:Love Krittaya 789
ผู้ใช้:Manop 623
ผู้ใช้:Saerin 573
ผู้ใช้:Horus 532
ผู้ใช้:Sry85 505
ผู้ใช้:2T 475
ผู้ใช้:Oph1990 408
ผู้ใช้:M sky 334
ผู้ใช้:Dolkungbighead 322

10 อันดับผู้ใช้ที่ไม่ล็อกอินแก้ไขมากที่สุดในช่วงเวลาดังกล่าว

แก้
ผู้ใช้ จำนวนการแก้ไข
161.200.255.162 (พูดคุย · เรื่องที่เขียน) 82
61.19.205.242 (พูดคุย · เรื่องที่เขียน) 74
24.165.11.18 (พูดคุย · เรื่องที่เขียน) 43
202.28.183.9 (พูดคุย · เรื่องที่เขียน) 39
203.147.0.44 (พูดคุย · เรื่องที่เขียน) 39
124.121.207.151 (พูดคุย · เรื่องที่เขียน) 34
125.24.72.103 (พูดคุย · เรื่องที่เขียน) 33
158.108.54.129 (พูดคุย · เรื่องที่เขียน) 33
61.90.173.182 (พูดคุย · เรื่องที่เขียน) 32
58.9.218.104 (พูดคุย · เรื่องที่เขียน) 25

ข้อมูลวิเคราะห์ กรกฎาคม

แก้

จากการรวบรวมข้อมูลการแก้ไขบทความทั้งหมดที่เกิดขึ้นในตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2551 00:00:00 จนถึงวันที่ 8 กรกฎาคม 11:10:59 ตามเวลาประเทศไทย ทั้งหมด 4,089 การแก้ไขซึ่งกว่า 72% ด้วยกันเป็นการแก้ไขโดยผู้ใช้ที่ล็อกอิน ซึ่งผู้ที่แก้ไขบทความมากที่สุดในช่วงเวลาดังกล่าวคือ Shalom503 เป็นอันดับหนึ่งกว่า 202 การแก้ไขตามด้วย 2T (200) และ Octahedron80 (188) ส่วนผู้ใช้ที่ไม่ได้ล็อกอินที่แก้ไขมากที่สุดคือ 124.120.244.132 (อันดับที่ 16, 47 ครั้ง), 61.90.230.223 (37) และตามด้วย 131.111.16.20 (27)

บทความที่แก้ไขมากที่สุดในช่วงเวลาดังกล่าวคือ

  • มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (212 ครั้ง)
  • การรุกรานโปแลนด์ (91 ครั้ง)
  • ซูเปอร์แดนเซอร์ออนไลน์ (46 ครั้ง)

ข้อมูลดังกล่าวเป็นผลจากการรันเก็บข้อมูล และทำสถิติรอบทดสอบเพื่อแสดงว่าสามารถนำมาวิเคราะห์และแสดงสถิติที่เป็นประโยชน์ได้ รวมถึงสถิติอย่างดังข้างต้นสามารถนำไปเพื่อทำสถิติด้านอื่นที่อาจไม่เกี่ยวข้องกับการก่อกวนโดยตรง ซึ่งเป็นผลดีที่เกิดขึ้นจากงานเก็บสถิติการก่อกวน โดยปัจจุบันมีแผนที่จะคอยเก็บข้อมูลทุกวัน โปรดทราบว่าข้อมูลที่นำมาทำสถิติไม่รวมผู้ใช้ที่มีสถานะเป็นบอตและการแก้ไขเฉพาะหน้าที่เป็นบทความเท่านั้น ซึ่งจำนวนการแก้ไขไม่รวมการแก้ไขที่เป็นการสร้างบทความใหม่

ขณะนี้ยังไม่มีข้อมูลเกี่ยวข้องกับการก่อกวนเพียงพอที่สามารถนำมาทำสถิติได้

ข้อมูลวิเคราะห์ ภาพรวมปี 2552

แก้

 

5 อันดับบทความที่ถูกก่อกวนมากที่สุดในช่วงเวลาดังกล่าว
บทความ จำนวนครั้ง
ครูพิเศษจอมป่วน รีบอร์น! 23
วิกิพีเดีย 17
เซรามิก 17
สำนักงานตำรวจแห่งชาติ 13
สะพานกรุงเทพ 11
จังหวัดเชียงใหม่ 11
สุนทรภู่ 10
เมืองพัทยา 10
จังหวัดภูเก็ต 10
10 อันดับผู้ใช้ที่ไม่ใช่บอตที่ย้อนก่อกวนมากที่สุดในช่วงเวลาดังกล่าว
ผู้ใช้ จำนวนครั้ง
Mopza (พูดคุย · เรื่องที่เขียน) 119
Lerdsuwa (พูดคุย · เรื่องที่เขียน) 40
Octahedron80 (พูดคุย · เรื่องที่เขียน) 25
Sry85 (พูดคุย · เรื่องที่เขียน) 20
Love Krittaya (พูดคุย · เรื่องที่เขียน) 17
Nechigawara (พูดคุย · เรื่องที่เขียน) 11
Taweetham (พูดคุย · เรื่องที่เขียน) 7
ธวัชชัย (พูดคุย · เรื่องที่เขียน) 7
Watcharakorn (พูดคุย · เรื่องที่เขียน) 7
Brandy Frisky (พูดคุย · เรื่องที่เขียน) 7
Drgarden (พูดคุย · เรื่องที่เขียน) 6
Harley Hartwell (พูดคุย · เรื่องที่เขียน) 5
2T (พูดคุย · เรื่องที่เขียน) 5
Rith.conan (พูดคุย · เรื่องที่เขียน) 4
Iamion (พูดคุย · เรื่องที่เขียน) 4

