แองเตอร์นาซิอองนาล

แองเตอร์นาซิอองนาล (ฝรั่งเศส: L'Internationale; [l‿ɛ̃.tɛʁ.na.sjɔ.nal(ə)], อังกฤษ: The Internationale) เป็นเพลงสรรเสริญ (anthem) ของการเมืองฝ่ายซ้าย และเป็นเพลงมาตรฐานของขบวนการสังคมนิยมมาตั้งแต่ช่วงปลายคริสต์ศตวรรษที่ 19 เมื่อสากลที่สอง (Second international) ได้รับมาใช้เป็นเพลงประจำองค์การ ชื่อของเพลงมาจาก "สากลที่หนึ่ง" (International Workingmen's Association) ซึ่งเป็นพันธมิตรระหว่างกรรมกรซึ่งได้มีการจัดประชุมใหญ่ใน ค.ศ. 1864 ผู้แต่งเนื้อเพลงของเพลงสรรเสริญนี้ นักอนาธิปัตย์ เออแฌน ปอตีเย ได้เข้าร่วมการประชุมครั้งนั้นด้วย[1][2] ต่อมาทำนองเพลงถูกแต่งโดยมากซิสต์ ปีแยร์ เดอ แฌเต (Pierre De Geyter)[3]

แล็งแตร์นาซียอนาล
L'Internationale
โน้ตเพลงแองเตอร์นาซิอองนาล (เนื้อร้องในภาพเป็นฉบับภาษาฝรั่งเศส)

เพลงชาติของอนาธิปไตย, คอมมิวนิสต์ และสังคมนิยม
ชื่ออื่นอังกฤษ: The Internationale, ไทย: แองเตอร์นาซิอองนาล, สามัคคีนานาชาติ, อินเตอร์เนชั่นแนล
เนื้อร้องเออแฌน ปอตีเย, ค.ศ. 1871
ทำนองปีแยร์ เดอ แฌเต, ค.ศ. 1888
ตัวอย่างเสียง
แองเตอร์นาซิอองนาล (บรรเลง)
เออแฌน ปอตีเย ผู้ประพันธ์คำร้องของเพลงแล็งแตร์นาซียอนาล

เพลงนี้มีที่มาจากบทกวีต้นฉบับภาษาฝรั่งเศสของ เออแฌน ปอตีเย ในปี ค.ศ. 1871 (พ.ศ. 2414) แต่งทำนองโดยปีแยร์ เดอ แฌเต ในปี ค.ศ. 1888 (พ.ศ. 2431) ใช้ในการต่อสู้ของฝ่ายซ้ายต่อฝ่ายขวาในฝรั่งเศส และแพร่หลายไปทั่วโลก ถูกใช้เป็นเพลงของขบวนการอนาธิปไตย, คอมมิวนิสต์, สังคมนิยม, สังคมนิยมประชาธิปไตย และประชาธิปไตยสังคมนิยม[4][5] ถูกแปลเป็นภาษาต่าง ๆ หลายภาษา และถูกใช้เป็นเพลงชาติของสหภาพโซเวียต

เพลงนี้มีคำร้องภาษาไทยสองฉบับ ฉบับหนึ่งโดยจิตร ภูมิศักดิ์ แปลมาจากฉบับภาษาอังกฤษ มีชื่อไทยว่า อินเตอร์เนชั่นแนล และอีกฉบับหนึ่งแปลมาจากภาษาจีน มีชื่อไทยว่า แองเตอร์นาซิอองนาล หรือ สามัคคีนานาชาติ

บทร้องต้นฉบับ แก้

บทร้องต้นฉบับภาษาฝรั่งเศสของเพลงแองเตอร์นาซิอองนาล ถูกเขียนเมื่อเดือนมิถุนายน ค.ศ. 1871 โดย เออแฌน ปอตีเย (ค.ศ. 1816-1887, ก่อนหน้านั้นเขาเป็นสมาชิกของคอมมูนแห่งปารีส) [6] เดิมเพลงนี้ถูกขับร้องด้วยท่วงทำนองของเพลง "ลามาร์แซแยซ"[7] ต่อมา ปีแยร์ เดอ แฌเต (ค.ศ. 1848-1932) จึงนำเอาบทกวีของปอตีเยมาใส่ทำนองใหม่ ซึ่งเป็นทำนองที่ใช้อยู่จนถึงปัจจุบัน เมื่อปี ค.ศ. 1888[8] ท่วงทำนองดังกล่าวได้มีการบรรเลงต่อสาธารณชนครั้งแรกเมื่อเดือนกรกฎาคม ค.ศ. 1888[9] และเริ่มเป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลายนับตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา

ภาษาฝรั่งเศส คำแปล คำอ่าน
บทที่ 1

Debout, les damnés de la terre
Debout, les forçats de la faim
La raison tonne en son cratère
C'est l'éruption de la fin
Du passé faisons table rase
Foules, esclaves, debout, debout
Le monde va changer de base
Nous ne sommes rien, soyons tout
 |: C'est la lutte finale
  Groupons-nous, et demain
  L'Internationale
  Sera le genre humain :|

ตื่นเถิด ผู้ทุกข์ระทมในโลกหล้า
ลุกขึ้นมา ผู้ต้องโทษหิวระหาย
เหตุผลร่ำไห้ในปล่องภูเขาไฟ
ไหวสะเทือน ถึงคราวอวสาน
ลบกระดานวานซืน ชะล้างมลทิน
ผองทาสทั้งสิ้น ลุกขึ้นลืมตา
โลกาจักเปลี่ยนไปจากฐานราก
เราใช่ยากไร้ โลกเป็นของเรา
 |: นี่เป็นการต่อสู้ครั้งสุดท้าย
  สามัคคีให้ถึงวันพรุ่ง
  องค์การสากลมิวาย
  กลายเป็นมนุษย์ทั้งปวง :|

