วิกิพีเดีย:โครงการวิกิแอฟริกา

หน้าหลัก   ประเทศ   โครงการ
Location on the world map
Satellite map of Africa

แอฟริกา (Africa) เป็นทวีปที่ใหญ่เป็นอันดับ 2 และมีประชากรมากเป็นอันดับ 2 ของโลกรองจากเอเชีย มีพื้นที่ประมาณ 30,221,532 ตร.กม. เท่ากับ 20.4% ของพื้นที่รวมของ และมีประชากรมากกว่า 900 ล้านคนในดินแดน 61 แห่ง คิดเป็นประมาณ 14% ของประชากรทั้งโลก ตามทฤษฎีวิวัฒนาการของมนุษย์ในสมัยใหม่นี้ได้สันนิษฐานว่า ทวีปแอฟริกา โดยเฉพาะพื้นที่ภายในและโดยรอบเอธิโอเปียในปัจจุบัน เป็นแหล่งกำเนิดมนุษยชาติ

ทวีปแอฟริกาล้อมรอบด้วยทะเลเมดิเตอร์เรเนียนทางทิศเหนือ คลองสุเอซและทะเลแดงทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ มหาสมุทรอินเดียทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ และมหาสมุทรแอตแลนติกทางทิศตะวันตก มีพื้นที่คร่อมเส้นศูนย์สูตร เนื่องจากมีปริมาณน้ำฝนน้อยและขาดแคลนระบบชลประทานตามธรรมชาติอย่างธารน้ำแข็งหรือระบบชั้นหินอุ้มน้ำบนภูเขา (อ่านเพิ่ม...)

Africa satellite orthographic.jpg   โครงการวิกิแอฟริกา   Africa satellite orthographic.jpg
โครงการ
สถานีย่อย
บทความที่ต้องการ
บทความที่ต้องปรับปรุง
การประเมิน
คู่มือในการเขียน
บทความแอฟริกา ความสำคัญ
ไม่มี ทั้งหมด
คุณภาพ
บทความคัดสรร คัดสรร 4 4
บทความคุณภาพ คุณภาพ 2 2
ดี 10 10
พอใช้ 71 71
โครง 682 682
รายชื่อ 53 53
จัดระดับแล้ว 822 822
ยังไม่ได้จัดระดับ 529 529
ทั้งหมด 1351 1351

● {{บทความแอฟริกา}} (ติดหน้าพูดคุย)
● {{โครงแอฟริกา}} (สำหรับเรื่องที่ยังไม่สมบูรณ์)
แก้ไข   

โครงการวิกิแอฟริกา

Africa satellite orthographic.jpg
โครงการวิกิแอฟริกา เป็นส่วนหนึ่งของโครงการวิกิพีเดีย โดยมีจุดประสงค์ในการรวบรวม พัฒนาและปรับปรุงเนื้อหาสาระในวิกิพีเดียที่เกี่ยวข้องกับทวีปแอฟริกา เพื่อให้บทความที่เกี่ยวกับแอฟริกาในวิกิพีเดียภาษาไทยมีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้น โครงการนี้เป็นส่วนหนึ่งของสถานีย่อย:แอฟริกา
แก้ไข   

คุณทำได้


แก้ไข   

การจัดอันดับบทความ

จัดระดับบทความแอฟริกาตามเกณฑ์การจัดระดับบทความ ในหน้าพูดคุย โดยติดป้ายดังนี้

แก้ไข   

แม่แบบในโครงการ

แม่แบบ แสดงผล
{{บทความแอฟริกา}}
{{โครงแอฟริกา}}