10 อันดับบทความที่แก้ไขมากที่สุดในช่วงเวลาดังกล่าว

แก้
ชื่อบทความ จำนวนการแก้ไข
ยกสยามปี 2 1,292
รายชื่อนวนิยายไทย 1,138
จังหวัดอุตรดิตถ์ 884
พัดชา เอนกอายุวัฒน์ 865
ครูพิเศษจอมป่วน รีบอร์น! 779
มาสค์ไรเดอร์ดีเคด 577
เทลส์รันเนอร์ 504
ระเบิดเถิดเทิง 494
สุกฤษฎิ์ วิเศษแก้ว 445
เชาวน์วัศ สุดลาภา 394

 

เลขดัชนีคุณภาพบทความ

แก้

หนึ่งในปัจจัยที่ใช้วิเคราะห์ว่าการแก้ไขดังกล่าวเป็นการก่อกวนหรือไม่ คือการใช้สูตรเพื่อคำนวณตัวเลขดัชนีคุณภาพบทความ เพื่อใช้วัดคุณภาพของการแก้ไขล่าสุดอย่างคร่าวๆ ซึ่งปัจจุบันสูตรการคำนวณได้รับการปรับเปลี่ยนตลอดการใช้งาน และจึงมีความสนใจที่จะใช้ทดสอบกับ บทความคัดสรร บนวิกิพีเดียภาษาไทย ซึ่งเป็นกลุ่มบทความที่ได้ชื่อว่าดีที่สุดในวิกิพีเดียภาษาไทย โดยผลลัพธ์จากการวิเคราะห์นี้ จะถูกนำไปใช้ปรับและใช้ต่อเป็นมาตรฐานในส่วนอื่น โปรดทราบว่าตัวเลขดัชนีคุณภาพบทความนั้นเป็นการคำนวณโดยโปรแกรมทั้งหมด ไม่สามารถใช้ได้จริงในการวัดคุณภาพเนื้อหาของบทความได้หรือเกี่ยวข้องกับคุณภาพของเนื้อหาแต่อย่างใด และเป็นเพียงแค่หนึ่งในหลายๆปัจจัยอื่นที่ใช้เท่านั้น

บทความ ความยาว
(ไบต์)
คะแนนดิบ
ประเทศญี่ปุ่น 82980 2032
เซลีน ดิออน 78209 1731
นาซีเยอรมนี 95049 1633
ประเทศฟินแลนด์ 46088 1606
มารายห์ แครี 52126 1550
ระบบสุริยะ 75905 1529
เดอะซิมป์สันส์ 60471 1360
พังก์ร็อก 44473 1331
สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ 67644 1308
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 71398 1308
แฮร์รี่ พอตเตอร์ 64221 1275
สหประชาชาติ 63593 1270
ปรากฏการณ์โลกร้อน 87196 1265
ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ 65064 1258
ดาราศาสตร์ 50013 1162
เซนต์เซย์ย่า 58927 1125
ประเทศเปรู 35196 1103
การรุกรานโปแลนด์ (1939) 65598 1102
สมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุรี 59841 1051
มาริโอ้ เมาเร่อ 44299 1023
กล้องโทรทรรศน์อวกาศฮับเบิล 63203 1006
สถาปัตยกรรมการก่อสร้างมหาวิหารในยุโรปตะวันตก 73068 988
วิลเลียม เชกสเปียร์ 62422 971
สุนทรภู่ 48528 964
กาแฟ 54773 961
คลองปานามา 40237 954
เดอะลอร์ดออฟเดอะริงส์ 50012 941
เจ. อาร์. อาร์. โทลคีน 53314 940
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 54829 918
มหาวิทยาลัยนเรศวร 46718 909
รักแห่งสยาม 49991 873
กวนอู 45559 866
ภาพยนตร์ไทย 44927 835
รัฐประหารในประเทศไทย พ.ศ. 2549 59160 811
สัตว์เลี้ยงลูกด้วยน้ำนม 59258 805
ดาราจักร 53127 802
เสือ 45152 759
ดาวหาง 46758 714
ซิลเวอร์แชร์ 32290 709
สมเด็จพระศรีสวรินทิราบรมราชเทวี พระพันวัสสาอัยยิกาเจ้า 38155 690
เพลงลูกทุ่ง 40000 687
สมเด็จพระอนุชาธิราช เจ้าฟ้าจักรพงษ์ภูวนาถ กรมหลวงพิษณุโลกประชานาถ 37320 647
แถบดาวเคราะห์น้อย 53423 642
อาซิโม 38632 627
อีริก บานา 22415 612
เพชรพระอุมา 34421 597
ไรอัน ไวต์ 27666 596
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ 25771 574
อันเนอ ฟรังค์ 47560 571
สมเด็จพระพุฒาจารย์ (เกี่ยว อุปเสโณ) 27495 551
พระเมรุมาศ 36498 543
ส้วมในประเทศไทย 32872 540
สยามสแควร์ 35882 536
เจค จิลเลนฮอล 27475 525
บาสเกตบอล 27567 471
สมเด็จพระนางเจ้าสุขุมาลมารศรี พระอัครราชเทวี 25029 362
งูจงอาง 20064 340
กระจุกดาวเปิด 25312 330

