เพลงชาติสหภาพโซเวียต

Slav’sya, Otechestvo nashe svobodnoye! (รัสเซีย: Славься, Отечество наше свободное!; Slav’sya, Otechestvo nashe svobodnoye!, แปล "Be glorious, our free Fatherland!"), หรือมีชื่อที่รู้จักอย่างเป็นทางการคือ "เพลงชาติสหภาพโซเวียต" (รัสเซีย: Государственный гимн СССР, อักษรโรมัน: Gosudarstvenny Gimn SSSR) เป็นเพลงชาติอย่างเป็นทางการของสหภาพสาธารณรัฐสังคมนิยมโซเวียตประกาศใช้อย่างเป็นทางการในวันที่ 15 มีนาคม 1944 ในระหว่างสงครามโลกครั้งที่สอง

Гимн Советского Союза
Gimn Sovetskogo Soyuza
กิมน์ ซาเวตสกาโก ซายุซา
Flag of the Soviet Union.svg
เนื้อร้องเซอร์เกย์ มิคาลกอฟ
ทำนองอเล็กซานเดอร์ วาซิลเยวิช อเล็กซานดรอฟ
รับไปใช้พ.ศ. 2487
เลิกใช้พ.ศ. 2534
เพลงชาติสหภาพโซเวียต ฉบับ พ.ศ. 2520

หากมีปัญหาในการเล่นไฟล์นี้ ดูที่ วิธีใช้สื่อ

หลังการปฏิวัติสังคมนิยมในรัสเซียโดยพวกบอลเชวิคเมื่อเดือนตุลาคม ค.ศ. 1917 (พ.ศ. 2460) ในปีต่อมา ได้มีการใช้เพลง L'Internationale (หรือในภาษาอังกฤษ The Internationale) ซึ่งเพลงประจำของการปฏิวัติสังคมนิยมสากลเป็นเพลงชาติรัสเซีย เนื้อร้องฉบับภาษารัสเซียเป็นผลงานแปลของ อาร์คาดี้ ยาคอฟเลวิช ก็อตส์ เมื่อปี ค.ศ. 1902 (พ.ศ. 2445) เพลงนี้ได้ใช้เป็นเพลงชาติสหภาพโซเวียตที่ก่อตั้งในปี ค.ศ. 1922 (พ.ศ. 2465) และใช้ต่อมาจนถึงปี ค.ศ. 1944 (พ.ศ. 2487) จากนั้นมีการใช้เพลงชาติใหม่ ที่ประพันธ์ทำนองโดย อเล็กซานเดอร์ อเล็กซานดรอฟ และประพันธ์เนื้อร้องโดย เซอร์เกย์ มิคาลกอฟ และ จี.แอล. เรจิสตาน

ก่อนที่เพลงนี้จะได้ใช้เป็นเพลงชาติสหภาพโซเวียต ทำนองของเพลงนี้เคยถูกใช้ในงานหลายชิ้นของอเล็กซานดรอฟ ครั้งแรกได้ใช้เป็นเพลงประจำพรรคบอลเชวิคใน ค.ศ. 1938 (พ.ศ. 2481) และเมื่อ องค์การคอมมิวนิสต์สากล หรือโคมินเทิร์นสลายตัวไปในปี ค.ศ. 1943 (พ.ศ. 2486) ผู้นำประเทศมองว่าเพลงชาติใหม่ของสหภาพโซเวียต สมควรเข้ามาแทนที่เพลง L'Internationale ซึ่งตามประวัติแล้วเกี่ยวข้องกับขบวนการคอมมิวนิสต์สากลมากกว่า โจเซฟ สตาลิน ผู้นำประเทศในยุคนั้นจึงตัดสินใจเลือกเอาทำนองที่อเล็กซานดรอฟประพันธ์ มาใช้เป็นทำนองเพลงชาติฉบับใหม่ ส่วนคำร้องที่ร่วมประพันธ์โดย มิคาลกอฟ และ แอล. เรจิสตาน ได้แต่งเสร็จสมบูรณ์ในปี ค.ศ. 1943 (พ.ศ. 2486) สตาลินได้ให้การรับรองเป็นเนื้อร้องเพลงชาติในปีถัดมา โดยมีข้อมูลว่าสตาลินได้ปรับเปลี่ยนบางส่วนของเนื้อร้องเองด้วย เพลงนี้มีเนื้อหากล่าวถึงแนวคิดของเลนิน และสัมพันธภาพที่แบ่งแยกไม่ได้ของรัฐที่เข้าร่วมในสหภาพโซเวียต

