เพลงชาติสหภาพโซเวียต

"เพลงชาติสหภาพโซเวียต" (รัสเซีย: Государственный гимн СССР, อักษรโรมัน: Gosudarstvennyj Gimn SSSR, [ɡəsʊˈdarstvʲɪn(ː)ɨj ˈɡʲimn sɐˈvʲetskəvə sɐˈjuzə]) เป็นเพลงชาติอย่างเป็นทางการของสหภาพสาธารณรัฐสังคมนิยมโซเวียตประกาศใช้อย่างเป็นทางการในวันที่ 15 มีนาคม 1944 ในระหว่างสงครามโลกครั้งที่สอง[1][2]

Gimn Sovetskogo Soyuza
กิมน์ ซาเวตสกาโก ซายุซา
Гимн Советского Союза
USSR Anthem Music Sheet.InstrumentalSimple.svg
เนื้อร้องเซอร์เกย์ มิคาลกอฟ
ทำนองอเล็กซานเดอร์ วาซิลเยวิช อเล็กซานดรอฟ
รับไปใช้15 มีนาคม ค.ศ. 1944 (เนื้อร้องเดิม)
ค.ศ. 1955 (บรรเลง)
1 กันยายน ค.ศ. 1977 (แก้ไขเนื้อร้อง)
เลิกใช้26 ธันวาคม ค.ศ. 1991
ตัวอย่างเสียง
เพลงชาติสหภาพโซเวียต (บรรเลง)

หลังการปฏิวัติสังคมนิยมในรัสเซียโดยพวกบอลเชวิคเมื่อเดือนตุลาคม ค.ศ. 1917 (พ.ศ. 2460) ในปีต่อมา ได้มีการใช้เพลง L'Internationale (หรือในภาษาอังกฤษ The Internationale) ซึ่งเพลงประจำของการปฏิวัติสังคมนิยมสากลเป็นเพลงชาติรัสเซีย เนื้อร้องฉบับภาษารัสเซียเป็นผลงานแปลของ อาร์คาดี้ ยาคอฟเลวิช ก็อตส์ เมื่อปี ค.ศ. 1902 (พ.ศ. 2445) เพลงนี้ได้ใช้เป็นเพลงชาติสหภาพโซเวียตที่ก่อตั้งในปี ค.ศ. 1922 (พ.ศ. 2465) และใช้ต่อมาจนถึงปี ค.ศ. 1944 (พ.ศ. 2487) จากนั้นมีการใช้เพลงชาติใหม่ ที่ประพันธ์ทำนองโดย อเล็กซานเดอร์ อเล็กซานดรอฟ และประพันธ์เนื้อร้องโดย เซอร์เกย์ มิคาลกอฟ และ จี.แอล. เรจิสตาน[1][2]

ก่อนที่เพลงนี้จะได้ใช้เป็นเพลงชาติสหภาพโซเวียต ทำนองของเพลงนี้เคยถูกใช้ในงานหลายชิ้นของอเล็กซานดรอฟ ครั้งแรกได้ใช้เป็นเพลงประจำพรรคบอลเชวิคใน ค.ศ. 1938 (พ.ศ. 2481) และเมื่อ องค์การคอมมิวนิสต์สากล หรือโคมินเทิร์นสลายตัวไปในปี ค.ศ. 1943 (พ.ศ. 2486) ผู้นำประเทศมองว่าเพลงชาติใหม่ของสหภาพโซเวียต สมควรเข้ามาแทนที่เพลง L'Internationale ซึ่งตามประวัติแล้วเกี่ยวข้องกับขบวนการคอมมิวนิสต์สากลมากกว่า โจเซฟ สตาลิน ผู้นำประเทศในยุคนั้นจึงตัดสินใจเลือกเอาทำนองที่อเล็กซานดรอฟประพันธ์ มาใช้เป็นทำนองเพลงชาติฉบับใหม่ ส่วนคำร้องที่ร่วมประพันธ์โดย มิคาลกอฟ และ แอล. เรจิสตาน ได้แต่งเสร็จสมบูรณ์ในปี ค.ศ. 1943 (พ.ศ. 2486) สตาลินได้ให้การรับรองเป็นเนื้อร้องเพลงชาติในปีถัดมา โดยมีข้อมูลว่าสตาลินได้ปรับเปลี่ยนบางส่วนของเนื้อร้องเองด้วย เพลงนี้มีเนื้อหากล่าวถึงแนวคิดของเลนิน และสัมพันธภาพที่แบ่งแยกไม่ได้ของรัฐที่เข้าร่วมในสหภาพโซเวียต[1][2]