ค่ามัธยฐานความยาวบทความอยู่ที่ประมาณ 51,008 และค่ามัธยฐานดัชนีคุณภาพอยู่ที่ประมาณ 960

ข้อมูลชุด 2 ดึงจากบทความวิดีโอเกมระดับโครงจำนวนทั้งหมด 60 บทความ:

บทความ ความยาว
(ไบต์)
คะแนนดิบ
ออดิชันออนไลน์ 11209 325
นีดฟอร์สปีด 2878 314
สคูลเดย์ (เกม) 3650 308
เอจ ออฟ มีโธโลยี 13821 303
มาริโอแอนด์โซนิคแอทดิโอลิมปิคเกมส์ 3685 302
คอมมานด์ & คองเคอร์: เรดอเลิร์ท 3 6770 295
เดอะซิมส์ 2 ร่วมหอ(ไม่)ลงโรง 6669 222
ไฟนอลแฟนตาซี X-2 6125 189
เดอะซิมส์ 2 มหาลัยวัยฝัน 4265 179
เพลย์สเตชัน 5580 178
นินเทนโด 64 5614 168
เพลย์สเตชันพอร์เทเบิล 3457 163
แกแล็คซี่ แองเจล 2804 160
เดอะซิมส์ 4487 159
ร็อคแมน X 3077 145
เดอะซิมส์ 2 ทริปซ่าส์ 3298 142
ไฟนอลแฟนตาซี แทกติกส์ 7099 139
เพลย์สเตชัน 2 3086 138
คอมมานด์ & คองเคอร์: เรดอเลิร์ต 3586 131
สปอร์ (วิดีโอเกม) 2908 111
ฟลิฟ ออนไลน์ 3261 102
3DO 1645 98
ยุทธภพครบสลึง 2162 96
ซูเปอร์สแมชบราเธอร์ 2361 95
ไฟนอลแฟนตาซี IX 2171 95
ฮีโรมาสเตอร์ 4192 91
กิลวอร์ส (วิดีโอเกม) 2356 85
ร็อคแมน 4 1301 84
ร็อคแมน 7 1405 82
ทูมเรเดอร์ 4177 79
Pucca racing 1702 78
Prince of Persia 2 : The Shadow and The Flame 2462 76
นารูโตะชิปปุเดง: นารูติเมตแอคเซล 1500 76
เดอะเฮาส์ออฟเดอะเดธ 2 1890 76
เดอะซิมส์ ซูเปอร์สตาร์ 1067 75
เดอะซิมส์ สร้างชีวิต ลิขิตฝัน 1809 73
คาเมนไรเดอร์ กัมบาไรด์ 822 72
เดอะซิมส์ วัยรักพักร้อน 1860 68
ไฟนอลแฟนตาซี XI 2370 68
โอทูแจม 1412 66
แบทเทิลเรลส์ 2413 64
เดอะซิมส์ สัตว์เลี้ยงแสนรู้ 1266 62
ลินเนจ 1704 61
แมกซิส 834 61
MMORPG 1608 59
ซุยโคเด็น 1051 57
ต้มยำกุ้ง เดอะเกมส์ 1306 57
ร็อคแมนเอ็กเซ่ WS 821 55
โพลีโฟนีดิจิตัล 734 54
Monopoly Tycoon 515 53
เดิร์จออฟเซอร์เบรัส:ไฟนอลแฟนตาซี VII 1295 51
เดอะซิมส์ ปาร์ตี้สุขสันต์ บ้านหรรษา 1001 49
อินฟินิตดิสอันคัฟเวอรี 714 46
เดอะซิมส์ ออนไลน์ 921 43
เดอะซิมส์ วัยวุ่นลุ้นรัก 1079 41
เมทัลเกียร์ 1243 41
สงครามซากุระ 573 35
Ehrgeiz 639 34
ไทออนไลน์ 997 34

ค่ามัธยฐานความยาวบทความอยู่ที่ประมาณ 2,826 และค่ามัธยฐานดัชนีคุณภาพอยู่ที่ประมาณ 113

ข้อมูลทั้งหมดเรียกและประมวลผลวันที่ 22 เมษายน 2552

สมาชิก

แก้

กรุณาเพิ่มชื่อที่นี่หากคุณสนใจที่จะเข้าร่วมโครงการ และต้องการรับข่าวสาร

อ้างอิง

แก้

ดูเพิ่ม

แก้

แหล่งข้อมูลอื่น

แก้