เพลงชาติสหภาพโซเวียต

"เพลงชาติสหภาพโซเวียต"[b] เป็นเพลงชาติอย่างเป็นทางการของสหภาพสาธารณรัฐสังคมนิยมโซเวียตประกาศใช้อย่างเป็นทางการในวันที่ 15 มีนาคม 1944 ในระหว่างสงครามโลกครั้งที่สอง[1][2]

โกสุดาร์ตเวนนีย กิมน์
ซาเวตสกาโก ซายุซา
Государственный гимн СССР[a]
Gosudarstvenny gimn SSSR

เพลงชาติเดิมของ สหภาพโซเวียต (ค.ศ. 1944–1991)

เพลงชาติเดิมของ  สหพันธ์สาธารณรัฐสังคมนิยมโซเวียตรัสเซีย (ค.ศ. 1944–1990)

เนื้อร้องเซอร์เกย์ มิคาลกอฟ
ทำนองอะเลคซันดร์ วาซิลเยวิช อะเลคซันดรอฟ
รับไปใช้15 มีนาคม ค.ศ. 1944 (เนื้อร้องเดิม)
ค.ศ. 1955 (บรรเลง)
1 กันยายน ค.ศ. 1977 (แก้ไขเนื้อร้อง)
เลิกใช้26 ธันวาคม ค.ศ. 1991
(ในฐานะเป็นเพลงชาติแห่งสหภาพโซเวียต)
23 พฤศจิกายน ค.ศ. 1990
(ในฐานะเป็นเพลงประจำแคว้นของสหพันธ์สาธารณรัฐสังคมนิยมโซเวียตรัสเซีย)
ก่อนหน้า"แองเตอร์นาซิอองนาล"
ถัดไป"เพลงของผู้รักชาติ" (สหพันธ์สาธารณรัฐสังคมนิยมโซเวียตรัสเซีย)
ตัวอย่างเสียง
เพลงชาติสหภาพโซเวียต (บรรเลง)

หลังการปฏิวัติสังคมนิยมในรัสเซียโดยพวกบอลเชวิคเมื่อเดือนตุลาคม ค.ศ. 1917 (พ.ศ. 2460) ในปีต่อมา ได้มีการใช้เพลง L'Internationale (หรือในภาษาอังกฤษ The Internationale) ซึ่งเพลงประจำของการปฏิวัติสังคมนิยมสากลเป็นเพลงชาติรัสเซีย เนื้อร้องฉบับภาษารัสเซียเป็นผลงานแปลของ อาร์คาดี้ ยาคอฟเลวิช ก็อตส์ เมื่อปี ค.ศ. 1902 (พ.ศ. 2445) เพลงนี้ได้ใช้เป็นเพลงชาติสหภาพโซเวียตที่ก่อตั้งในปี ค.ศ. 1922 (พ.ศ. 2465) และใช้ต่อมาจนถึงปี ค.ศ. 1944 (พ.ศ. 2487) จากนั้นมีการใช้เพลงชาติใหม่ ที่ประพันธ์ทำนองโดย อเล็กซานเดอร์ อเล็กซานดรอฟ และประพันธ์เนื้อร้องโดย เซอร์เกย์ มิคาลกอฟ และ จี.แอล. เรจิสตาน[1][2]