เดอบู เล ดาเน เดอ ลา แตเรอ
เดอบู เล ฟอร์ซา เดอ ลา แฟ็ง
ลา แรซง ตอน น็อง ซง คราแตเรอ
เซ เลรุปซียง เดอ ลา แฟ็ง
ดูว์ ปาเซ เฟอซง ตาเบลอ ราซ
ฟูล เลสคลาฟว์ เดอบู เดอบู
เลอ มงเดอ วา ช็องเฌ เดอ บาซ
นู เนอ ซอมเมอ เรียง ซวายง ตู
 |: เซ ลา ลูว์เตอ ฟีนาเลอ
  กรูปงนู เอ เดอแม็ง
  แล็งแตร์นาซียอนาเลอ
  เซอรา เลอ ฌ็อง รูว์แม็ง :|

บทที่ 2

Il n'est pas de sauveurs suprêmes
Ni Dieu, ni César, ni tribun
Producteurs, sauvons-nous nous-mêmes
Décrétons le salut commun
Pour que le voleur rende gorge
Pour tirer l'esprit du cachot
Soufflons nous-mêmes notre forge
Battons le fer quand il est chaud
 |: C'est la lutte finale
  Groupons-nous, et demain
  L'Internationale
  Sera le genre humain :|

ไม่มีพระผู้ช่วยให้รอดองค์ใด
ใช่พระเจ้า ไกซาร์ หรือว่าทริบูน
แต่เรา ผู้ผลิต ช่วยให้รอดด้วยกัน
บัญชาการสวัสดิการส่วนรวม
ให้พวกโจรคืนของปล้นขโมย
ปลดปล่อยจิตวิญญาณจากคุกตะราง
พัดพลางเพลิงในเตาหลอมให้ลุกโชน
ตีเหล็กให้โดนเมื่อยังร้อนแดง
 |: นี่เป็นการต่อสู้ครั้งสุดท้าย
  สามัคคีให้ถึงวันพรุ่ง
  องค์การสากลมิวาย
  กลายเป็นมนุษย์ทั้งปวง :|

อีล เน ปา เดอ โซเวอร์ ซูส์แพรเมอ
นี ดีเยอ นี เซซาร์ นี ทรีเบิง
พรอดุกเตอร์ โซวงนู นูแมเมอ
เดเครตง เลอ ซาลูว์ กอเมิง
ปูร์ เกอ เลอ วอเลอร์ ร็องเดอ กอร์ฌ
ปูร์ ตีเร เลสพรี ดูว์ กาโช
ซูฟล็อง นูแมเมอ นอเทรอ ฟอร์ฌ
บาตง เลอ แฟร์ ก็อง ดีล เล โช
 |: เซ ลา ลูว์เตอ ฟีนาเลอ
  กรูปงนู เอ เดอแม็ง
  แล็งแตร์นาซียอนาเลอ
  เซอรา เลอ ฌ็อง รูว์แม็ง :|

บทที่ 3

L'état comprime et la loi triche
L'impôt saigne le malheureux
Nul devoir ne s'impose au riche
Le droit du pauvre est un mot creux
C'est assez, languir en tutelle
L'égalité veut d'autres lois
Pas de droits sans devoirs dit-elle
Egaux, pas de devoirs sans droits
 |: C'est la lutte finale
  Groupons-nous, et demain
  L'Internationale
  Sera le genre humain :|

รัฏฐะกดทับ กฎหมายกลไกโกง
ภาษีรีดไถเลือดผู้อาภัพ
ไร้ความรับผิดชอบคือคนมั่งมี
สิทธิคนจนเป็นวลีกลวง
พอกันที อิดโรยในอารักขา
เสมอภาคจะต้องหากฎใหม่
ไร้สิทธิหากไร้หน้าที่ มันกล่าว
เท่ากันไร้สิทธิก็ไร้หน้าที่
 |: นี่เป็นการต่อสู้ครั้งสุดท้าย
  สามัคคีให้ถึงวันพรุ่ง
  องค์การสากลมิวาย
  กลายเป็นมนุษย์ทั้งปวง :|

เลตา กงพรีม เม ลา ลัว ทรีเชอ
แล็งโป แซญเญอ เลอ มาเลอเรอ
นูล เดอวัวร์ เนอ แซ็งโปซ โซ รีเชอ
เลอ ดรัว ดูว์ โปฟร์ เอ เติง โม เครอ
เซ ตาเซ ล็องกี ร็อง ตูแตเลอ
เลกาลีเต เวอ โดเทรอ ลัว
ปา เดอ ดรัว ซ็อง เดอวัวร์ ดี แตเลอ
เอโก ปา เดอ เดอวัวร์ ซ็อง ดรัว
 |: เซ ลา ลูว์เตอ ฟีนาเลอ
  กรูปงนู เอ เดอแม็ง
  แล็งแตร์นาซียอนาเลอ
  เซอรา เลอ ฌ็อง รูว์แม็ง :|

บทที่ 4

Hideux dans leur apothéose
Les rois de la mine et du rail
Ont-ils jamais fait autre chose
Que dévaliser le travail
Dans les coffres-forts de la bande
Ce qu'il a créé s'est fondu
En décrétant qu'on le lui rende
Le peuple ne veut que son dû.
 |: C'est la lutte finale
  Groupons-nous, et demain
  L'Internationale
  Sera le genre humain :|

อัปลักษณ์ในความประเสริฐเลิศเลอ
กษัตริย์แห่งเหมืองแร่และรางรถไฟ
สิ่งอื่นใด เคยคิดจะทำบ้างไหม
ที่ไม่ใช่เป็นขโมยปล้นแรงงาน
ข้างในหีบสมบัติของคนพรรค์นั้น
สิ่งที่รังสรรค์มลายลับหาย
บังคับให้เขาคืนมันกลับมา
ประชาต้องการให้ใช้หนี้คืน
 |: นี่เป็นการต่อสู้ครั้งสุดท้าย
  สามัคคีให้ถึงวันพรุ่ง
  องค์การสากลมิวาย
  กลายเป็นมนุษย์ทั้งปวง :|

