วิกิพีเดีย:โครงการวิกิห้องสมุด

"วิกิพีเดีย:บรรณารักษ์" เปลี่ยนทางมาที่นี่ สำหรับที่เรียกว่า "บรรณารักษ์" ในวิกิพีเดียภาษาอื่น ๆ ดูที่ วิกิพีเดีย:ผู้ดูแลระบบ
โครงการวิกิห้องสมุด
โครงการวิกิห้องสมุด
หน้าหลัก / อภิปราย
บทนำ
หน้าหลัก / อภิปราย
สมาชิก
หน้าหลัก / อภิปราย
แหล่งที่มา
หน้าหลัก / อภิปราย
คู่มือการเขียน
หน้าหลัก / อภิปราย
การประเมินผล
หน้าหลัก / อภิปราย
รายการเก็บกวาด
หน้าหลัก / อภิปราย

แก้ไข   

โครงการวิกิห้องสมุด


แก้ไข   

สารบัญ

แก้ไข   

เป้าหมายและขอบเขต


เป้าหมายแก้ไข

ขอบเขตแก้ไข

โครงการวิกินี้ครอบคลุมทุกพื้นที่ของห้องสมุดและสารสนเทศศาสตร์ รวมทั้ง (แต่ไม่จำกัดเฉพาะ):

แก้ไข   

ทำ


แก้ไข   

การประเมินผล


การประเมินบทความแก้ไข

บทความห้องสมุด ความสำคัญ
ไม่มี ทั้งหมด
คุณภาพ
 บทความคัดสรร คัดสรร  0 0
 บทความคุณภาพ คุณภาพ  0 0
ดี 1 1
พอใช้ 4 4
โครง 31 31
รายชื่อ 0 0
จัดระดับแล้ว 36 36
ยังไม่ได้จัดระดับ 1 1
ทั้งหมด 37 37

การระบุและประเมินผลบทความแก้ไข

การเขียนบทความใหม่ ๆแก้ไข

การทำงานเป็นกลุ่มแก้ไข

ทำงานร่วมกันเป็นเวลาสองเดือนในบทความหนึ่ง ๆ เพื่อพัฒนาบทความนี้ให้เป็นสถานะบทความคัดสรร !

การตรวจสอบและเพิ่มแหล่งที่มาแก้ไข


LibraryCongressWashDC.jpg โครงการวิกิห้องสมุด เป็นส่วนหนึ่งของโครงการวิกิห้องสมุด โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อรวบรวมเรื่องราวทุกอย่างเกี่ยวกับห้องสมุด ทุกคนสามารถมีส่วนร่วมในโครงการนี้ได้ด้วยการช่วยกันพัฒนาบทความ โครงการวิกิห้องสมุด หรือแวะไปที่หน้าโครงการเพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติม
 บทความคัดสรร คัดสรร  บทความนี้อยู่ที่ระดับคัดสรร ตามการจัดระดับการเขียนบทความ

สำหรับบทความคัดสรร

LibraryCongressWashDC.jpg โครงการวิกิห้องสมุด เป็นส่วนหนึ่งของโครงการวิกิห้องสมุด โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อรวบรวมเรื่องราวทุกอย่างเกี่ยวกับห้องสมุด ทุกคนสามารถมีส่วนร่วมในโครงการนี้ได้ด้วยการช่วยกันพัฒนาบทความ โครงการวิกิห้องสมุด หรือแวะไปที่หน้าโครงการเพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติม
 บทความคุณภาพ คุณภาพ  บทความนี้อยู่ที่ระดับคุณภาพ ตามการจัดระดับการเขียนบทความ

สำหรับบทความคุณภาพ

LibraryCongressWashDC.jpg โครงการวิกิห้องสมุด เป็นส่วนหนึ่งของโครงการวิกิห้องสมุด โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อรวบรวมเรื่องราวทุกอย่างเกี่ยวกับห้องสมุด ทุกคนสามารถมีส่วนร่วมในโครงการนี้ได้ด้วยการช่วยกันพัฒนาบทความ โครงการวิกิห้องสมุด หรือแวะไปที่หน้าโครงการเพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติม
 ดี  บทความนี้อยู่ที่ระดับดี ตามการจัดระดับการเขียนบทความ

สำหรับบทความระดับดี

แม่แบบ:บทความห้องสุด สำหรับบทความระดับพอใช้

LibraryCongressWashDC.jpg โครงการวิกิห้องสมุด เป็นส่วนหนึ่งของโครงการวิกิห้องสมุด โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อรวบรวมเรื่องราวทุกอย่างเกี่ยวกับห้องสมุด ทุกคนสามารถมีส่วนร่วมในโครงการนี้ได้ด้วยการช่วยกันพัฒนาบทความ โครงการวิกิห้องสมุด หรือแวะไปที่หน้าโครงการเพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติม
??? บทความนี้ยังไม่ได้รับการพิจารณาตามการจัดระดับการเขียนบทความ

สำหรับบทความที่ไม่แน่ใจว่าอยู่ในระดับใด

แก้ไข   

ดูเพิ่ม


ดูเพิ่ม หน้าย่อยทั้งหมดของโครงการวิกิห้องสมุด

โครงการวิกิที่เกี่ยวข้องแก้ไข

แหล่งข้อมูลเพิ่มเติมแก้ไข

โครงการของมูลนิธิวิกิมีเดียแก้ไข

แหล่งข้อมูลอื่นแก้ไข