ก่อนที่เพลงนี้จะได้ใช้เป็นเพลงชาติสหภาพโซเวียต ทำนองของเพลงนี้เคยถูกใช้ในงานหลายชิ้นของอเล็กซานดรอฟ ครั้งแรกได้ใช้เป็นเพลงประจำพรรคบอลเชวิคใน ค.ศ. 1938 (พ.ศ. 2481) และเมื่อ องค์การคอมมิวนิสต์สากล หรือโคมินเทิร์นสลายตัวไปในปี ค.ศ. 1943 (พ.ศ. 2486) ผู้นำประเทศมองว่าเพลงชาติใหม่ของสหภาพโซเวียต สมควรเข้ามาแทนที่เพลง L'Internationale ซึ่งตามประวัติแล้วเกี่ยวข้องกับขบวนการคอมมิวนิสต์สากลมากกว่า โจเซฟ สตาลิน ผู้นำประเทศในยุคนั้นจึงตัดสินใจเลือกเอาทำนองที่อเล็กซานดรอฟประพันธ์ มาใช้เป็นทำนองเพลงชาติฉบับใหม่ ส่วนคำร้องที่ร่วมประพันธ์โดย มิคาลกอฟ และ แอล. เรจิสตาน ได้แต่งเสร็จสมบูรณ์ในปี ค.ศ. 1943 (พ.ศ. 2486) สตาลินได้ให้การรับรองเป็นเนื้อร้องเพลงชาติในปีถัดมา โดยมีข้อมูลว่าสตาลินได้ปรับเปลี่ยนบางส่วนของเนื้อร้องเองด้วย เพลงนี้มีเนื้อหากล่าวถึงแนวคิดของเลนิน และสัมพันธภาพที่แบ่งแยกไม่ได้ของรัฐที่เข้าร่วมในสหภาพโซเวียต[1][2]

หลังการตายของสตาลินในปี ค.ศ. 1953 (พ.ศ. 2496) ทางการได้ยกเลิกเนื้อร้องฉบับที่ 2 เพื่อกำจัดอิทธิพลสตาลิน เพลงชาติโซเวียตจึงไม่มีเนื้อร้องอยู่ระยะหนึ่ง มิคาลกอฟได้เขียนเนื้อเพลงชาติฉบับใหม่เสร็จในปี ค.ศ. 1970 (พ.ศ. 2513) แต่ได้เสนอต่อทางการในปี ค.ศ. 1977 (พ.ศ. 2520) และได้รับการอนุมัติวันที่ 1 กันยายน ปีเดียวกัน โดยเนื้อร้องฉบับนี้ไม่มีส่วนใดที่เอ่ยถึงสตาลินเลย เพลงชาติสหภาพโซเวียตยุดนี้ได้ใช้มาจนถึงการล่มสลายของสหภาพโซเวียต และการแยกตัวจากสหภาพเดิมออกเป็น 15 ประเทศในปี ค.ศ. 1991 (พ.ศ. 2534)[1][2]

ปัจจุบัน ทำนองเพลงชาติสหภาพโซเวียต ถูกเลือกมาเป็นทำนองเพลงชาติรัสเซีย โดยที่มิคาลกอฟได้เป็นผู้ประพันธ์เนื้อร้องเพลงชาติรัสเซียใหม่อีกครั้งหนึ่ง

เนื้อร้อง

แก้

ฉบับ พ.ศ. 2487 (สมัยสตาลิน)

แก้
อักษรซีริลลิก
อักษรละติน
เนื้อร้องภาษาไทย
คำแปลภาษาไทย

Союз нерушимый республик свободных
Сплотила навеки Великая Русь.
Да здравствует созданный волей народов
Единый, могучий Советский Союз!

Славься, Отечество наше свободное,
Дружбы народов надёжный оплот!
Знамя советское, знамя народное
Пусть от победы к победе ведёт!

Сквозь грозы сияло нам солнце свободы,
И Ленин великий нам путь озарил:
Нас вырастил Сталин – на верность народу,
На труд и на подвиги нас вдохновил!

Славься, Отечество наше свободное,
Счастья народов надёжный оплот!
Знамя советское, знамя народное
Пусть от победы к победе ведёт!

Мы армию нашу растили в сраженьях.
Захватчиков подлых с дороги сметём!
Мы в битвах решаем судьбу поколений,
Мы к славе Отчизну свою поведём!

Славься, Отечество наше свободное,
Славы народов надёжный оплот!
Знамя советское, знамя народное
Пусть от победы к победе ведёт![3]

Soyuz nerushimyy respublik svobodnyh
Splotila naveki velikaya Rus'!
Da zdravstvuyet sozdannyy voley narodov
Yedinyy, moguchiy Sovetskiy Soyuz!

Slav'sya, Otechestvo nashe svobodnoye,
Druzhby narodov nadozhnyy oplot,
Znamya sovetskoye, znamya narodnoye
Pust' ot pobedy k pobede vedot!