อีเดอ ด็อง เลอ ราปอเตโอเซอ
เล รัว เดอ ลา มี เน ดูว์ ราย
องตีล ฌาแม แฟ โอเทรอ โชเซอ
เกอ เดวาลีเซ เลอ ทราวาย
ด็อง เล กอเฟรอฟอร์ เดอ ลา บ็องเดอ
เซอ กี ลา เครเอ เซ ฟงดูว์
อ็อง เดเครต็อง กง เลอ ลุย ร็องเดอ
เลอ เปอเปลอ เนอ เวอ เกอ ซง ดูว์
 |: เซ ลา ลูว์เตอ ฟีนาเลอ
  กรูปงนู เอ เดอแม็ง
  แล็งแตร์นาซียอนาเลอ
  เซอรา เลอ ฌ็อง รูว์แม็ง :|

บทที่ 5

Les rois nous saoulaient de fumées
Paix entre nous, guerre aux tyrans
Appliquons la grève aux armées
Crosse en l'air, et rompons les rangs
S'ils s'obstinent, ces cannibales
A faire de nous des héros
Ils sauront bientôt que nos balles
Sont pour nos propres généraux
 |: C'est la lutte finale
  Groupons-nous, et demain
  L'Internationale
  Sera le genre humain :|

น้ำหอมมหาราชทำมัวเมา
สุขแก่เรา สงครามแก่ทรราช
เหล่าทหารจงมาร่วมหยุดงาน
พานท้ายปืนชูขึ้นฟ้า แตกแถว
แล้วถ้าเกิดพวกมนุษย์กินเนื้อคน
ดั้นด้นยกเราเป็นวีรชน
มิช้าจะค้นว่าลูกกระสุนนั่น
มันมีไว้มอบให้ท่านนายพล
 |: นี่เป็นการต่อสู้ครั้งสุดท้าย
  สามัคคีให้ถึงวันพรุ่ง
  องค์การสากลมิวาย
  กลายเป็นมนุษย์ทั้งปวง :|

เล รัว นู ซูแล เดอ ฟูว์เมเออ
แป อ็องเทรอ นู แก โร ตีร็อง
อาปลีกง ลา แกรฟ โว ซาร์เมเออ
ครอส ซ็อง แลร์ เอ รงปง เล ร็อง
ซีล ซอบสตีเนอ เซ กานีบาเลอ
อา แฟเรอ เดอ นู เด เอโร
อีล โซรง เบียงโต เกอ โน บาเลอ
ซง ปูร์ โน พรอเพรอ เฌเนโร
 |: เซ ลา ลูว์เตอ ฟีนาเลอ
  กรูปงนู เอ เดอแม็ง
  แล็งแตร์นาซียอนาเลอ
  เซอรา เลอ ฌ็อง รูว์แม็ง :|

บทที่ 6

Ouvriers, paysans, nous sommes
Le grand parti des travailleurs
La terre n'appartient qu'aux hommes
L'oisif ira loger ailleurs
Combien, de nos chairs se repaissent
Mais si les corbeaux, les vautours
Un de ces matins disparaissent
Le soleil brillera toujours.
 |: C'est la lutte finale
  Groupons-nous, et demain
  L'Internationale
  Sera le genre humain :|

กรรมกร ชาวไร่ชาวนา เราทั้งผอง
พลพรรคของคนงานแสนเกรียงไกร
ผืนดินทรายเป็นกรรมสิทธิ์นรชน
คนเสเพลไปอาศัยที่อื่น
เลือดและเนื้อเราเขากินไปเสียมาก
แต่หากพวกอีกา พญาแร้ง
รุ่งแสงวันใดพวกมันหายแผ้วพลัน
ตะวันจะเฉิดฉายนิรันดร
 |: นี่เป็นการต่อสู้ครั้งสุดท้าย
  สามัคคีให้ถึงวันพรุ่ง
  องค์การสากลมิวาย
  กลายเป็นมนุษย์ทั้งปวง :|

อูฟวรีเย แปอีซ็อง นู ซอมเมอ
เลอ กร็อง ปาร์ตี เด ทราวาเยอร์
ลา แตเรอ นาปาร์เตียง โก ซอมเมอ
ลัวซิฟ ฟีรา ลอเฌ อาเยอร์
กงเบียง เดอ โน แชร์ เซอ เรอแปเซอ
แม ซี เล กอร์โบ เล โวตูร์
เอิง เดอ เซ มาแต็ง ดิสปาแรเซอ
เลอ โซแลย์ บรีเยอรา ตูฌูร์
 |: เซ ลา ลูว์เตอ ฟีนาเลอ
  กรูปงนู เอ เดอแม็ง
  แล็งแตร์นาซียอนาเลอ
  เซอรา เลอ ฌ็อง รูว์แม็ง :|

ฉบับภาษาอังกฤษ แก้

เพลงแองแตร์นาซิอองนาลฉบับภาษาอังกฤษนี้ มีบทร้องทั้งหมด 3 บท แต่สำนวนของเมริกัน ประพันธ์เนื้อร้องโดย ชาร์ลส์ โฮป เคอร์ ประกอบด้วยบทร้องทั้งหมด 5 บท ส่วนใหญ่นิยมร้องแค่ 2 บท[10][11] โดยได้มีการแก้ไขคำว่า "the internationale", "the international soviet", หรือ "the international union" เป็นคำว่า "the international working class" มีความหมายว่า สามัคคีกรรมกรนานาชาติ.

ภาษาอังกฤษ (สำนวนเดิม) ฉบับปรับปรุงของบิลลี แบรกก์[12] ภาษาอังกฤษ (สำนวนอเมริกัน)
บทที่ 1

Arise, ye workers from your slumber,
Arise, ye prisoners of want.
For reason in revolt now thunders,
and at last ends the age of cant!
Away with all your superstitions,
Servile masses, arise, arise!
We'll change henceforth the old tradition,
And spurn the dust to win the prize!
  So comrades, come rally,
  And the last fight let us face.
  The Internationale,
  Unites the human race.
  So comrades, come rally,
  And the last fight let us face.
  The Internationale,
  Unites the human race.

