วิกิพีเดีย:โครงการวิกิประเทศยูเครน

โครงการวิกิประเทศยูเครน
เว็บย่อ: WP:UKRAINE

สมาชิก -ลงชื่อสมาชิก

 1. EZBELLA (พูดคุย · เรื่องที่เขียน)
 2. Tvcccp (พูดคุย · เรื่องที่เขียน)
 3. B20180 (พูดคุย · เรื่องที่เขียน)
 4. Thai.60 (พูดคุย · เรื่องที่เขียน)
 5. Mr.BuriramCN (พูดคุย · เรื่องที่เขียน)
 6. บุญพฤทธิ์ ทวนทัย (พูดคุย · เรื่องที่เขียน)แม่แบบ

สวัสดีผู้ใช้วิกิพีเดียไทยทุกท่านขอต้อนรับสู่โครงการวิกิประเทศยูเครน นี้เป็นโครงการเพื่อที่จะทำให้บทความเกี่ยวกับประเทศยูเครนได้รับการจัดระเบียบพัฒนาและแนะนำผู้ที่สนใจเกี่ยวกับบทความประเทศยูเครนได้ง่ายขึ้น

จุดมุ่งหมาย

แก้

เขียนบทความ

แก้
 1. สร้างบทเกี่ยวกับประเทศยูเครน

พัฒนาบทความ

แก้
 1. เพื่อให้พวกเราทำตามมาตรฐานที่ถูกกำหนดขึ้นร่วมกัน
 2. เพื่อพัฒนาบทความสู่บทความคัดสรรในที่สุด
 3. จัดหมวดหมู่บทความ

เริ่มต้น

แก้

พื้นฐานการแก้ไขที่ควรทราบก่อน ดังนี้

สิ่งที่คุณสามารถช่วยวิกิประเทศยูเครน

แก้

ลงชื่อสมาชิก

แก้

การลงชื่อสมาชิก หมายความว่า คุณยินดีที่จะให้ความร่วมมือกับโครงการวิกิประเทศยูเครน ในการรับเอานโยบายของโครงการไปใช้

 1. พัฒนาบทความทางประเทศยูเครนให้เป็นไปตามนโยบาย
 2. คุณสามารถลงชื่อสมาชิกของโครงการได้ ที่นี้

แม่แบบ

แก้

บทความที่ไม่สมบูรณ์

แก้

ใส่แม่แบบนี้{{โครงประเทศยูเครน}}ถ้าบทความประเทศยูเครนนั้นยังไม่สมบูรณ์

โดยจะแสดงผล:

หน้าพูดคุย

แก้

ช่วยทำการจัดอันดับบทความด้วยการใส่{{บทความประเทศยูเครน}}ในหน้าอภิปรายของบทความที่มีความเกี่ยวข้องกับประเทศยูเครน

โดยจะแสดงผล:

  โครงการวิกิประเทศยูเครน เป็นส่วนหนึ่งของโครงการวิกิประเทศยูเครน โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อรวบรวมเรื่องราวทุกอย่างเกี่ยวกับประเทศยูเครน ทุกคนสามารถมีส่วนร่วมในโครงการนี้ได้ด้วยการช่วยกันพัฒนาบทความ โครงการวิกิประเทศยูเครน หรือแวะไปที่หน้าโครงการเพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติม
??? บทความนี้ยังไม่ได้รับการพิจารณาตามการจัดระดับการเขียนบทความ

ติดกล่องผู้ใช้

แก้

ช่วยสนับสนุนโครงการของเราด้วยการติดกล่องผู้ใช้{{User WikiProjectUkraine}} ในหน้าผู้ใช้ที่เป็นสมาชิก

โดยจะแสดงผล:

 ผู้ใช้คนนี้เป็นสมาชิกของ
โครงการวิกิประเทศยูเครน


มอบดาวเกียรติยศ

แก้

ดาวเชิดชูเกียรติแห่งประเทศยูเครน มอบให้สำหรับผู้มีส่วนร่วมในการเขียนบทความที่เกี่ยวข้องกับประเทศยูเครนอย่างมีนัยยะสำคัญ โดยติดแม่แบบ {{ดาวเชิดชูเกียรติแห่งประเทศยูเครน|เหตุผล --~~~~}}พร้อมลงชื่อผู้ใช้ที่หน้าพูดคุยของผู้ใช้ที่ได้รับดาว หลังจากติดป้ายจะแสดงผลดังนี้:

  ดาวเกียรติยศแห่งประเทศยูเครน
เหตุผล --~~~~

คำเชิญ

แก้

หากต้องการเชิญผู้ใช้คนอื่น ๆ สามารถส่งจดหมายไปที่หน้าพูดคุยของผู้ใช้คนนั้น ๆ ได้

 

รายชื่อบทความดีเด่น

แก้

บทความระดับคัดสรร

แก้

บทความระดับคุณภาพ

แก้

บทความที่ต้องการ

แก้

ส่วนนี้ได้รวบรวมบทความที่ต้องการสำหรับวิกิพีเดียภาษาไทย ซึ่งสอดคล้องกับโครงการวิกิประเทศยูเครน ประกอบด้วย บทความที่ยังไม่มีและต้องการเขียน บทความที่ไม่สมบูรณ์และต้องการการปรับปรุง เพิ่มเติมเนื้อหา หรือเขียนให้ดีขึ้น และบทความที่ต้องการแหล่งอ้างอิงเพิ่มเติม นอกจากนี้แต่ละบทความยังแสดงลิงก์ไปยังโครงการวิกิพีเดียภาษาอื่น ได้แก่ ภาษาอังกฤษ (en), ยูเครน (uk) และ รัสเซีย (ru) เพื่อให้สมาชิกสามารถใช้เป็นแนวทางในการเขียนบทความหรือปรับปรุงบทความได้

นี่คือ การร้องขอในการสร้างบทความ กรุณาอย่าเพิ่มการร้องขอใด ๆ ที่นี่โดยไม่เกี่ยวข้องหรือมีความสัมพันธ์กับประเทศยูเครน

บทความที่ยังไม่มี

แก้

หมวดหมู่

แก้
 1. หมวดหมู่:ประเทศยูเครน
 2. หมวดหมู่:กองทัพยูเครน‎
 3. หมวดหมู่:ชาวยูเครน‎
 4. หมวดหมู่:ธงในประเทศยูเครน‎
 5. หมวดหมู่:ประวัติศาสตร์ยูเครน‎
 6. หมวดหมู่:เพลงยูเครน‎
 7. หมวดหมู่:ภาษาในประเทศยูเครน‎
 8. หมวดหมู่:ภูมิศาสตร์ยูเครน‎
 9. หมวดหมู่:เมืองในประเทศยูเครน‎
 10. หมวดหมู่:สัญลักษณ์ของประเทศยูเครน
 11. หมวดหมู่:หน่วยการบริหารของประเทศยูเครน‎
 12. หมวดหมู่:กลุ่มชาติพันธุ์ในประเทศยูเครน‎
 13. หมวดหมู่:รัฐสิ้นสภาพในประเทศยูเครน‎
 14. หมวดหมู่:สนธิสัญญาเกี่ยวข้องกับยูเครน‎

การจัดระดับบทความ

แก้
บทความประเทศยูเครน ความสำคัญ
ไม่มี ทั้งหมด
คุณภาพ
   คัดสรร  1 1
   คุณภาพ  0 0
ดี 4 4
พอใช้ 31 31
โครง 262 262
รายชื่อ 6 6
จัดระดับแล้ว 304 304
ยังไม่ได้จัดระดับ 8 8
ทั้งหมด 312 312

ทุกคนสามารถจัดระดับบทความประเทศยูเครนได้ในหน้าอภิปราย (ยกเว้นบทความระดับคัดสรร และบทความระดับคุณภาพ ซึ่งจะต้องผ่านการเสนอชื่อกับทางวิกิพีเดียก่อน) โดยจะแบ่งระดับของบทความดังนี้

รายชื่อบทความ:
ยังไม่ได้จัดระดับ รายชื่อ โครง พอใช้ ดี   คุณภาพ   คัดสรร