Skvoz' grozy siyalo nam solnce svobody,
I Lenin velikiy nam put' ozaril:
Nas vyrastil Stalin — na vernost' narodu,
Na trud i na podvigi nas vdohnovil!

Slav'sya, Otechestvo nashe svobodnoye,
Szhatya narodov nadozhnyy oplot,
Znamya sovetskoye, znamya narodnoye
Pust' ot pobedy k pobede vedot!

My armiyu nashu rastili v srazhen'yah,
Zahvatchikov podlyh s dorogi smetom!
My v bitvah reshayem sud'bu pokoleniy,
My k slave Otchiznu svoyu povedom!

Slav'sya, Otechestvo nashe svobodnoye,
Slavy narodov nadozhnyy oplot,
Znamya sovetskoye, znamya narodnoye
Pust' ot pobedy k pobede vedot!

ซายูซ เนียรูชี มีย เรสปูบบลิก สวาโบนิก
สปลาติลา นาเวียกิ เวียลิ กายา รูส'!
ดา ซ-ดราฟสทวูเย็ต ซัซดันนิย โวเลีย นาโรดัฟ
เยดินิย, มากุชิ โซเวียต สกี ซายูซ!

สลาฟ สยา โอเท เชซโว นาเช สโวโบดโนเย
ดรูชบีย นโรโดฟ นโดชนิย โอพล็อต
ซนามยา โซเวียต สโกเย ซนามยา นาโรดโนเย
พุจ อ็อท โพเบเด กา เพโบเด เวยอด

สกว็อซ โกซี ซีลาโล นัม สล็อนเซ สโวบอดีย
อี เลนิน เวลิกี นัม พูด โอซาร์อิล
นาส วิยราซติล สตาลิน นา เวอน็อสท์ นาโรดู
นา ตรูด อี นา พ็อดวิกิ นาส วดอโนฟอิล

สลาฟ สยา โอเท เชซโว นาเช สโวโบดโนเย
ซชาทยา นโรโดฟ นโดชนิย โอพล็อต
ซนามยา โซเวียต สโกเย ซนามยา นาโรดโนเย
พุจ อ็อท โพเบเด กา เพโบเด เวยอด

มิย อามียู นาชู ราซตีลี วา ซราเชนยาห์
ซาวาทชีกอฟ พ็อด ลิย โดโกริ ซมีตอม
มีย วี บัตวา เรชาเย็ม ซุจ บู พอกอเยนิจ
มีย กา เย็ฟ ออชิซนู ซโวยู โพเวดอม

สลาฟ สยา โอเท เชซโว นาเช สโวโบดโนเย
สลาฟวึย นโรโดฟ นโดชนีย โอพล็อต
ซนามยา โซเวียต สโกเย ซนามยา นาโรดโนเย
พุจ อ็อท โพเบเด กา เพโบเด เวยอด

สหภาพที่แยกไม่ได้ของสาธารณรัฐอิสระ
รัสเซียที่ยิ่งใหญ่หล่อหลอมรวมตลอดกาล
สิ่งที่ก่อตั้งโดยเจตนารมย์ประชาชนจงเจริญ
สหภาพโซเวียต ที่เป็นหนึ่งเดียว และทรงพลัง

ร้องประสานเสียง
จงรุ่งโรจน์ มาตุภูมิเสรีของเรา
ปราการมั่นคงแห่งมิตรภาพของประชาชน
ธงชาติสหภาพโซเวียต, ธงของประชาชน
จงนำชัยไปสู่ชัยชนะครั้งต่อ ๆ ไป

แสงแห่งเสรีส่องสว่างผ่านพายุ
และเลนินผู้ยิ่งใหญ่ ส่องทางให้เรา
สตาลินชี้นำเรา ด้วยความภักดีต่อปวงชน
ท่านเป็นแรงบันดาลของเราในการงานและชัยชนะ

ร้องประสานเสียง
จงรุ่งโรจน์ มาตุภูมิเสรีของเรา
ปราการมั่นคงแห่งความสุขของประชาชน
ธงชาติสหภาพโซเวียต, ธงของประชาชน
จงนำชัยไปสู่ชัยชนะครั้งต่อ ๆ ไป

เราได้สร้างกองทัพขึ้นจากนานายุทธนาการ
เราจักขับไล่ผู้รุกรานออกไปให้พ้นทาง
ในสงคราม เราลิขิตชะตาเพื่อเหล่าลูกหลาน
เราจะนำพาปิตุภูมิไปสู่ความรุ่งเรือง !