Stand up, all victims of oppression,
For the tyrants fear your might!
Don't cling so hard to your possessions,
For you have nothing if you have no rights!
Let racist ignorance be ended,
For respect makes the empires fall!
Freedom is merely privilege extended,
Unless enjoyed by one and all.
  So come brothers and sisters,
  For the struggle carries on.
  The Internationale,
  Unites the world in song.
  So comrades, come rally,
  For this is the time and place!
  The international ideal,
  Unites the human race.

Arise, the workers of all nations!
Arise, oppressed of the earth!
For justice thunders condemnation:
A better world's in birth!
No more tradition's chains shall bind us,
Arise, you slaves, no more in thrall!
The earth will rise on new foundations:
We, who were nothing, shall be all!
  Forward, brothers and sisters,
  And the last fight let us face;
  The Internationale
  Unites the human race!
  Forward, brothers and sisters,
  And the last fight let us face;
  The Internationale
  Unites the human race!

บทที่ 2

No more deluded by reaction,
On tyrants only we'll make war!
The soldiers too will take strike action,
They'll break ranks and fight no more!
And if those cannibals keep trying,
To sacrifice us to their pride,
They soon shall hear the bullets flying,
We'll shoot the generals on our own side.
  So comrades, come rally,
  And the last fight let us face.
  The Internationale,
  Unites the human race.
  So comrades, come rally,
  And the last fight let us face.
  The Internationale,
  Unites the human race.

Let no one build walls to divide us,
Walls of hatred nor walls of stone.
Come greet the dawn and stand beside us,
We'll live together or we'll die alone.
In our world poisoned by exploitation,
Those who have taken, now they must give!
And end the vanity of nations,
We've but one Earth on which to live.
  So come brothers and sisters,
  For the struggle carries on.
  The Internationale,
  Unites the world in song.
  So comrades, come rally,
  For this is the time and place!
  The international ideal,
  Unites the human race.

We see through their disinformation:
Designs to turn us into war.
But soon, the soldiers in formation
Will break ranks and fight no more.
And if those cowards think it's their right
To sacrifice us to their dream,
They'll see the power of our own might;
It's time to end the old regime.
  Forward, brothers and sisters,
  And the last fight let us face;
  The Internationale
  Unites the human race!
  Forward, brothers and sisters,
  And the last fight let us face;
  The Internationale
  Unites the human race!

บทที่ 3

No saviour from on high delivers,
No faith have we in prince or peer.
Our own right hand the chains must shiver,
Chains of hatred, greed and fear.
E'er the thieves will out with their booty,
And to all give a happier lot.
Each at his forge must do their duty,
And we'll strike the iron while it's hot.
  So comrades, come rally,
  And the last fight let us face.
  The Internationale,
  Unites the human race.
  So comrades, come rally,
  And the last fight let us face.
  The Internationale,
  Unites the human race.

And so begins the final drama,
In the streets and in the fields.
We stand unbowed before their armour,
We defy their guns and shields!
When we fight, provoked by their aggression,
Let us be inspired by life and love.
For though they offer us concessions,
Change will not come from above!
  So come brothers and sisters,
  For the struggle carries on.
  The Internationale,
  Unites the world in song.
  So comrades, come rally,
  For this is the time and place!
  The Internationale,
  Unites the human race.

Just we, the workers of the world-wide,
The mighty army of labor,
To own the planet have a true right -
But the parasites — never!
For too long we've endured exploitation,
Too long we've been the vulture's prey.
Farewell to days of condemnation!
The red dawn brings a bright new day!
  Forward, brothers and sisters,
  And the last fight let us face;
  The Internationale
  Unites the human race!
  Forward, brothers and sisters,
  And the last fight let us face;
  The Internationale
  Unites the human race!

ฉบับภาษารัสเซีย แก้

อินเตียร์นาซิออนัล
Интернационал
 

ของ  สหพันธ์สาธารณรัฐสังคมนิยมโซเวียตรัสเซีย, 1918–22
อดีตเพลงชาติของ   สหภาพโซเวียต, 1922–44
เนื้อร้องАркадий Коц (อาร์คาดี คอตส์), ค.ศ. 1902
ทำนองปีแยร์ เดอ แฌเต, ค.ศ. 1888
เผยแพร่ค.ศ. 1902
รับไปใช้ค.ศ. 1918 (สหพันธ์สาธารณรัฐสังคมนิยมโซเวียตรัสเซีย)
ค.ศ. 1922 (สหภาพโซเวียต)
เลิกใช้ค.ศ. 1922 (สหพันธ์สาธารณรัฐสังคมนิยมโซเวียตรัสเซีย)
ค.ศ. 1944 (สหภาพโซเวียต)
ถัดไปเพลงชาติสหภาพโซเวียต (Государственный гимн Советского Союза)
ตัวอย่างเสียง
"แองเตอร์นาซิอองนาล" ฉบับภาษารัสเซีย

เพลงแองแตร์นาซิอองนาลฉบับภาษารัสเซียนี้ เป็นบทประพันธ์ที่แปลจากต้นฉบับภาษาฝรั่งเศสโดย อาร์คาดี ยาคอฟเลวิช คอตส์ เมื่อ ค.ศ. 1902 และตีพิมพ์ที่ลอนดอนในนิตยสาร "Zhizn" ซึ่งเป็นนิตยสารของชาวรัสเซียอพยพที่อยู่ในลอนดอน บทร้องภาษารัสเซียฉบับแรกประกอบด้วยบทร้องทั้งหมด 3 บทจากต้นฉบับเดิมที่มีอยู่ 6 บท (กล่าวคือ บทที่ 1, 2 และ 6 ของฉบับเดิม) พร้อมด้วยท่อนร้องรับประสานเสียง หลังการปฏิวัติเดือนตุลาคมโดยพรรคบอลเชวิค ความในบทร้องดังกล่าวถูกปรับแก้เล็กน้อยเพื่อตัดรูปอนาคตกาลของประโยค "ซึ่งไร้ประโยชน์แล้ว" ในเพลงออก โดยเฉพาะในท่องร้องรับประสานเสียงนั้น ได้มีการเรียบเรียงใหม่ในโดยใช้รูปประโยคปัจจุบันกาลแทนรูปอนาคตกาล และเริ่มใช้สรรพนามแสดงความเป็นเจ้าของ (possessive pronoun) ในรูปพหูพจน์ ต่อมาในปี ค.ศ. 1918 ยูรี สเตลคอฟ (Yuri Steklov) บรรณาธิการใหญ่ของหนังสือพิมพ์ "Izvestia" ได้เชิญชวนให้บรรดานักเขียนชาวรัสเซียแปลบทร้องเดิมอีก 3 บทที่เหลือ เพลงแองเตอร์นาซิอองนาลฉบับภาษารัสเซียจึงมีบทร้องครบ 6 บทเช่นเดียวกับต้นฉบับเดิมในที่สุด[13]

