วิกิพีเดีย:โครงการวิกิประเทศอินเดีย

โครงการวิกิประเทศอินเดีย
สมาชิก
สารบัญ
สถิติบทความ
บทความประเทศอินเดีย ความสำคัญ
ไม่มี ทั้งหมด
คุณภาพ
 บทความคัดสรร คัดสรร  3 3
 บทความคุณภาพ คุณภาพ  2 2
ดี 5 5
พอใช้ 67 67
โครง 320 320
รายชื่อ 4 4
จัดระดับแล้ว 401 401
ยังไม่ได้จัดระดับ 77 77
ทั้งหมด 478 478

โครงการวิกิประเทศอินเดีย เป็นกลุ่มที่อุทิศตนเพื่อปรับปรุงบทความที่เกี่ยวข้องกับสาธารณรัฐอินเดีย และประวัติศาสตร์อินเดีย ในวิกิพีเดีย โดยเป้าหมายของกลุ่มนี้มีสามประการคือ :

  • เพื่อให้แนวทางและข้อเสนอแนะสำหรับบทความที่อธิบายถึงประเทศอินเดีย
  • เพื่อพัฒนาการสร้าง, การขยาย และการบำรุงรักษาบทความที่เป็นข้อเท็จจริง ของบทความที่เกี่ยวกับประเทศอินเดียในวิกิพีเดีย
  • เพื่อทำหน้าที่เป็นจุดศูนย์กลางของการสนทนาสำหรับประเด็นที่เกี่ยวข้องกับประเทศอินเดียในวิกิพีเดีย

เพื่อให้บรรลุเป้าหมาย กลุ่มโครงการนี้ได้พัฒนาคุณลักษณะเพื่อช่วยจัดการโครงการอย่างสร้างสรรค์ ซึ่งรวมถึงการมีส่วนร่วม ซึ่งเป็นการประสานงานในภารกิจบางอย่าง เช่น การทบทวน หรือการทำงานร่วมกันในโครงการแบบกว้าง ๆ และการทำงานเป็นกลุ่ม รวมถึงมุ่งเน้นเนื้อหาตลอดจนบทความที่เกี่ยวข้องกับประเทศอินเดีย เช่น เมืองต่าง ๆ, การเมือง และวัฒนธรรม

สถานีย่อย แก้

ปัจจุบันในวิกิพีเดียภาษาไทยมี สถานีย่อย:ประเทศอินเดีย เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ท่านสามารถมีส่วนร่วมได้โดยศึกษารายละเอียดจากหน้าพูดคุยของสถานีย่อย

การมีส่วนร่วม แก้

รายละเอียดของสมาชิกในโครงการวิกิประเทศอินเดีย สามารถพบได้ที่ วิกิพีเดีย:โครงการวิกิประเทศอินเดีย/กล่องขวา คุณสามารถเพิ่มชื่อของคุณเพื่อเข้าร่วมโครงการนี้ได้ตามสบาย และพิจารณาเพิ่มรายการเฝ้าดู

รางวัลโครงการวิกิ แก้

หากคุณพบผู้ที่มีผลงานโดดเด่นในโครงการนี้หรือโครงการที่เกี่ยวข้อง โปรดอย่าลังเลที่จะมอบดาวเกียรติยศแก่เขา

ดาวประเทศอินเดีย แก้

โค้ด: {{subst:ดาวประเทศอินเดีย|message ~~~~}} สำหรับการอุทิศ:

  ดาวประเทศอินเดีย
ระบุข้อความของคุณที่นี่ ~~~~

ดาวเชิดชูเกียรติแห่งประเทศอินเดีย แก้

ดาวเชิดชูเกียรติแห่งนักประเทศอินเดีย มอบให้สำหรับผู้มีส่วนร่วมในการเขียนบทความที่เกี่ยวข้องกับประเทศอินเดียอย่างมีนัยยะสำคัญ โดยติดแม่แบบ {{ดาวเกียรติยศประเทศอินเดีย|เหตุผล}}พร้อมลงชื่อผู้ใช้ที่หน้าพูดคุยของผู้ใช้ที่ได้รับดาว หลังจากติดป้ายจะแสดงผลดังนี้:

  ดาวเชิดชูเกียรติแห่งประเทศอินเดีย
เหตุผล --~~~~
รางวัลวิกินี้มอบให้แก่ {{subst:PAGENAME}} โดย ~~~ บน ~~~~~