ร้องประสานเสียง
จงรุ่งโรจน์ มาตุภูมิเสรีของเรา
ปราการมั่นคงแห่งเกียรติภูมิประชาชน
ธงชาติสหภาพโซเวียต, ธงของประชาชน
จงนำชัยไปสู่ชัยชนะครั้งต่อ ๆ ไป

ฉบับ พ.ศ. 2520 (ฉบับแก้ไข)

แก้
อักษรซีริลลิก
อักษรละติน
เนื้อร้องภาษาไทย
คำแปลภาษาไทย

Союз нерушимый республик свободных
Сплотила навеки Великая Русь.
Да здравствует созданный волей народов
Единый, могучий Советский Союз!

Припев:
Славься, Отечество наше свободное,
Дружбы народов надёжный оплот!
Партия Ленина—сила народная
Нас к торжеству коммунизма ведёт!

Сквозь грозы сияло нам солнце свободы,
И Ленин великий нам путь озарил:
На правое дело он поднял народы,
На труд и на подвиги нас вдохновил!

Припев

В победе бессмертных идей коммунизма
Мы видим грядущее нашей страны,
И Красному знамени славной Отчизны
Мы будем всегда беззаветно верны!

Припев[4]

Soyuz nerushimy respublik svobodnykh
Splotila naveki velikaya Rus.
Da zdravstvuyet sozdanny voley narodov
Yediny, moguchy Sovetsky Soyuz!

Pripev:
Slavsya, Otechestvo nashe svobodnoye,
Druzhby narodov nadyozhny oplot!
Partiya Lenina — sila narodnaya
Nas k torzhestvu kommunizma vedyot!

Skvoz grozy siyalo nam solntse svobody,
I Lenin velikiy nam put' ozaril,
Na pravoye delo on podnyal narody,
Na trud i na podvigi nas vdokhnovil!

Pripev

V pobede bessmertnykh idey kommunizma
My vidim gryadushcheye nashey strany,
I Krasnomu znameni slavnoy Otchizny
My budem vsegda bezzavetno verny!

Pripev

โซยูซ เนรูชี มีย เรสพูบบลิก สโวบอนิค
สพล็อตทีลา นาเวกี เวลี กายา รูซ
ดา สดาฟ ซทวูเย็ท โซซดานีย โวเล นโรโดฟ
เยดีนีย โมกูชี โซเวียต สกี โซยูซ

[ร้องประสานเสียง]
สลาฟ สยา โอเท เชซโว นาเช สโวโบดโนเย
ดรูชบีย นโรโดฟ นโดชนีย โอพล็อต
ปาร์ตี้ยา เลนินา ซีลา นาโรดนายา
นาส กา ตอเชสวู คอมมิวนิสมา เวดโยต

สกว็อซ โกรซี ซียาโล นัม สล็อนเซ สโวบอดีย
อี เลนิน เวลิกี นัม พูด โอซาร์อิล
นา พราโวเย เดโล ออน พร็อดนอล นาโรดีย
นา ตรูด อี นา พร็อตวิกิ นาส วดอโนวิล

[ร้องประสานเสียง]

ไว เบเด เบสแมตนีย อีเด คอมมิวนิสมา
มิย วีดีม กราดูชเชเย นาเช ซทรานีย
อี กราสนอมู ซนาเนมิ สลาฟน็อย อ็อทชิซนีย
มิย บูเด็ม เว็กสฺดา เบ็ซซาเว็ทโน เวอนีย

[ร้องประสานเสียง]

สหภาพที่แยกไม่ได้ของสาธารณรัฐอิสระ
รัสเซียที่ยิ่งใหญ่หล่อหลอมรวมตลอดกาล
สิ่งที่ก่อตั้งโดยเจตนารมย์ประชาชนจงเจริญ
สหภาพโซเวียต ที่เป็นหนึ่งเดียว และทรงพลัง