ใน ค.ศ. 1944 สหภาพโซเวียตได้กำหนดให้ใช้เพลงชาติสหภาพโซเวียตขึ้น โดยเป็นเพลงที่ดัดแปลงทำนองจากเพลงประจำพรรคบอลเชวิค ในระยะเวลาก่อนหน้านั้น เพลงแองเตอร์นาซิอองนาลถูกใช้เป็นเพลงหลักสำหรับแสดงออกถึงความภักดีต่ออุดมการณ์ของการปฏิวัติเดือนตุลาคมและสหภาพโซเวียต อย่างไรก็ตาม เพลงนี้ต่อมาก็ยังคงเป็นที่ยอมรับในฐานะเพลงประจำพรรคคอมมิวนิสต์แห่งสหภาพโซเวียตอย่างเป็นทางการ และเนื้อร้องฉบับหลัง ค.ศ. 1919 นั้น ปัจจุบันยังคงใช้อยู่โดยพรรคคอมมิวนิสต์แห่งสหพันธรัฐรัสเซีย

ภาษารัสเซีย คำแปล คำอ่าน
บทที่ 1

Вставай, проклятьем заклеймённый,
Весь мир голодных и рабов!
Кипит наш разум возмущённый
И в смертный бой вести готов.
Весь мир насилья мы разрушим
До основанья, а затем
Мы наш, мы новый мир построим, —
Кто был ничем, тот станет всем.

Припев:
 |: Это есть наш последний
  И решительный бой.
  С Интернационалом
  Воспрянет род людской! :|

ลุกขึ้นเถิด เหล่าผู้ถูกตีตราด้วยคำสาป
เหล่าผู้อดอยากและตกเป็นทาสในโลกหล้า
ดวงจิตอันกราดเกรี้ยวของเราเดือดปะทุ
และพร้อมที่จะสู้กับมรณะ
เราจักทำลายโลกอันเลวร้าย
จากรากฐานของมัน ต่อจากนั้น
เราจักสร้างโลกใหม่
ผู้ยากไร้จักกลายเป็นผู้พร้อมพรั่งด้วยทุกสิ่ง!

ประสานเสียง:
 |: นี่คือการต่อสู้
   ขั้นแตกหักครั้งสุดท้าย
   ด้วยความเป็นสากล
   มนุษยชาติจะต้องยกระดับขึ้น:|

ฟสตาไว ปรัคลยาเจียม ซัคเลย์มิออนนืย
เวส มีร์ กาลอดนึฮ์ อี ราบอฟ!
คีปิต นัช ราซุม วัซมูชิออนนืย
อี ฟ-สเมียร์ตนืย บอย เวสตี กาตอฟ
เวส มีร์ นาซิลยา มืย รัซรูชิม
ดะ อัสนาวันยา อา ซาเจม
มืย นัช มืย โนวืย มีร์ ปัสโตรอิม
คโต บึล นีเชม ตอต สตาเนต ฟเซม

ประสานเสียง:
 |: เอตะ เยสต์ นัช ปัสเลดนี
  อี เรชีเจลนืย บอย
  ซ-อินเตร์นัตซิโอนาลัม
  วัสเปรียเนต รอด ลุดสกอย! :|

บทที่ 2

Никто не даст нам избавленья:
Ни бог, ни царь и ни герой.
Добьёмся мы освобожденья
Своею собственной рукой.
Чтоб свергнуть гнёт рукой умелой,
Отвоевать своё добро, —
Вздувайте горн и куйте смело,
Пока железо горячо!
Припев:|

ไม่มีใครมาช่วยปลดปล่อยเราได้
ไม่ใช่ทั้งพระเจ้า ซาร์ หรือผู้กล้าหน้าไหน
เราต้องปลดปล่อยตัวเรา
ด้วยมือของเราเองเท่านั้น
เพื่อขจัดการกดขี่ให้สิ้น
เพื่อทวงคืนทุกสิ่งที่เป็นของเรา
โหมไฟให้แรงเข้า แล้วกระหน่ำค้อน
ตีเหล็กในยามร้อนแดง!
ประสานเสียง:|

นิคโต เน ดัสต์ นัม อิซบัฟเลนยา
นี บอก นี ซาร์ อี นี เกรอย
ดับยอมเซีย มืย อัสวาบัจเดนยา
ซวาเยยู ซอบสเตว็นนอย รูคอย
ชตอบ เซวียร์กนุต กนิออต รูคอย อูเมลอย
อัตวาเยวัต ซวาโย ดาโบร
ฟซดูไวเจ กอร์น อี คุยเจ สเมโล
ปาคา เจเลซา กาเรียโช!
ประสานเสียง:|

บทที่ 3

Довольно кровь сосать, вампиры,
Тюрьмой, налогом, нищетой!
У вас — вся власть, все блага мира,
А наше право — звук пустой !
Мы жизнь построим по-иному —
И вот наш лозунг боевой:
Вся власть народу трудовому!
А дармоедов всех долой!
Припев:|

