วิกิพีเดีย:โครงการวิกิสหภาพโซเวียต

Flag of the Soviet Union.svg
สมาชิก
 1. Tvcccp (พูดคุย · เรื่องที่เขียน)
 2. Mr.BuriramCN (พูดคุย · เรื่องที่เขียน)
 3. Mr.Big Bean (พูดคุย · เรื่องที่เขียน)
 4. SET Weerada (พูดคุย · เรื่องที่เขียน)
 5. EZBELLA (พูดคุย · เรื่องที่เขียน)
 6. บุญพฤทธิ์ ทวนทัย (พูดคุย · เรื่องที่เขียน)
 7. Thai.60 (พูดคุย · เรื่องที่เขียน)
 8. ร้อยตรี โชคดี (พูดคุย · เรื่องที่เขียน)
 9. Khemjira kiatsuranon (พูดคุย · เรื่องที่เขียน)
 10. Aat000 (พูดคุย · เรื่องที่เขียน)
 11. B20180 (พูดคุย · เรื่องที่เขียน)
 12. Tine chicl (พูดคุย · เรื่องที่เขียน)
 13. Nitisart Jungtrakungrat (พูดคุย · เรื่องที่เขียน)
 14. Lookruk (พูดคุย · เรื่องที่เขียน)
สารบัญ
สถิติบทความ
บทความสหภาพโซเวียต ความสำคัญ
ไม่มี ทั้งหมด
คุณภาพ
 บทความคัดสรร คัดสรร  1 1
 บทความคุณภาพ คุณภาพ  3 3
ดี 9 9
พอใช้ 24 24
โครง 305 305
รายชื่อ 5 5
จัดระดับแล้ว 347 347
ยังไม่ได้จัดระดับ 13 13
ทั้งหมด 360 360

โครงการวิกิสหภาพโซเวียต เป็นส่วนหนึ่งของโครงการวิกิพีเดีย มีจุดประสงค์ในการรวบรวม พัฒนา และปรับปรุงเนื้อหาเกี่ยวกับสหภาพโซเวียตให้ดีขึ้น ทั้งในเชิงประวัติศาสตร์ ภูมิศาสตร์ มนุษยศาสตร์ การเมืองการปกครอง เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม ของประเทศต่างๆในสหภาพโซเวียต ทั้งนี้ทุกคนสามารถมีส่วนร่วมและเป็นส่วนหนึ่งของโครงการนี้ได้

แม่แบบแก้ไข

โดยจะแสดงผล:
Coat of arms of the Soviet Union (1956–1991).svg โครงการวิกิสหภาพโซเวียต เป็นส่วนหนึ่งของโครงการวิกิสหภาพโซเวียตและสถานีย่อย โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อรวบรวมเรื่องราวทุกอย่างเกี่ยวกับสหภาพโซเวียต ทุกคนสามารถมีส่วนร่วมในโครงการนี้ได้ด้วยการช่วยกันพัฒนาบทความ โครงการวิกิสหภาพโซเวียต หรือแวะไปที่หน้าโครงการหรือหน้าสถานีย่อยเพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติม
??? บทความนี้ยังไม่ได้รับการพิจารณาตามการจัดระดับการเขียนบทความ
โดยจะแสดงผล:

ติดกล่องผู้ใช้แก้ไข

ช่วยสนับสนุนโครงการของเราด้วยการติดกล่องผู้ใช้ {{User Wikiproject Soviet Union}} ที่หน้าผู้ใช้ของท่าน และอย่าลืมเพิ่มชื่อผู้ใช้ของคุณที่นี่!

โดยจะแสดงผล:

คำเชิญแก้ไข

ใช้สำหรับวางในหน้าผู้ใช้ของคนที่คุณได้สังเกตเห็นว่ามีส่วนร่วมอย่างสม่ำเสมอเพื่อบทความที่เกี่ยวข้องกับสหภาพโซเวียต หากพวกเขาตัดสินใจที่จะเข้าร่วม พวกเขาจะแสดงตัวเองในรายชื่อของผู้เข้าร่วม ท่านสามารถส่งคำเชิญได้โดยใช้รหัส{{คำเชิญจากโครงการวิกิสหภาพโซเวียต}}ตามด้วยเพิ่มข้อความที่กำหนดเอง เช่นเดียวกับลายเซ็นของคุณ

โดยจะแสดงผล:

ตามด้วยเพิ่มข้อความที่กำหนดเอง เช่นเดียวกับลายเซ็นของคุณ--~~~~

มอบดาวเกียรติยศแก้ไข

ดาวเกียรติยศแห่งสหภาพโซเวียต จะมอบให้สำหรับผู้มีส่วนร่วมในการเขียนบทความที่เกี่ยวข้องกับสหภาพโซเวียตอย่างมีนัยยะสำคัญ โดยติดแม่แบบ {{ดาวเกียรติยศแห่งสหภาพโซเวียต|เหตุผล}} พร้อมลงชื่อผู้ใช้ที่หน้าพูดคุยของผู้ใช้ที่ได้รับดาว หลังจากติดป้ายจะแสดงผลดังนี้:

Barnstar of Socialist Heraldry.svg

ดาวเกียรติยศแห่งสหภาพโซเวียต
เหตุผล --~~~~

นอกจากนี้เรายังมีดาวเกียรติยศ ในวาระโอกาสอื่นๆ ดังนี้เช่น:

สำหรับผู้ที่เข้าร่วมทุกคน ติดแม่แบบ {{วิกิพีเดีย:โครงการวิกิสหภาพโซเวียต/ดาวเกียรติยศ 1}}:

Order of Lenin.svg
Order of Lenin ribbon bar.png

เครื่องอิสริยาภรณ์เลนิน
ขอมอบให้สำหรับผู้ที่เข้าร่วมโครงการวิกิสหภาพโซเวียตทุกคนครับ

การจัดระดับบทความแก้ไข

ทุกคนสามารถจัดระดับบทความสหภาพโซเวียตได้ในหน้าอภิปราย (ยกเว้นบทความระดับคัดสรร และบทความระดับคุณภาพ ซึ่งจะต้องผ่านการเสนอชื่อกับทางวิกิพีเดียก่อน) ระดับของบทความมีดังนี้

เป้าหมายแก้ไข

Stock post message.svg สิ่งที่จะทำในบทความ วิกิพีเดีย:โครงการวิกิสหภาพโซเวียต: แก้ไข - ประวัติ - เฝ้าดู - โหลดใหม่

วิกิพีเดีย:โครงการวิกิสหภาพโซเวียต/จะทำ ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม สามารถเขียนต่อได้โดยกดแก้ไข ด้านขวาบน

หมวดหมู่ทั้งหมดแก้ไข