วิกิพีเดีย:โครงการวิกิกายวิภาคศาสตร์

โครงการวิกิกายวิภาคศาสตร์
สมาชิก
สารบัญ
สถิติบทความ
บทความกายวิภาคศาสตร์ ความสำคัญ
ไม่มี ทั้งหมด
คุณภาพ
 บทความคัดสรร คัดสรร  0 0
 บทความคุณภาพ คุณภาพ  2 2
ดี 33 33
พอใช้ 261 261
โครง 433 433
รายชื่อ 7 7
จัดระดับแล้ว 736 736
ยังไม่ได้จัดระดับ 153 153
ทั้งหมด 889 889

ยินดีต้อนรับสู่หน้าโครงการวิกิกายวิภาคศาสตร์ ซึ่งเป็นโครงการย่อยของสถานีย่อย:แพทยศาสตร์และโครงการวิกิแพทยศาสตร์ โครงการนี้มีจุดประสงค์เพื่อความร่วมมือของชาววิกิพีเดียในการจัดการ แนะนำ และระดมความคิดเกี่ยวกับการพัฒนาบทความเกี่ยวกับกายวิภาคศาสตร์และอวัยวะในวิกิพีเดีย ทุกคนสามารถมีส่วนร่วมในการพัฒนาได้ เพื่อให้บทความทางการแพทย์มีข้อมูลที่เชื่อถือได้และเป็นกลาง มีรูปแบบที่เป็นมาตรฐาน

หากคุณต้องการช่วยเหลือ สามารถดูได้ที่หัวข้อ คุณช่วยเราได้! ด้านล่าง หากท่านมีคำถามสามารถสอบถามได้ทันทีที่หน้าอภิปราย อย่าลืมว่า คุณสามารถมีส่วนร่วมพัฒนาวิกิพีเดียนี้ได้ อย่าลังเล!

คุณช่วยเราได้!

แก้

สร้างบทความที่ควรมีและบทความที่ต้องการ

แก้

คุณสามารถร่วมสร้างบทความกายวิภาคศาสตร์ที่ยังไม่มีในวิกิพีเดียภาษาไทย โดยอาจอ้างอิงมาจากหนังสือหรือเว็บไซต์ (แต่ห้ามลอกเนื้อหามาเด็ดขาด) หรืออาจแปลมาจากวิกิพีเดียภาษาอื่นได้ ดูรายชื่อบทความกายวิภาคศาสตร์ และทางการแพทย์ที่ยังไม่มีในวิกิพีเดียภาษาไทยได้ที่ หน้านี้ และหากท่านต้องการสร้างบทความใหม่ ให้ลองพิมพ์ค้นหาเป็นภาษาอังกฤษก่อนเพื่อตรวจดูว่ามีบทความนั้นๆ อยู่ในวิกิพีเดียแล้วหรือไม่

ช่วยเหลือบทความที่ยังไม่สมบูรณ์

แก้

บทความกายวิภาคศาสตร์ในวิกิพีเดียยังอยู่ในระดับ โครง อยู่เป็นจำนวนมากๆ คุณสามารถเพิ่มเติมข้อมูลให้บทความมีความยาวและคุณภาพมากขึ้นได้ทันที หลังจากที่แก้ไขบทความแล้ว สามารถนำป้าย {{โครงกายวิภาค}} ออกได้ ดูรายชื่อบทความที่ยังไม่สมบูรณ์ทั้งหมดที่ บทความเกี่ยวกับ กายวิภาคศาสตร์ ที่ยังไม่สมบูรณ์

ตั้งชื่อบทความเป็นภาษาไทย

แก้

เนื่องจากบทความในวิกิพีเดียควรมีชื่อหัวข้อเป็นอักษรไทย (แม้ว่าในการใช้งานจริงทางการแพทย์เรามักจะใช้ทับศัพท์มากกว่า) ท่านสามารถหาชื่อบทความภาษาไทยสำหรับบทความทางการแพทย์ที่ยังไม่มีการกำหนดชื่อภาษาไทย โดยอาจใช้ศัพท์บัญญัติของราชบัณฑิตยสถาน หรือสำหรับคำที่ยังไม่มีการบัญญัติให้เขียนทับศัพท์ ตามหลักการเขียนคำทับศัพท์ โดยอาศัยยึดตามการถอดเสียงภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทย ไม่ใส่วรรณยุกต์ ไม่ใช้เสียงเน้นพยางค์ (accent) และไม่ใช้เสียงพยางค์ไม่เน้น (unstressed syllable)

