วิกิพีเดีย:โครงการวันเดือนปี

โครงการวันเดือนปี เป็นโครงการในวิกิพีเดียภาษาไทย ช่วยให้ผู้ร่วมเขียนสร้างบทความ ปี พ.ศ. / ค.ศ. ไปในทิศทางเดียวกัน และมีความสมบูรณ์มากขึ้น

ข้อตกลง

ข้อตกลงในการอภิปรายเมื่อ พ.ศ. 2564 มีดังนี้

  1. ในหน้าหนึ่งให้ใช้ศักราชแบบเดียวทั้งบทความ ให้ตรงกับชื่อบทความ โดยไม่ต้องแปลงศักราชในบทความ เช่น พ.ศ. 2543 (ค.ศ. 2000)
  2. เนื้อหาซึ่งกล่าวถึงอดีตที่ผ่านไปนานแล้ว ควรใช้ ค.ศ.
  3. เนื้อหาซึ่งเกี่ยวข้องกับประเทศไทย หรือประวัติศาสตร์ไทย ควรใช้ พ.ศ.
  4. การระบุ พ.ศ. ควรระบุด้วยว่านับศักราชแบบเก่าหรือแบบใหม่ ดูที่ ปฏิทินสุริยคติไทย
  5. อย่างไรก็ดี การเลือกใช้ศักราชขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้เขียนหลัก ผู้เขียนคนต่อ ๆ มาควรปรึกษาหารือก่อนที่จะเปลี่ยนศักราชเพื่อเป็นมารยาทอันดี

ปัญหาปัจจุบัน

  1. การอ้างอิงในประวัติศาสตร์ตะวันตกควรอ้างอิงตาม คริสต์ศักราชแทนที่ พุทธศักราช เช่นเดียวกับ คริสต์ศตวรรษแทนที่พุทธศตรวรรษ
  2. บางบทความมีการผสมการใช้งานของปี พ.ศ. และ ค.ศ. ทำให้บทความดูไม่เป็นระเบียบ ควรใช้ในรูปแบบใดรูปแบบหนึ่ง
  3. หน้าเกี่ยวกับปีโดยตรง (เช่น พ.ศ. 1 พ.ศ. 100 พ.ศ. 1000) ส่วนใหญ่มีแต่กล่องข้อมูล รอการเพิ่มเติม
  4. การอ้างอิงพุทธศักราชไทยมีการอ้างอิงจากคริศต์ศักราช ต่างกันทั้ง 543 และ 542 ปี (ดูที่ พูดคุย:ราชกิจจานุเบกษา และ ปฏิทินสุริยคติไทย)

หน้าย่อย

แม่แบบที่ใช้

แหล่งข้อมูล