หลังการตายของสตาลินในปี ค.ศ. 1953 (พ.ศ. 2496) ทางการได้ยกเลิกเนื้อร้องฉบับที่ 2 เพื่อกำจัดอิทธิพลสตาลิน เพลงชาติโซเวียตจึงไม่มีเนื้อร้องอยู่ระยะหนึ่ง มิคาลกอฟได้เขียนเนื้อเพลงชาติฉบับใหม่เสร็จในปี ค.ศ. 1970 (พ.ศ. 2513) แต่ได้เสนอต่อทางการในปี ค.ศ. 1977 (พ.ศ. 2520) และได้รับการอนุมัติวันที่ 1 กันยายน ปีเดียวกัน โดยเนื้อร้องฉบับนี้ไม่มีส่วนใดที่เอ่ยถึงสตาลินเลย เพลงชาติสหภาพโซเวียตยุดนี้ได้ใช้มาจนถึงการล่มสลายของสหภาพโซเวียต และการแยกตัวจากสหภาพเดิมออกเป็น 15 ประเทศในปี ค.ศ. 1991 (พ.ศ. 2534)[1][2]

ปัจจุบัน ทำนองเพลงชาติสหภาพโซเวียต ถูกเลือกมาเป็นทำนองเพลงชาติรัสเซีย โดยที่มิคาลกอฟได้เป็นผู้ประพันธ์เนื้อร้องเพลงชาติรัสเซียใหม่อีกครั้งหนึ่ง

เนื้อร้องแก้ไข

ฉบับ พ.ศ. 2487 (สมัยสตาลิน)แก้ไข

อักษรซีริลลิก
อักษรละติน
เนื้อร้องภาษาไทย
คำแปลภาษาไทย

Союз нерушимый республик свободных
Сплотила навеки Великая Русь.
Да здравствует созданный волей народов
Единый, могучий Советский Союз!

Славься, Отечество наше свободное,
Дружбы народов надёжный оплот!
Знамя советское, знамя народное
Пусть от победы к победе ведёт!

Сквозь грозы сияло нам солнце свободы,
И Ленин великий нам путь озарил:
Нас вырастил Сталин – на верность народу,
На труд и на подвиги нас вдохновил!

Славься, Отечество наше свободное,
Счастья народов надёжный оплот!
Знамя советское, знамя народное
Пусть от победы к победе ведёт!

Мы армию нашу растили в сраженьях.
Захватчиков подлых с дороги сметём!
Мы в битвах решаем судьбу поколений,
Мы к славе Отчизну свою поведём!

Славься, Отечество наше свободное,
Славы народов надёжный оплот!
Знамя советское, знамя народное
Пусть от победы к победе ведёт![3]

Sojuz nerušimyj respublik svobodnyh
Splotila naveki velikaja Rusj!
Da zdravstvujet sozdannyj volej narodov
Jedinyj, mogučij Sovetskij Sojuz!

Slavjsä, Otečestvo naše svobodnoje,
Družby narodov nadöžnyj oplot,
Znamä sovetskoje, znamä narodnoje
Pustj ot pobedy k pobede vedöt!

Skvozj grozy siälo nam solnce svobody,
I Lenin velikij nam putj ozaril:
Nas vyrastil Stalin — na vernostj narodu,
Na trud i na podvigi nas vdohnovil!

Slavjsä, Otečestvo naše svobodnoje,
Sčastjä narodov nadöžnyj oplot,
Znamä sovetskoje, znamä narodnoje
Pustj ot pobedy k pobede vedöt!

My armiü našu rastili v sraženjäh,
Zahvatčikov podlyh s dorogi smetöm!
My v bitvah rešajem sudjbu pokolenij,
My k slave Otčiznu svoju povedöm!

Slavjsä, Otečestvo naše svobodnoje,
Slavy narodov nadöžnyj oplot,
Znamä sovetskoje, znamä narodnoje
Pustj ot pobedy k pobede vedöt!