หรือท่านอาจคงชื่อบทความเป็นภาษาอังกฤษหรือภาษาอื่นเอาไว้ก่อน แล้วเขียน

{{ชื่ออังกฤษ}}
หรือ
{{ชื่ออังกฤษ|เหตุผล}}

ไว้ที่บรรทัดแรกของบทความ เพื่อให้ผู้อื่นช่วยหาคำทับศัพท์ที่เหมาะสม

หากท่านสามารถหาคำทับศัพท์ที่เหมาะสมมาแทนชื่อบทความภาษาอังกฤษได้ ให้เสนอชื่อบทความที่เป็นภาษาไทยได้ในหน้าอภิปรายของบทความนั้น

ทำหน้าเปลี่ยนทางจากชื่อภาษาอังกฤษเป็นชื่อไทย

แก้

ปกติแล้ว หากผู้ใช้งานวิกิพีเดียต้องการค้นหาข้อมูลทางการแพทย์มักจะพิมพ์ค้นหาเป็นภาษาอังกฤษ แต่บทความในวิกิพีเดียส่วนมากจะ (ต้อง) ตั้งชื่อเป็นภาษาไทย ดังนั้นอาจทำให้หาบทความไม่พบ หรืออาจมีกรณีที่บางครั้งมีบทความอยู่แล้ว แต่ก็มีผู้มาสร้างบทความใหม่ซ้ำเพราะหาบทความที่มีอยู่เดิมไม่เจอ

ดังนั้นวิธีการแก้ปัญหาดังกล่าวจึงแนะนำให้แต่ละบทความมีหน้าเปลี่ยนทางจากบทความภาษาอังกฤษมาเป็นภาษาไทยด้วย เช่น บทความกระดูกอัลนา ก็ให้มีหน้า ulna เปลี่ยนทางมาที่บทความกระดูกอัลนาด้วย

และหากท่านต้องการสร้างบทความใหม่ ให้ลองพิมพ์ค้นหาเป็นภาษาอังกฤษก่อนเพื่อตรวจดูว่ามีบทความนั้นๆ อยู่ในวิกิพีเดียแล้วหรือไม่

ใส่กล่องข้อมูล กายวิภาคศาสตร์

แก้

บทความเกี่ยวกับอวัยวะหรือโครงสร้างในร่างกายต่างๆ ควรมีการใส่กล่องข้อมูล {{กล่องข้อมูล กายวิภาคศาสตร์}} หรือกล่องข้อมูลอื่นๆ (ดูเพิ่มที่หัวข้อแม่แบบที่ใช้ในโครงการด้านล่าง หรือที่แม่แบบ:กล่องข้อมูล กายวิภาคศาสตร์) ไว้ที่ด้านบนของบทความนั้นๆ เพื่อใช้บอกข้อมูลที่สำคัญและแหล่งอ้างอิงที่จำเป็น ดูวิธีใช้ได้ที่หน้าแม่แบบ

ต้องการการตรวจสอบจากผู้เชี่ยวชาญ

แก้

หลายๆ บทความในวิกิพีเดียรวมทั้งบทความทางการแพทย์ต้องการการตรวจสอบจากผู้ที่รู้จริง หรือได้ศึกษาเกี่ยวกับเรื่องนั้นอย่างลึกซึ้ง เพื่อจะได้ปรับแก้รูปแบบ แก้ไขการใช้ศัพท์ แก้ไขข้อความที่ไม่ถูกต้อง รวมทั้งเพิ่มเติมข้อมูลในเชิงลึก ท่าสามารถดูรายชื่อบทความที่ต้องการการตรวจสอบจากผู้เชี่ยวชาญทั้งหมดได้ที่ รายชื่อบทความที่ต้องการการตรวจแก้โดยผู้เชี่ยวชาญ

ใส่ป้าย "โครง"

แก้

บทความกายวิภาคศาสตร์ใดที่ยังมีเนื้อหาไม่สมบูรณ์ ไม่ครบถ้วน สั้นเกินไป หรือมีเฉพาะความหมาย ท่านสามารถใส่ป้าย {{โครงกายวิภาค}} ได้ที่ด้านล่างของบทความ