หลังการตายของสตาลินในปี ค.ศ. 1953 (พ.ศ. 2496) ทางการได้ยกเลิกเนื้อร้องฉบับที่ 2 เพื่อกำจัดอิทธิพลสตาลิน เพลงชาติโซเวียตจึงไม่มีเนื้อร้องอยู่ระยะหนึ่ง มิคาลกอฟได้เขียนเนื้อเพลงชาติฉบับใหม่เสร็จในปี ค.ศ. 1970 (พ.ศ. 2513) แต่ได้เสนอต่อทางการในปี ค.ศ. 1977 (พ.ศ. 2520) และได้รับการอนุมัติวันที่ 1 กันยายน ปีเดียวกัน โดยเนื้อร้องฉบับนี้ไม่มีส่วนใดที่เอ่ยถึงสตาลินเลย เพลงชาติสหภาพโซเวียตยุดนี้ได้ใช้มาจนถึงการล่มสลายของสหภาพโซเวียต และการแยกตัวจากสหภาพเดิมออกเป็น 15 ประเทศในปี ค.ศ. 1991 (พ.ศ. 2534)

ปัจจุบัน ทำนองเพลงชาติสหภาพโซเวียต ถูกเลือกมาเป็นทำนองเพลงชาติรัสเซีย โดยที่มิคาลกอฟได้เป็นผู้ประพันธ์เนื้อร้องเพลงชาติรัสเซียใหม่อีกครั้งหนึ่ง

เนื้อร้องแก้ไข

ฉบับ พ.ศ. 2487แก้ไข

ฉบับ พ.ศ. 2487 (สมัยสตาลิน)
อักษรซีริลลิก คำแปลภาษาไทย
Союз нерушимый республик свободных
Сплотила навеки Великая Русь.
Да здравствует созданный волей народов
Единый, могучий Советский Союз!
ПРИПЕВ:
Славься, Отечество наше свободное,
Дружбы народов надёжный оплот!
Знамя Советское, знамя народное
Пусть от победы к победе ведёт!
Сквозь грозы сияло нам солнце свободы,
И Ленин великий нам путь озарил:
Нас вырастил Сталин — на верность народу,
На труд и на подвиги нас вдохновил!
ПРИПЕВ:
Славься, Отечество наше свободное,
Счастья народов надёжный оплот!
Знамя Советское, знамя народное
Пусть от победы к победе ведёт!
Мы армию нашу растили в сраженьях.
Захватчиков подлых с дороги сметём!
Мы в битвах решаем судьбу поколений,
Мы к славе Отчизну свою поведём!
ПРИПЕВ:
Славься, Отечество наше свободное,
Славы народов надёжный оплот!
Знамя Советское, знамя народное
Пусть от победы к победе ведёт!
สหภาพที่แยกไม่ได้ของสาธารณรัฐอิสระ
รัสเซียที่ยิ่งใหญ่หล่อหลอมรวมตลอดกาล
สิ่งที่ก่อตั้งโดยเจตนารมย์ประชาชนจงเจริญ
สหภาพโซเวียต ที่เป็นหนึ่งเดียว และทรงพลัง
(ร้องประสานเสียง)
จงรุ่งโรจน์ มาตุภูมิเสรีของเรา
ปราการมั่นคงแห่งมิตรภาพของประชาชน
ธงชาติสหภาพโซเวียต, ธงของประชาชน
จงนำชัยไปสู่ชัยชนะครั้งต่อๆ ไป
แสงแห่งเสรีส่องสว่างผ่านพายุ
และเลนินผู้ยิ่งใหญ่ ส่องทางให้เรา
สตาลินชี้นำเรา ด้วยความภักดีต่อปวงชน
ท่านเป็นแรงบันดาลของเราในการงานและชัยชนะ
(ร้องประสานเสียง)
จงรุ่งโรจน์ มาตุภูมิเสรีของเรา
ปราการมั่นคงแห่งความสุขของประชาชน
ธงชาติสหภาพโซเวียต, ธงของประชาชน
จงนำชัยไปสู่ชัยชนะครั้งต่อๆ ไป
เราได้สร้างกองทัพขึ้นจากนานายุทธนาการ
เราจักขับไล่ผู้รุกรานออกไปให้พ้นทาง
ในสงคราม เราลิขิตชะตาเพื่อเหล่าลูกหลาน
เราจะนำพาปิตุภูมิไปสู่ความรุ่งเรือง !
(ร้องประสานเสียง)
จงรุ่งโรจน์ มาตุภูมิเสรีของเรา
ปราการมั่นคงแห่งเกียรติภูมิประชาชน
ธงชาติสหภาพโซเวียต, ธงของประชาชน
จงนำชัยไปสู่ชัยชนะครั้งต่อๆ ไป

