วิกิพีเดีย:โครงการวิกิแอฟริกา

หน้าหลัก   ประเทศ   โครงการ
Location on the world map
Satellite map of Africa
Satellite map of Africa

แอฟริกา (Africa) เป็นทวีปที่ใหญ่เป็นอันดับ 2 และมีประชากรมากเป็นอันดับ 2 ของโลกรองจากเอเชีย มีพื้นที่ประมาณ 30,221,532 ตร.กม. เท่ากับ 20.4% ของพื้นที่รวมของ และมีประชากรมากกว่า 900 ล้านคนในดินแดน 61 แห่ง คิดเป็นประมาณ 14% ของประชากรทั้งโลก ตามทฤษฎีวิวัฒนาการของมนุษย์ในสมัยใหม่นี้ได้สันนิษฐานว่า ทวีปแอฟริกา โดยเฉพาะพื้นที่ภายในและโดยรอบเอธิโอเปียในปัจจุบัน เป็นแหล่งกำเนิดมนุษยชาติ

ทวีปแอฟริกาล้อมรอบด้วยทะเลเมดิเตอร์เรเนียนทางทิศเหนือ คลองสุเอซและทะเลแดงทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ มหาสมุทรอินเดียทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ และมหาสมุทรแอตแลนติกทางทิศตะวันตก มีพื้นที่คร่อมเส้นศูนย์สูตร เนื่องจากมีปริมาณน้ำฝนน้อยและขาดแคลนระบบชลประทานตามธรรมชาติอย่างธารน้ำแข็งหรือระบบชั้นหินอุ้มน้ำบนภูเขา (อ่านเพิ่ม...)

   โครงการวิกิแอฟริกา   
โครงการ
สถานีย่อย
บทความที่ต้องการ
บทความที่ต้องปรับปรุง
การประเมิน
คู่มือในการเขียน
บทความแอฟริกา ความสำคัญ
ไม่มี ทั้งหมด
คุณภาพ
 บทความคัดสรร คัดสรร  4 4
 บทความคุณภาพ คุณภาพ  2 2
ดี 11 11
พอใช้ 105 105
โครง 807 807
รายชื่อ 57 57
จัดระดับแล้ว 986 986
ยังไม่ได้จัดระดับ 594 594
ทั้งหมด 1580 1580

● {{บทความแอฟริกา}} (ติดหน้าพูดคุย)
● {{โครงแอฟริกา}} (สำหรับเรื่องที่ยังไม่สมบูรณ์)
แก้ไข   

โครงการวิกิแอฟริกา

โครงการวิกิแอฟริกา เป็นส่วนหนึ่งของโครงการวิกิพีเดีย โดยมีจุดประสงค์ในการรวบรวม พัฒนาและปรับปรุงเนื้อหาสาระในวิกิพีเดียที่เกี่ยวข้องกับทวีปแอฟริกา เพื่อให้บทความที่เกี่ยวกับแอฟริกาในวิกิพีเดียภาษาไทยมีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้น โครงการนี้เป็นส่วนหนึ่งของสถานีย่อย:แอฟริกา
แก้ไข   

คุณทำได้


แก้ไข   

การจัดอันดับบทความ

จัดระดับบทความแอฟริกาตามเกณฑ์การจัดระดับบทความ ในหน้าพูดคุย โดยติดป้ายดังนี้

แก้ไข   

แม่แบบในโครงการ

แม่แบบ แสดงผล
{{บทความแอฟริกา}}
โครงการวิกิแอฟริกา เป็นส่วนหนึ่งของโครงการวิกิแอฟริกาและสถานีย่อย โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อรวบรวมเรื่องราวทุกอย่างเกี่ยวกับแอฟริกา ทุกคนสามารถมีส่วนร่วมในโครงการนี้ได้ด้วยการช่วยกันพัฒนาบทความ โครงการวิกิแอฟริกา หรือแวะไปที่หน้าโครงการหรือหน้าสถานีย่อยเพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติม
??? บทความนี้ยังไม่ได้รับการพิจารณาตามการจัดระดับการเขียนบทความ
{{โครงแอฟริกา}}