ใส่อ้างอิง

แก้

แหล่งอ้างอิงที่ถูกต้องและเหมาะสมมีความจำเป็นสำหรับบทความในโครงการนี้ ดูวิธีการใส่แหล่งข้อมูลอ้างอิงได้ในหน้า การอ้างอิงแหล่งที่มา

เก็บกวาดบทความ

แก้

เก็บกวาดบทความที่มีลิงก์ไปภาษาอื่นที่มีป้าย {{ลิงก์ไปภาษาอื่น}} โดยอาจสร้างบทความในภาษาไทยในลิงก์นั้นแทนที่

จัดระดับบทความกายวิภาคศาสตร์

แก้

คุณสามารถจัดระดับบทความกายวิภาคศาสตร์ตามระดับการเขียนบทความ ในหน้าพูดคุยของบทความนั้นๆ โดยติดป้ายดังนี้

แม่แบบที่ใช้ในโครงการ

แก้
แม่แบบ วิธีใช้ แสดงผล
{{User WikiAnatomy}} ใส่ไว้ในหน้าผู้ใช้ของสมาชิก
 ผู้ใช้คนนี้เป็นสมาชิกของ
โครงการวิกิกายวิภาคศาสตร์
{{บทความกายวิภาคศาสตร์}} ใส่ในหน้าอภิปรายของบทความกายวิภาคศาสตร์
  โครงการวิกิกายวิภาคศาสตร์ เป็นส่วนหนึ่งของ โครงการวิกิกายวิภาคศาสตร์
โดยมีจุดมุ่งหมายที่จะรวบรวมเรื่องทุกอย่างเกี่ยวกับกายวิภาคศาสตร์ อวัยวะ เนื้อเยื่อ และโครงสร้างในร่างกายมนุษย์ หรือสัตว์ต่างๆ
หากท่านต้องการมีส่วนร่วมโครงการ สามารถเข้าร่วมได้ที่โครงการวิกิกายวิภาคศาสตร์
??? บทความนี้ยังไม่ได้รับการพิจารณาตามการจัดระดับการเขียนบทความ
{{โครงกายวิภาค}} ใส่ที่ท้ายบทความกายวิภาคศาสตร์ที่ยังไม่สมบูรณ์
{{กล่องข้อมูล กายวิภาคศาสตร์}} ใส่ด้านบนบทความที่เกี่ยวกับโครงสร้างในร่างกาย
{{{Name}}}
{{กล่องข้อมูล กระดูก}} ใส่ด้านบนบทความที่เกี่ยวกับกระดูกหรือตำแหน่งของกระดูก
{{{Name}}}
{{กล่องข้อมูล หลอดเลือดแดง}} ใส่ด้านบนบทความที่เกี่ยวกับหลอดเลือดแดง
{{{Name}}}
{{กล่องข้อมูล หลอดเลือดดำ}} ใส่ด้านบนบทความที่เกี่ยวกับหลอดเลือดดำ
{{{Name}}}
{{กล่องข้อมูล หลอดน้ำเหลือง}} ใส่ด้านบนบทความที่เกี่ยวกับหลอดน้ำเหลือง
{{{Name}}}
{{กล่องข้อมูล เส้นประสาท}} ใส่ด้านบนบทความที่เกี่ยวกับเส้นประสาท
{{{Name}}}
{{กล่องข้อมูล สมอง}} ใส่ด้านบนบทความที่เกี่ยวกับสมองหรือตำแหน่งในสมอง
{{{Name}}}
{{กล่องข้อมูล กล้ามเนื้อ}} ใส่ด้านบนบทความที่เกี่ยวกับกล้ามเนื้อ
{{{Name}}}
จุดเกาะต้น {{{Origin}}}
จุดเกาะปลาย {{{Insertion}}}
หลอดเลือดแดง {{{Blood}}}
เส้นประสาท {{{Nerve}}}
หน้าที่ {{{Action}}}
{{กล่องข้อมูล คัพภวิทยา}} ใส่ด้านบนบทความที่เกี่ยวกับคัพภวิทยาหรือเนื้อเยื่อในตัวอ่อน
{{{Name}}}