ฉบับ พ.ศ. 2520แก้ไข

ฉบับ พ.ศ. 2520 (ฉบับแก้ไข)
อักษรซีริลลิก คำแปลภาษาไทย
Союз нерушимый республик свободных
Сплотила навеки Великая Русь!
Да здравствует созданный волей народов
Единый, могучий Советский Союз!
ПРИПЕВ:
Славься, Отечество наше свободное,
Дружбы народов надёжный оплот!
Партия Ленина - сила народная
Нас к торжеству Коммунизма ведёт!
Сквозь грозы сияло нам солнце свободы,
И Ленин великий нам путь озарил:
На правое дело он поднял народы,
На труд и на подвиги нас вдохновил!
ПРИПЕВ
В победе бессмертных идей Коммунизма
Мы видим грядущее нашей страны,
И Красному знамени славной Отчизны
Мы будем всегда беззаветно верны!
ПРИПЕВ
สหภาพที่แยกไม่ได้ของสาธารณรัฐอิสระ
รัสเซียที่ยิ่งใหญ่หล่อหลอมรวมตลอดกาล
สิ่งที่ก่อตั้งโดยเจตนารมย์ประชาชนจงเจริญ
สหภาพโซเวียต ที่เป็นหนึ่งเดียว และทรงพลัง
(ร้องประสานเสียง)
จงรุ่งโรจน์ มาตุภูมิเสรีของเรา
มิตรภาพของประชาชน คือปราการมั่นคง
พรรคของเลนิน พลังของประชาชน
พรรคนำเราไปสู่ชัยชนะของลัทธิคอมมิวนิสต์
แสงแห่งเสรีส่องสว่างผ่านพายุ
และเลนินผู้ยิ่งใหญ่ ส่องทางให้เรา
ท่านนำพาประชาชน ไปยังเป้าหมายที่ถูกต้อง
ท่านเป็นแรงบันดาลของเราในการงานและชัยชนะ
(ร้องประสานเสียง)
ในชัยชนะที่ยืนยงของแนวคิดคอมมิวนิสต์
เราเห็นอนาคตของประเทศเรา
ต่อธงแดงของปิตุภูมิอันรุ่งโรจน์
เราจะจงรักภักดีโดยไม่คำนึงถึงตัวเอง
(ร้องประสานเสียง)

สื่อแก้ไข

บรรเลงและขับร้องโดยคณะประสานเสียงกองทัพแดง บันทึกเสียงเมื่อ ค.ศ. 1944หากมีปัญหาในการเล่นไฟล์เหล่านี้ ดูที่ วิธีใช้สื่อ

ดูเพิ่มแก้ไข

อ้างอิงแก้ไข

แหล่งข้อมูลอื่นแก้ไข

แหล่งรวบรวมข้อมูลและไฟล์เสียง
วีดิทัศน์