วิกิพีเดีย:โครงการวิกิชีววิทยา

โครงการวิกิชีววิทยา

ยินดีต้อนรับสู่โครงการวิกิชีววิทยา ซึ่งเป็นโครงการสำหรับพูดคุยเกี่ยวกับบทความ โครงการ หรือคู่มือต่างๆ ที่เกี่ยวเนื่อง โดยมีจุดประสงค์เพื่อเป็นแหล่งข้อมูลพื้นฐานสำหรับการแก้ไขหรือเพิ่มบทความในโครงการต่างๆที่เกี่ยวข้องกับชีววิทยาทั้งหมด, เพื่อขอคำแนะนำหรือขอความช่วยเหลือจากกลุ่มผู้เขียนบทความชีววิทยา และเพื่อประสานงานการจัดหมวดหมู่บทความชีววิทยา
โครงการอื่นที่เกี่ยวเนื่องกับโครงการวิกิชีววิทยา
วิกิมีเดีย

Eukaryota cell strucutre.PNG

โครงการวิกิชีววิทยา บนวิกิพีเดียภาษาอังกฤษ - แหล่งรวมรวบบทความทางชีววิทยา และศาสตร์ย่อยอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

Gene Wiki logo.png

โครงการอณูชีววิทยา บนวิกิพีเดียภาษาอังกฤษ - แหล่งรวมรวบบทความทางอณูชีววิทยา อาทิ ชีววิทยาของเซลล์ พันธุศาสตร์ ชีวสารสนเทศศาสตร์ ชีวฟิสิกส์

สถาบัน

Pfam logo.gif Rfam logo.png

ฐานข้อมูล Pfam และ Rfam - ฐานข้อมูลสารสนเทศในรูปแบบออนไลน์ที่รวมรวบข้อมูลเกี่ยวกับอาร์เอ็นเอ และโปรตีนในตระกูลต่างๆ เข้าถึงได้จาก: หน้าหลัก Pfam และ หน้าหลัก Rfam

180-TALEffectors TALEN.png

ธนาคารข้อมูลโปรตีน - ในปี 2014 โครงการวิกิชีวฟิสิกส์ของวิกิพีเดียภาษาอังกฤษ ได้ชักชวนเดวิด จู๊ดเซลล์ และธนาคารข้อมูลโปรตีนปล่อยภาพ Molecule of the Month ทั้งหมดภายใต้สัญญาอนุญาตครีเอทีฟคอมมอนส์

วารสาร

PLOS logo 2012 (semi-crop).svg

PLOS Computational Biology และ PLOS Genetics - วารสารทางวิทยาศาสตร์รายเดือนของ PLOS ที่ตีพิมพ์บทความที่เกี่ยวข้องกับชีวสารสนเทศศาสตร์ และพันธุศาสตร์ ตามลำดับ

Elsevier logo.png

แอ็ลเซอเฟียร์ - สำนักพิมพ์ที่มีการตีพิมพ์วารสารวิชาการ ที่เน้นผลงานในด้านการแพทย์และวิทยาศาสตร์ สืบค้นและเข้าถึงได้จาก หน้าหลัก

WikiJournal of Science logo.svg

WikiJournal of Science - เอกสารวิชาการทางวิทยาศาสตร์แบบดิจิทัลของวิกิพีเดียที่มีการเผยแพร่ให้ผู้ใช้สามารถเข้าถึงแบบออนไลน์ได้แบบเสรี