วิกิพีเดีย:โครงการวิกิประเทศจีน

โครงสร้างโครงการแก้ไข

โครงการลูกแก้ไข

บทนำแก้ไข

เป้าหมายแก้ไข

 • เพื่อให้คำแนะนำและการชี้แนะสำหรับบทความที่อธิบายทุกแง่มุมของประเทศจีน
 • เพื่อปรับปรุงส่วนที่เกี่ยวกับประเทศจีนของวิกิพีเดีย โดยการสร้าง, ขยายความ และรักษาบทความดังกล่าว
 • เพื่อใช้เป็นจุดศูนย์กลางของการสนทนาสำหรับประเด็นที่เกี่ยวข้องกับประเทศจีนในวิกิพีเดีย
 • เก็บกวาด, เข้าร่วมโครงการวิกิ, สร้างสรรค์ภาพสำหรับขยายความ, ผสาน และปรับปรุงแต่ละบทความที่เกี่ยวข้องกับประเทศจีน
 • สร้างและใช้กราฟิกคุณภาพในการแสดงผลภายในบทความ
  • รูปภาพที่ยอมรับได้ ได้แก่ กราฟิกที่วาดขึ้นเองและรูปภาพที่เป็นสมบัติสาธารณะ

เป้าหมายอื่น ๆแก้ไข

 • สร้างกล่องผู้ใช้สำหรับสมาชิกโครงการ
 • สร้างแม่แบบโครง
 • ก่อให้เกิดผู้แก้ไขเพิ่มเติมที่เกี่ยวข้องในโครงการ
 • นำเสนอโครงการสำหรับการตรวจสอบ

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับโครงการวิกิ โปรดดูวิกิพีเดีย:โครงการวิกิ

การมีส่วนร่วมแก้ไข

 ผู้ใช้คนนี้เป็นสมาชิกของ
โครงการวิกิประเทศจีน

ป้ายโครงการแก้ไข

ใส่โค้ด {{บทความประเทศจีน}} ในหน้าอภิปรายของบทความเกี่ยวกับประเทศจีน ซึ่งจะแสดงผลเป็น:


หากใส่โค้ด {{บทความประเทศจีน|ระดับ=โครง}} จะแสดงผลเป็น:

ดาวเกียรติยศแก้ไข

การใช้

เมื่อต้องการใช้งานนี้ เพียงเพิ่มโค้ด {{subst:The Zhonghua Barnstar of Merit|ข้อความ}} ไปที่หน้าพูดคุยของผู้ใช้ที่คุณต้องการให้รางวัล ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณได้ใส่ข้อความซึ่งระบุว่าเหตุใดพวกเขาจึงได้รับรางวัล

  ดาวเชิดชูเกียรติแห่งจงหัว
รางวัลนี้มอบให้แก่ผู้ที่มีส่วนร่วมสำคัญในบทความที่เป็นส่วนหนึ่งของวิกิพีเดีย:โครงการวิกิประเทศจีน
รางวัลวิกินี้มอบให้แก่ โครงการวิกิประเทศจีน โดย ~ ณ วันที่ ~~~

การใช้

เมื่อต้องการใช้งานนี้ เพียงเพิ่มโค้ด {{subst:PRC Barnstar|ข้อความ}} ไปที่หน้าพูดคุยของผู้ใช้ที่คุณต้องการให้รางวัล ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณได้ใส่ข้อความซึ่งระบุว่าเหตุใดพวกเขาจึงได้รับรางวัล

  ดาวเกียรติยศสาธารณรัฐประชาชนจีน
รางวัลนี้มอบให้แก่ผู้ที่มีส่วนร่วมสำคัญในบทความที่เป็นส่วนหนึ่งของวิกิพีเดีย:โครงการวิกิประเทศจีน โดยเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับสาธารณรัฐประชาชนจีน
รางวัลวิกินี้มอบให้แก่ โครงการวิกิประเทศจีน โดย ~ ณ วันที่ ~~~

การใช้

เมื่อต้องการใช้งานนี้ เพียงเพิ่มโค้ด {{subst:China Star|ข้อความ}} ไปที่หน้าพูดคุยของผู้ใช้ที่คุณต้องการให้รางวัล ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณได้ใส่ข้อความซึ่งระบุว่าเหตุใดพวกเขาจึงได้รับรางวัล

  ดาวประเทศจีน
รางวัลนี้มอบให้กับทุกคนที่มีส่วนร่วม (หรือเพิ่งกระตือรือร้น) ในบทความที่เกี่ยวข้องกับประเทศจีน
รางวัลวิกินี้มอบให้แก่ โครงการวิกิประเทศจีน โดย ~ ณ วันที่ ~~~

การใช้

เมื่อต้องการใช้งานนี้ เพียงเพิ่มโค้ด {{subst:The People's Republic of China Barnstar of National Merit|ข้อความ}} ไปที่หน้าพูดคุยของผู้ใช้ที่คุณต้องการให้รางวัล ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณได้ใส่ข้อความซึ่งระบุว่าเหตุใดพวกเขาจึงได้รับรางวัล

  ดาวเชิดชูเกียรติแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน
ดาวเกียรติยศนี้อาจมอบให้แก่ชาววิกิพีเดียที่มีส่วนร่วมอย่างมากในการขยายความหรือปรับปรุงบทความที่เกี่ยวข้องกับสาธารณรัฐประชาชนจีนของวิกิพีเดีย

แหล่งที่มาแก้ไข

คุณสามารถหาข้อมูลเกี่ยวกับ โครงการวิกิประเทศจีน ได้โดยค้นหาจาก
โครงการพี่น้องของวิกิพีเดีย :
  หาความหมาย จากวิกิพจนานุกรม
  หนังสือ จากวิกิตำรา
  คำคม จากวิกิคำคม
  ข้อมูลต้นฉบับ จากวิกิซอร์ซ
  ภาพและสื่อ จากคอมมอนส์
  เนื้อหาข่าว จากวิกิข่าว
  แหล่งเรียนรู้ จากวิกิวิทยาลัย

หนังสืออ้างอิงแก้ไข

ทั่วไป
 • The Cambridge History of China [en]
 • The Cambridge History of Ancient China [en]
 • Giles, Herbert Allen (1898), A Chinese Biographical Dictionary, Shanghai: Kelly & Walsh, OCLC 3722702. (Wikisource transcription project)
 • Wilkinson, Endymion Porter (2018), Chinese History: A New Manual (5th ed.), Cambridge: Harvard University Asia Center, ISBN 978-0998888309, OCLC 1055570258.
แผนที่อักษรโรมัน

แหล่งข่าวภาษาอังกฤษแก้ไข

อื่น ๆแก้ไข