แม่แบบ แก้

โค้ด การแสดงผล การใช้ประโยชน์
{{บทความประเทศอินเดีย}}
  โครงการวิกิประเทศอินเดีย เป็นส่วนหนึ่งของโครงการวิกิประเทศอินเดียและสถานีย่อย โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อรวบรวมเรื่องราวทุกอย่างเกี่ยวกับประเทศอินเดีย ทุกคนสามารถมีส่วนร่วมในโครงการนี้ได้ด้วยการช่วยกันพัฒนาบทความ โครงการวิกิประเทศอินเดีย หรือแวะไปที่หน้าโครงการหรือหน้าสถานีย่อยเพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติม
??? บทความนี้ยังไม่ได้รับการพิจารณาตามการจัดระดับการเขียนบทความ
วางไว้ในหน้าอภิปรายของบทความ กำหนดว่าบทความอยู่ภายในขอบเขตใดของบทความ ซึ่งยังสามารถจัดอันดับเพื่อหาคุณภาพโดยรวมของบทความนี้
{{WPIN-Member}}
  ผู้ใช้นี้เป็นสมาชิกของ โครงการวิกิประเทศอินเดีย ซึ่งเป็นโครงการวิกิที่มีจุดมุ่งหมายในการสร้าง, แก้ไข และขยายบทความที่เกี่ยวข้องกับประเทศอินเดีย โปรดอย่าลังเลที่จะเข้าร่วมกับเรา
แบนเนอร์ขนาดใหญ่ที่เป็นตัวเลือก ที่ผู้ใช้สามารถแสดงต่อผู้ชมผ่านหน้าผู้ใช้ของพวกเขาเพื่อบอกถึงการเป็นสมาชิกของโครงการ โดยสามารถใช้แทนกล่องผู้ใช้หรือใช้เพิ่มนอกไปจากนั้น
{{คำเชิญจากโครงการวิกิประเทศอินเดีย}}

ใช้สำหรับวางในหน้าผู้ใช้ของคนที่คุณได้สังเกตเห็นว่ามีส่วนร่วมอย่างสม่ำเสมอเพื่อบทความที่เกี่ยวข้องกับประเทศอินเดีย หากพวกเขาตัดสินใจที่จะเข้าร่วม พวกเขาจะแสดงตัวเองในรายชื่อของผู้เข้าร่วม คุณสามารถเพิ่มข้อความที่กำหนดเอง เช่นเดียวกับลายเซ็นของคุณในแม่แบบโดยใช้รหัส
{{subst:WikiProject India invitation|sign=~~~~|message=}}
{{User WPIndia}}
 ผู้ใช้คนนี้เป็นสมาชิกของ
โครงการวิกิประเทศอินเดีย
เป็นสิ่งที่บอกว่าผู้ใช้เป็นสมาชิกของโครงการวิกินี้ สิ่งนี้สามารถนำมาใช้แทนแบนเนอร์ข้างต้น โดยเพิ่มไอคอนโครงการวิกิประเทศอินเดียที่หน้าของผู้ใช้ นอกจากนี้ ยังเป็นการเพิ่มผู้ใช้ในหมวดหมู่ของสมาชิกโครงการวิกิประเทศอินเดีย
{{ดาวเกียรติยศประเทศอินเดีย}}
  ดาวเชิดชูเกียรติแห่งประเทศอินเดีย
{{{1}}}
รางวัลวิกินี้มอบให้แก่ {{subst:PAGENAME}} โดย ~~~ บน ~~~~~
มอบเป็นรางวัลแก่ผู้ใช้ที่มีส่วนร่วมเป็นอย่างมากของโครงการ
{{subst:Indian Barnstar|1=Put your message here.}}
{{แจ้งตอบกลับโครงการวิกิประเทศอินเดีย}}
 
link={{{1}}}
นมัสเต โครงการวิกิประเทศอินเดีย คุณได้รับอย่างน้อยหนึ่งข้อความเกี่ยวกับ[[{{{1}}}|วิกิพีเดีย:โครงการวิกิประเทศอินเดีย]] กรุณาดำเนินการอภิปรายที่หน้าดังกล่าว !
คุณสามารถลบการแจ้งนี้ได้ตลอดเวลาโดยการลบ {{แม่แบบ:แจ้งตอบกลับโครงการวิกิประเทศอินเดีย}}
การแจ้งเตือนสำหรับการตอบกลับโครงการวิกิประเทศอินเดีย
{{subst:WikiProject India talkback|Wikipedia talk:Noticeboard for India-related topics|question title goes here|ts=~~~~}}

โครง แก้

สำหรับเนื้อหาของบทความที่เกี่ยวกับประเทศอินเดียที่ยังเป็นโครงอยู่ สามารถดูรายการได้ที่หมวดหมู่:บทความเกี่ยวกับ ประเทศอินเดีย ที่ยังไม่สมบูรณ์

หน้าย่อย แก้

แหล่งที่มา แก้

เครื่องมือ แก้

หน้าหลัก: วิกิพีเดีย:เครื่องมือ