You've sucked enough of our blood, you vampires,
With prison, taxes and poverty!
You have all the power, all the blessings of the world,
And our rights are but an empty sound!
We'll make our own lives in a different way -
And here is our battle cry:
All the power to the people of labor!
And away with all the parasites!
ประสานเสียง:|

ดาวอลนา ครอฟ ซาซัต วัมปีรืย
ทูร์มอย นาโลกัม นีเชตอย!
อู วัส ฟเซีย วลัสต์ ฟเซ บลากา มีรา
อา นาเช ปราวา ซวุค ปุสตอย!
มืย จิซิน ปัสโตรอิม ปะ-อีโนมู
อี วอต นัช โลซุงก์ โบเยบอย
ฟเซีย วลัสต์ นาโรดู ตรูดาโวมู!
อา ดาร์มาเยดอฟ ฟเซฮ์ ดาลอย!
ประสานเสียง:|

บทที่ 4

Презренны вы в своём богатстве,
Угля и стали короли!
Вы ваши троны, тунеядцы,
На наших спинах возвели.
Заводы, фабрики, палаты —
Всё нашим создано трудом.
Пора! Мы требуем возврата
Того, что взято грабежом.
Припев:|

Contemptible you are in your wealth,
You kings of coal and steel!
You had your thrones, parasites,
At our backs erected.
All the factories, all the chambers -
All were made by our hands.
It's time! We demand the return
Of that which was stolen from us.
ประสานเสียง:|

เปรซเรนนืย วืย ฟ-ซวายอม บากัตส์ตเว
อุกลยา อี สตาลี คาราลี!
วืย วาชี โตรนืย ตูเนยัดซืย
นา นาชิฮ์ สปีนัฮ์ วัซเวลี
ซาโวดืย ฟาบรีคี ปาลาตืย
ฟซโย นาชิม ซอซดานา ตรูดอม
ปารา! มืย เตรบูเยม วัสวราตา
ตาโก ชโต ฟซยาตา กราเบจอม
ประสานเสียง:|

บทที่ 5

Довольно королям в угоду
Дурманить нас в чаду войны!
Война тиранам! Мир Народу!
Бастуйте, армии сыны!
Когда ж тираны нас заставят
В бою геройски пасть за них —
Убийцы, в вас тогда направим
Мы жерла пушек боевых!
Припев:|

Enough of clouding our minds in the haze of war
On the behalf of kings!
War to the tyrants! Peace to the people!
Go on strike, sons of the army!
And if the tyrants tell us
To fall heroically in battle for them -
Then, murderers, we will point
The muzzles of our cannons at you!
ประสานเสียง:|

ดาวอลนา คารัลยาม ว-อูโกดู
ดูร์มานิต นัซ ฟ-ชาดู วอยนืย!
วอยนา ทีรานัม! มีร์ นาโรดู!
บัสตุยเจ อาร์มีอิ ซืยนืย!
คักดา-จ ทีรานืย นัซ ซัสตาเวียต
ฟ-บายู เกรอยสกี ปัสต์ ซา นิฮ์
อูบีตซืย-ฟ วัส ตักดา นาปราวิม
มืย เจียร์ลา ปูเชค บาเยวึฮ์!
ประสานเสียง:|

บทที่ 6

Лишь мы, работники всемирной
Великой армии труда,
Владеть землёй имеем право,
Но паразиты — никогда!
И если гром великий грянет
Над сворой псов и палачей, —
Для нас всё так же солнце станет
Сиять огнём своих лучей.
Припев:|

มีเพียงเรา เหล่าชนชั้นกรรมาชีพทั่วโลก
กองทัพอันยิ่งใหญ่ของมวลหมู่กรรมกร
ที่เป็นผู้มีสิทธิครอบครองผืนพิภพ
แต่กับพวกเหลือบไรนั้น ไม่มีวัน !
หากถึงครามหาอัสนีบาต
ฟาดยังพวกเพชฌฆาตและสุนัขรับใช้
ดวงตะวันจะส่องแสงแก่พวกเรา
และเปล่งรัศมีไปทั่วหล้า
ประสานเสียง:|

ลิช มืย ราบอตนีคี ฟเซมีร์นอย
เวลีกอย อาร์มีอิ ตรูดา
วลาเดต เซ็มลยอย อีเมเยม ปราวา
โน ปาราซีตืย นีคักดา!
อี เยสลี กรม เวลีคี กรยาเนต
นัด ซโวรอย ปสอฟ อี ปาลาเชย์
เดลีย นัซ ฟโซ ตัค เจ ซอล์นเซ สตาเนต
ซียัต อักนิออม ซวายิฮ์ ลูเชย์
ประสานเสียง:|

ฉบับภาษาเยอรมัน แก้

เนื้อร้องฉบับภาษาเยอรมันซึ่งโด่งดังและแพร่หลายที่สุดคือของ Emil Luckhardt แต่งในปี ค.ศ. 1910 (พ.ศ. 2453) โดยได้รับแรงบันดาลใจมาจากต้นฉบับภาษาฝรั่งเศส นอกจากฉบับนี้แล้วยังมีฉบับภาษาเยอรมันอื่น ๆ อีก 7 ฉบับซึ่งเนื้อร้องเปลี่ยนแปลงไปตามอุดมการณ์ของผู้แต่ง ไม่ว่าจะเป็นสังคมนิยม คอมมิวนิสต์หรืออนาธิปไตย เช่น ฉบับของ Franz Diederich ที่แต่งในปี ค.ศ. 1908 (พ.ศ. 2451) ฉบับของ Sigmar Mehring ฉบับของ Erich Mühsam ที่แต่งในปี ค.ศ. 1919 (พ.ศ. 2462) หลังสงครามโลกครั้งที่หนึ่ง ฉบับของ Erich Weinert ที่แต่งในปี ค.ศ. 1937 (พ.ศ. 2480) ให้สมาชิกกองพลเทลมัน กองทหารอาสาสัญชาติเยอรมันซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของกองพลน้อยนานาชาติที่เข้าร่วมรบในสงครามกลางเมืองสเปน เป็นต้น แต่ไม่มีฉบับใดแพร่หลายเท่าฉบับของ Luckhardt ซึ่งมีเนื้อร้องดังต่อไปนี้