โซยูซ เนรูชี มึย เรสพูบบลิก สโวบอนึค
สพล็อตทีลา นาเวกี เวลี กายา รูซ
ดา สดาฟ ซทวูเย็ท โซซดานึย โวเล นโรโดฟ
เยดีนึย โมกูชี โซเวต สกี โซยูซ

สลาฟ สยา โอเท เชซโว นาเช สโวโบดโนเย
ดรูชบึย นโรโดฟ นโดชนึย โอพล็อต
ซนามยา โซเวต สโกเย ซนามยา นาโรดโนเย
พุจ อ็อท โพเบเด กา เพโบเด เวยอด

สกว็อซ โกซี ซีลาโล นัม สล็อนเซ สโวบอดึย
อี เลนิน เวลิกี นัม พูด โอซาร์อิล
นาส วึยราซ สตาลิน นา เวอน็อสท์ นาโรดู
นา ตรูด อี นา พ็อดวิกิ นาส วดอโนฟอิล

สลาฟ สยา โอเท เชซโว นาเช สโวโบดโนเย
ซชาทยา นโรโดฟ นโดชนึย โอพล็อต
ซนามยา โซเวต สโกเย ซนามยา นาโรดโนเย
พุจ อ็อท โพเบเด กา เพโบเด เวยอด

มึย อามียู นาชู ราซตีลี วา ซราเชนยาห์
ซาวาทชีกอฟ พ็อด ลึย โดโกริ ซมีตอม
มึย วี บัตวา เรชาเย็ม ซุจ บู พอกอเยนิจ
มึย กา เย็ฟ ออชิซนู ซโวยู โพเวดอม

สลาฟ สยา โอเท เชซโว นาเช สโวโบดโนเย
สลาฟวึย นโรโดฟ นโดชนึย โอพล็อต
ซนามยา โซเวต สโกเย ซนามยา นาโรดโนเย
พุจ อ็อท โพเบเด กา เพโบเด เวยอด

สหภาพที่แยกไม่ได้ของสาธารณรัฐอิสระ
รัสเซียที่ยิ่งใหญ่หล่อหลอมรวมตลอดกาล
สิ่งที่ก่อตั้งโดยเจตนารมย์ประชาชนจงเจริญ
สหภาพโซเวียต ที่เป็นหนึ่งเดียว และทรงพลัง

ร้องประสานเสียง
จงรุ่งโรจน์ มาตุภูมิเสรีของเรา
ปราการมั่นคงแห่งมิตรภาพของประชาชน
ธงชาติสหภาพโซเวียต, ธงของประชาชน
จงนำชัยไปสู่ชัยชนะครั้งต่อ ๆ ไป

แสงแห่งเสรีส่องสว่างผ่านพายุ
และเลนินผู้ยิ่งใหญ่ ส่องทางให้เรา
สตาลินชี้นำเรา ด้วยความภักดีต่อปวงชน
ท่านเป็นแรงบันดาลของเราในการงานและชัยชนะ

ร้องประสานเสียง
จงรุ่งโรจน์ มาตุภูมิเสรีของเรา
ปราการมั่นคงแห่งความสุขของประชาชน
ธงชาติสหภาพโซเวียต, ธงของประชาชน
จงนำชัยไปสู่ชัยชนะครั้งต่อ ๆ ไป

เราได้สร้างกองทัพขึ้นจากนานายุทธนาการ
เราจักขับไล่ผู้รุกรานออกไปให้พ้นทาง
ในสงคราม เราลิขิตชะตาเพื่อเหล่าลูกหลาน
เราจะนำพาปิตุภูมิไปสู่ความรุ่งเรือง !

ร้องประสานเสียง
จงรุ่งโรจน์ มาตุภูมิเสรีของเรา
ปราการมั่นคงแห่งเกียรติภูมิประชาชน
ธงชาติสหภาพโซเวียต, ธงของประชาชน
จงนำชัยไปสู่ชัยชนะครั้งต่อ ๆ ไป

ฉบับ พ.ศ. 2520 (ฉบับแก้ไข)แก้ไข

อักษรซีริลลิก
อักษรละติน
เนื้อร้องภาษาไทย
คำแปลภาษาไทย

Союз нерушимый республик свободных
Сплотила навеки Великая Русь.
Да здравствует созданный волей народов
Единый, могучий Советский Союз!

Припев:
Славься, Отечество наше свободное,
Дружбы народов надёжный оплот!
Партия Ленина—сила народная
Нас к торжеству коммунизма ведёт!

Сквозь грозы сияло нам солнце свободы,
И Ленин великий нам путь озарил:
На правое дело он поднял народы,
На труд и на подвиги нас вдохновил!

Припев

В победе бессмертных идей коммунизма
Мы видим грядущее нашей страны,
И Красному знамени славной Отчизны
Мы будем всегда беззаветно верны!

Припев[4]

Sojuz nerušimyj respublik svobodnyh
Splotila naveki velikaja Rusj!
Da zdravstvujet sozdannyj volej narodov
Jedinyj, mogučij Sovetskij Sojuz!

Pripev:
Slavjsä, Otečestvo naše svobodnoje,
Družby narodov nadöžnyj oplot,
Partija Lenina — sila narodnaja
Nas k toržestvu kommunizma vedöt!

