วิกิพีเดีย:โครงการวิกิประเทศบราซิล

โครงการวิกิประเทศบราซิล เป็นโครงการวิกิที่รวบรวมข้อมูลในบทความที่เกี่ยวข้องกับประเทศบราซิล หน้านี้รวบรวมแหล่งข้อมูลและการดำเนินการที่เกี่ยวข้องการพัฒนาบทความที่เกี่ยวกับประเทศบราซิล ทั้งนี้ทุกคนสามารถมีส่วนร่วมและเป็นส่วนหนึ่งของโครงการนี้ได้ ด้วยการแก้ไข เพิ่มเติมเนื้อหาสาระข้อมูลที่เป็นประโยชน์ได้ในทุกบทความ โปรดช่วยแบ่งปันความคิดเห็น คำถาม และข้อเสนอแนะของคุณได้ในหน้าพูดคุยของโครงการนี้

คุณภาพบทความ แก้

{{บทความประเทศบราซิล}} ใส่แม่แบบนี้ในหน้าพูดคุยของบทความที่เกี่ยวข้องกับประเทศบราซิลในส่วนบนสุดของหน้าพูดคุยของแต่ละบทความ เพื่อจัดระดับบทความประเทศบราซิลตามระดับการเขียนบทความ


  โครงการวิกิประเทศบราซิล เป็นส่วนหนึ่งของโครงการวิกิประเทศบราซิล โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อรวบรวมเรื่องราวทุกอย่างเกี่ยวกับประเทศบราซิล ทุกคนสามารถมีส่วนร่วมในโครงการนี้ได้ด้วยการช่วยกันพัฒนาบทความ โครงการวิกิประเทศบราซิล หรือแวะไปที่หน้าโครงการเพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติม
??? บทความนี้ยังไม่ได้รับการพิจารณาตามการจัดระดับการเขียนบทความ


จัดระดับบทความประเทศบราซิลตามเกณฑ์การจัดระดับบทความ ในหน้าพูดคุย โดยติดป้ายดังนี้

สถิติบทความแบ่งตามคุณภาพ แก้

บทความประเทศบราซิล ความสำคัญ
ไม่มี ทั้งหมด
คุณภาพ
   คัดสรร  1 1
   คุณภาพ  0 0
ดี 2 2
พอใช้ 27 27
โครง 165 165
รายชื่อ 3 3
จัดระดับแล้ว 198 198
ยังไม่ได้จัดระดับ 4 4
ทั้งหมด 202 202

หมวดหมู่ที่เกี่ยวข้อง แก้

ชาวบราซิล(8 ม, 5 น)