ภาษาเยอรมัน คำแปล

Wacht auf, Verdammte dieser Erde,
die stets man noch zum Hungern zwingt!
Das Recht wie Glut im Kraterherde
nun mit Macht zum Durchbruch dringt.
Reinen Tisch macht mit dem Bedränger!
Heer der Sklaven, wache auf!
Ein Nichts zu sein, tragt es nicht länger
Alles zu werden, strömt zuhauf!

 |: Völker, hört die Signale!
  Auf zum letzten Gefecht!
  Die Internationale
  erkämpft das Menschenrecht. :|

ตื่นขึ้นเถิด! เหล่าผู้ทุกระทมทั่วแผ่นดิน
เหล่าผู้อดอยากหิวโหย
กฎที่ทำให้ดวงใจเราเดือดปะทุ
และตอนนี้พร้อมที่จะต่อสู้
เราจะกำจัดเหล่านักขูดรีดนั้น
ตื่นขึ้นเถิด! นักรบประชา
ในตอนนี้ไม่มีทางเลือกอื่นไดแล้ว
ที่ทำให้ความไพบูลย์กลับมา

 |:ประชาชน! ฟัง! เสียงสัญญาณ!
  แห่งสงครามครั้งสุดท้าย
  ดิดอินเทอร์นาโชนาล
  รวมมนุษย์ให้เป็นปึกแผ่น:|

Es rettet uns kein höh'res Wesen,
kein Gott, kein Kaiser noch Tribun
Uns aus dem Elend zu erlösen
können wir nur selber tun!
Leeres Wort: des Armen Rechte,
Leeres Wort: des Reichen Pflicht!
Unmündig nennt man uns und Knechte,
duldet die Schmach nun länger nicht!

 |: Völker, hört die Signale!
  Auf zum letzten Gefecht!
  Die Internationale
  erkämpft das Menschenrecht. :|

ไม่มีผู้ใดที่มาช่วยเราได้
ไม่ใช่พระเจ้า ไม่ใช่ไกเซอร์หรือวีรบุรุษ
ที่มาช่วยเราให้พ้นจากความทุกข์ทน
เราต้องช่วยเหลือตัวเราเองเท่านั้น
คำขวัญ : คนจนได้รับสิทธิ
คำขวัญ : ร่ำรวยด้วยการขูดรีด
พวกคนรวยที่มองพวกเราเป็นทาส
เราจะไม่ทนพวกมันอีกแล้ว

 |:ประชาชน! ฟัง! เสียงสัญญาณ!
  แห่งสงครามครั้งสุดท้าย
  ดิดอินเทอร์นาโชนาล
  รวมมนุษย์ให้เป็นปึกแผ่น:|

In Stadt und Land, ihr Arbeitsleute,
wir sind die stärkste der Partei'n
Die Müßiggänger schiebt beiseite!
Diese Welt muss unser sein;
Unser Blut sei nicht mehr der Raben,
Nicht der mächt'gen Geier Fraß!
Erst wenn wir sie vertrieben haben
dann scheint die Sonn' ohn' Unterlass!

 |: Völker, hört die Signale!
  Auf zum letzten Gefecht!
  Die Internationale
  erkämpft das Menschenrecht. :|

ผู้คนในเมืองและทั่วทั้งแผ่นดิน
คือ ความเข้มแข็งแห่งพลพรรค
เป็นสิ่งที่คอยช่วยผลักดันให้
ทั่วทั้งโลกต้องเป็นของเรา
เลือดของเราไม่ใช่อาหารให้กา
ไม่ใช่อาหารให้แร้งกิน
เราจะกำจัดเหล่านักขูดรีดนั้น
มองดูตะวันสาดแสงสีทอง

 |:ประชาชน! ฟัง! เสียงสัญญาณ!
  แห่งสงครามครั้งสุดท้าย
  ดิดอินเทอร์นาโชนาล
  รวมมนุษย์ให้เป็นปึกแผ่น:|

ฉบับภาษาไทย แก้

ในประเทศไทย มีการแปลเพลงแองเตอร์นาซิอองนาลออกเป็น 2 สำนวน สำนวนแรก จิตร ภูมิศักดิ์ แปลออกมาจากฉบับภาษาอังกฤษ ซึ่งแปลจากเพียงบทแรกของงานต้นฉบับภาษาฝรั่งเศส เมื่อประมาณ พ.ศ. 2501-2505 และให้ชื่อว่า "อินเตอร์เนชั่นแนล" ตามเสียงภาษาอังกฤษ [ต้องการอ้างอิง] ส่วนอีกสำนวนหนึ่งแปลมาจากฉบับภาษาจีน (แปลเฉพาะบทที่ 1 บทที่ 2 และบทที่ 6 ของต้นฉบับเดิม) เมื่อประมาณ พ.ศ. 2517 ใช้ชื่อเพลงว่า "แองเตอร์นาซิอองนาล" หรือ "สามัคคีนานาชาติ" สำนวนหลังนี้วงดนตรี "กงล้อ" นำมาขับร้องในช่วง พ.ศ. 2518-2519 [ต้องการอ้างอิง] ต่อมาวงไฟเย็น นำกลับมาร้องใหม่ในปี พ.ศ. 2559 ในอัลบั้ม "บทเพลงของมิตรสหายท่านหนึ่ง"

"อินเตอร์เนชั่นแนล" โดย จิตร ภูมิศักดิ์ แก้

 
จิตร ภูมิศักดิ์ ได้แปลเพลแองเตอร์นาซิอองนาลออกเป็นภาษาไทยในชื่อ "อินเตอร์เนชั่นแนล" เมื่อประมาณ พ.ศ. 2501 - 2505

ตื่นเถิดพี่น้องคนจนผู้ทุกข์ระทม
โค่นล้มสังคมแห่งการกดขี่
ตื่นเถิดพี่น้องผู้ไร้สิทธิ์เสรี
ครั้งนี้เราสู้เป็นครั้งสุดท้าย