Skvozj grozy siälo nam solnce svobody,
I Lenin velikij nam putj ozaril,
Na pravoje delo on podnäl narody,
Na trud i na podvigi nas vdohnovil!

Pripev

V pobede bessmertnyh idej kommunizma
My vidim gräduçeje našej strany,
I krasnomu znameni slavnoj otčizny
My budem vsegda bezzavetno verny!

Pripev

โซยูซ เนรูชี มึย เรสพูบบลิก สโวบอนึค
สพล็อตทีลา นาเวกี เวลี กายา รูซ
ดา สดาฟ ซทวูเย็ท โซซดานึย โวเล นโรโดฟ
เยดีนึย โมกูชี โซเวต สกี โซยูซ

[ร้องประสานเสียง]
สลาฟ สยา โอเท เชซโว นาเช สโวโบดโนเย
ดรูชบึย นโรโดฟ นโดชนึย โอพล็อต
ปาตียา เลนินา ซีลา นาโรดนายา
นาส กา ตอเชสวู กอมมูนีสมา เวดโยต

สกว็อซ โกซี ซีลาโล นัม สล็อนเซ สโวบอดึย
อี เลนิน เวลิกี นัม พูด โอซาร์อิล
นา พราโวเย เดโล ออน พร็อดนอล นาโรดึย
นา ตรูด อี นา พร็อตวิกิ นาส วดอโนวิล

[ร้องประสานเสียง]

ไว เบเด เบสแมตนึย อีเด กอมมูนีสมา
มึย วีดีม กราดูชเชเย นาเช ซทรานึย
อี กราสนอมู ซนาเนมิ สลาฟน็อย อ็อทชิซนึย
มึย บูเด็ม เว็กสฺดา เบ็ซซาเว็ทโน เวอนึย

[ร้องประสานเสียง]

สหภาพที่แยกไม่ได้ของสาธารณรัฐอิสระ
รัสเซียที่ยิ่งใหญ่หล่อหลอมรวมตลอดกาล
สิ่งที่ก่อตั้งโดยเจตนารมย์ประชาชนจงเจริญ
สหภาพโซเวียต ที่เป็นหนึ่งเดียว และทรงพลัง

ร้องประสานเสียง
จงรุ่งโรจน์ มาตุภูมิเสรีของเรา
มิตรภาพของประชาชน คือปราการมั่นคง
พรรคของเลนิน พลังของประชาชน
พรรคนำเราไปสู่ชัยชนะของลัทธิคอมมิวนิสต์

แสงแห่งเสรีส่องสว่างผ่านพายุ
และเลนินผู้ยิ่งใหญ่ ส่องทางให้เรา
ท่านนำพาประชาชน ไปยังเป้าหมายที่ถูกต้อง
ท่านเป็นแรงบันดาลของเราในการงานและชัยชนะ

ร้องประสานเสียง

ในชัยชนะที่ยืนยงของแนวคิดคอมมิวนิสต์
เราเห็นอนาคตของประเทศเรา
ต่อธงแดงของปิตุภูมิอันรุ่งโรจน์
เราจะจงรักภักดีโดยไม่คำนึงถึงตัวเอง

ร้องประสานเสียง

สื่อแก้ไข

คีย์บอร์ดบรรเลง ตัดเสียงขับร้อง

บรรเลงและขับร้องโดยคณะประสานเสียงกองทัพแดง บันทึกเสียงเมื่อ ค.ศ. 1944หากมีปัญหาในการเล่นไฟล์เหล่านี้ ดูที่ วิธีใช้สื่อ

ดูเพิ่มแก้ไข

อ้างอิงแก้ไข

  1. 1.0 1.1 1.2 1.3 https://music-facts.ru/song/Aleksandr_Aleksandrov/Gimn_SSSR/ Гимн СССР. Александр Александров. Факты о песне., текст песни.. Интересные факты о песнях. Дата обращения 7 декабря 2018.
  2. 2.0 2.1 2.2 2.3 https://books.google.ru/books?id=FegTAQAAIAAJ Frans C. Lemaire. Музыка XX века в России и в республиках бывшего Советского Союза. — Гиперион, 2003. — С. 108. — 532 с.
  3. Утверждён постановлением Политбюро ЦК ВКП(б) от 14 декабря 1944 года
  4. Утверждён указом Президиума Верховного Совета СССР от 27 мая 1977 года

แหล่งข้อมูลอื่นแก้ไข

แหล่งรวบรวมข้อมูลและไฟล์เสียง
วีดิทัศน์