เกมออนไลน์ผู้เล่นจำนวนมากแบบเล่นตามบทบาท

(เปลี่ยนทางจาก MMORPG)

เกมออนไลน์ผู้เล่นจำนวนมากแบบเล่นตามบทบาท (อังกฤษ: Massive Multiplayer Online Role-Playing Game หรือ MMORPG) เป็นเกมอาร์พีจีที่ผู้เล่นหลายคนเข้ามาเล่นในเวลาเดียวกัน และเสมือนอยู่ในโลกเดียวกัน โดยผ่านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ขนาดใหญ่ และผู้เล่นแต่ละคนจะสวมบทบาทเป็นตัวละครตัวหนึ่งในโลกนั้นด้วย เช่นเกม World of Warcraft , Ragnorok Online , Mu Online เป็นต้น รวมถึงเกมที่อยู่ในสมาร์ทโฟนอีกด้วย