ร้องประสานเสียง
จงรุ่งโรจน์ มาตุภูมิเสรีของเรา
มิตรภาพของประชาชน คือปราการมั่นคง
พรรคของเลนิน พลังของประชาชน
พรรคนำเราไปสู่ชัยชนะของลัทธิคอมมิวนิสต์

แสงแห่งเสรีส่องสว่างผ่านพายุ
และเลนินผู้ยิ่งใหญ่ ส่องทางให้เรา
ท่านนำพาประชาชน ไปยังเป้าหมายที่ถูกต้อง
ท่านเป็นแรงบันดาลของเราในการงานและชัยชนะ

ร้องประสานเสียง

ในชัยชนะที่ยืนยงของแนวคิดคอมมิวนิสต์
เราเห็นอนาคตของประเทศเรา
ต่อธงแดงของปิตุภูมิอันรุ่งโรจน์
เราจะจงรักภักดีโดยไม่คำนึงถึงตัวเอง

ร้องประสานเสียง

สื่อ

แก้

ดูเพิ่ม

แก้

หมายเหตุ

แก้
 1. Державний гімн СРСР / Derzhavny himn SRSR (ยูเครน)
  Дзяржаўны гімн СССР / Dziaržaǔny himn SSSR (เบลารุส)
  СССР мадҳияси / SSSR madhiyasi (อุซเบก)
  КСРО Мемлекеттік Әнұраны / KSRO Memlekettık Änūrany (คาซัค)
  СССР гимны (แบชแคร์)
  ССРБ дәүләт гимны (ตาตาร์)
  ეროვნული ჰიმნი სსრკ / Erovnuli himni SSRK (จอร์เจีย)
  ССРИ Дөвләт һимни / SSRİ Dövlət Himni (อาเซอร์ไบจาน)
  ΤSRS valstybinis himnas (ลิทัวเนีย)
  Имнул де стат ал УРСС / Imnul de stat al URSS (มอลโดวา)
  PSRS valsts himna (ลัตเวีย)
  СССР Мамлекеттик Гимн (คีร์กีซ)
  ИҶШС Суруди Милли (ทาจิก)
  ԽՍՀՄ պետական օրհներգը / KHSHM petakan orhnergi (อาร์มีเนีย)
  Дабаралы өвги ССРС (เติร์กเมน)
  NSVL riigihümn (เอสโตเนีย)
  SNTL:n valtiohymni (ฟินแลนด์)
  ССРС өрөгөйүн ырыата (ยาคุตต์)
  UdSSR-Hymne (เยอรมัน)
  Hymne de l'URSS (ฝรั่งเศส)
  Szovjetunió Himnusz (ฮังการี)
 2. รัสเซีย: Госуда́рственный гимн Сове́тского Сою́за, อักษรโรมัน: Gosudárstvennyy gimn Sovétskogo Soyúza, สัทอักษรสากล: [ɡəsʊˈdarstvʲɪn(ː)ɨj ˈɡʲimn sɐˈvʲetskəvə sɐˈjuzə]

อ้างอิง

แก้
 1. 1.0 1.1 1.2 1.3 https://music-facts.ru/song/Aleksandr_Aleksandrov/Gimn_SSSR/ เก็บถาวร 2021-04-16 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน Гимн СССР. Александр Александров. Факты о песне., текст песни.. Интересные факты о песнях. Дата обращения 7 декабря 2018.
 2. 2.0 2.1 2.2 2.3 https://books.google.ru/books?id=FegTAQAAIAAJ Frans C. Lemaire. Музыка XX века в России и в республиках бывшего Советского Союза. — Гиперион, 2003. — С. 108. — 532 с.
 3. Утверждён постановлением Политбюро ЦК ВКП(б) от 14 декабря 1944 года
 4. Утверждён указом Президиума Верховного Совета СССР от 27 мая 1977 года

แหล่งข้อมูลอื่น

แก้
แหล่งรวบรวมข้อมูลและไฟล์เสียง
วีดิทัศน์