ล้างโลกเก่าให้ดับย่อยยับสิ้นไป
สร้างโลกใหม่ที่สดใสเปรมปรีย์
ทั้งนี้จงอย่าดูหมิ่นตนเอง
อันพวกเรานี้คือผู้สร้างโลกใหม่

พร้อมใจกันจงอย่ารั้งรอรา
สามัคคีกันตราบชั่วกัลป์
อินเตอร์เนชั่นแนลนั้น
คือแสงทองส่องบนท้องฟ้า
พร้อมใจกันจงอย่ารั้งรอรา
สามัคคีกันให้แน่นแฟ้น
อินเตอร์เนชั่นแนลรุ่งเรืองเฟื่องฟ้า
เริงใจ ทั่วหล้า ไชโย

"แองเตอร์นาซิอองนาล" หรือ "สามัคคีนานาชาติ" แก้

บทที่ 1
บทที่ 2
บทที่ 3

ตื่นเถิด พี่น้องผองทาสผู้ทุกข์ระทม
ลุกขึ้นเถิด มวลชนผู้ยากไร้ทั่วหล้า
เลือดริน ปรี่ล้นทุกข์ทนเรื่อยมา
สองมือคว้า ไขว่หายุติธรรม

โลกเก่า ฟาดมันให้แหลกยับไป
ผองทาสทั้งหลาย ลุกขึ้นสามัคคี
อย่าคิด ว่าเรานั้นยากไร้ซึ่งทุกสิ่ง
ในความเป็นจริงโลกนี้เป็นของเรา

นี้เป็นการต่อสู้ครั้งสุดท้าย
สามัคคีให้ถึงวันพรุ่ง
แองเตอร์นาซิอองนาล
จะต้องปรากฏเป็นจริง
นี้เป็นการต่อสู้ครั้งสุดท้าย
สามัคคีให้ถึงวันพรุ่ง
แองเตอร์นาซิอองนาล
จะต้องปรากฏเป็นจริง

เคยมีหรือ พระเจ้าที่มาโปรดช่วย
หวังอำนวย จากใครไม่ได้
หยัดยืน พึ่งลำแข้งของเราไซร้
สังคมใหม่ จึงจะได้มา

ขอพวกเรา จงช่วงชิงชีพของเราคืน
จงหยัดจงยืนความคิดใหม่ไว้ให้ได้
โหมเพลิงในเตาให้มันพุ่งโชนขึ้นไป
ตีเหล็กตีได้เมื่อยังร้อนแดง

นี้เป็นการต่อสู้ครั้งสุดท้าย
สามัคคีให้ถึงวันพรุ่ง
แองเตอร์นาซิอองนาล
จะต้องปรากฏเป็นจริง
นี้เป็นการต่อสู้ครั้งสุดท้าย
สามัคคีให้ถึงวันพรุ่ง
แองเตอร์นาซิอองนาล
จะต้องปรากฏเป็นจริง

ผู้ใด คือชนชั้นผู้สร้างโลก
คือพวกเรา ชนชั้นผู้ใช้แรงงาน
ผลทั้งสิ้น จะต้องเป็นของพวกเรา
ไม่เหลือให้ พวกทากสูบกิน

แค้นเจ้าพวก ศักดินาเลวทรามนั้น
แค้นที่มัน สูบกินเลือดเรา
มีแต่ กำจัดการขูดรีดให้สิ้น
ตะวันสีแดง สาดแสงทั่วหล้า

นี้เป็นการต่อสู้ครั้งสุดท้าย
สามัคคีให้ถึงวันพรุ่ง
แองเตอร์นาซิอองนาล
จะต้องปรากฏเป็นจริง
นี้เป็นการต่อสู้ครั้งสุดท้าย
สามัคคีให้ถึงวันพรุ่ง
แองเตอร์นาซิอองนาล
จะต้องปรากฏเป็นจริง

ดูเพิ่ม แก้

อ้างอิง แก้

 1. Maclellan, Nic (2004). Louise Michel: Rebel Lives. Ocean Press. pp. 7, 89. ISBN 9781876175764.
 2. Gluckstein, Donny (2008). "Decyphering 'The Internationale'". International Socialism (120).
 3. "Did you know that the composer of 'The Internationale' was Belgian?". Focus on Belgium (ภาษาอังกฤษ). 21 April 2017. สืบค้นเมื่อ 12 June 2021.
 4. "s.v. Internationale, The". World Book Encyclopedia (2018 ed.). ISBN 9780716601180.
 5. "The International Anarchist Congress, Amsterdam, 1907" (PDF). www.fdca.it. สืบค้นเมื่อ 7 ธันวาคม 2018.
 6. The Guardian, Australia. "The International". pp. first paragraph. คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2009-10-25. สืบค้นเมื่อ 2011-12-28.
 7. David Walls, Sonoma State University. "Billy Bragg's Revival of Aging Anthems: Radical Nostalgia or Activist Inspiration?". คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2011-12-16. สืบค้นเมื่อ 2011-12-28.
 8. The Guardian, Australia. "The International". pp. ninth paragraph. คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2009-10-25. สืบค้นเมื่อ 2011-12-28.
 9. The Guardian, Australia. "The International". pp. 11th paragraph. คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2009-10-25. สืบค้นเมื่อ 2011-12-28.
 10. David Walls, Sonoma State University. "Billy Bragg's Revival of Aging Anthems: Radical Nostalgia or Activist Inspiration?". คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2011-12-16. สืบค้นเมื่อ 2011-12-28.
 11. "The Internationale in 82 languages". คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2007-12-15. สืบค้นเมื่อ 2007-12-22.
 12. Billy Bragg: Albums: The Internationale เก็บถาวร 2009-06-09 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน.
 13. A.V. Lunacharskiy (ed). "The International (in Russian)". Fundamental'naya Elektronnaya Biblioteka. {{cite web}}: |author= มีชื่อเรียกทั่วไป (help)

แหล่งข้อมูลอื่น แก้