แองเตอร์นาซิอองนาล

แองเตอร์นาซิอองนาล (ฝรั่งเศส: L'Internationale; [l‿ɛ̃.tɛʁ.na.sjɔ.nal(ə)], อังกฤษ: The Internationale) เป็นเพลงปลุกใจที่ใช้ในการต่อสู้ของชนชั้นกรรมาชีพ มีที่มาจากบทกวีต้นฉบับภาษาฝรั่งเศสของ เออแฌน ปอตีเย (Eugène Pottier) ในปี ค.ศ. 1871 (พ.ศ. 2414) แต่งทำนองโดยปีแยร์ เดอ แฌเต (Pierre De Geyter) ในปี ค.ศ. 1888 (พ.ศ. 2431) ใช้ในการต่อสู้ของฝ่ายซ้ายต่อฝ่ายขวาในฝรั่งเศส และแพร่หลายไปทั่วโลก ถูกแปลเป็นภาษาต่าง ๆ หลายภาษา และถูกใช้เป็นเพลงชาติของสหภาพโซเวียต

แล็งแตร์นาซียอนาล
L'Internationale
L'Internationale.jpg
โน้ตเพลงแองเตอร์นาซิอองนาล (เนื้อร้องในภาพเป็นฉบับภาษาฝรั่งเศส)
ชื่ออื่นอังกฤษ: The Internationale, ไทย: แองเตอร์นาซิอองนาล, สามัคคีนานาชาติ, อินเตอร์เนชั่นแนล
เนื้อร้องเออแฌน ปอตีเย, ค.ศ. 1871
ทำนองปีแยร์ เดอ แฌเต, ค.ศ. 1888
รับไปใช้คริสต์ทศวรรษที่ 1890
(ในฐานะเพลงของกลุ่มการเมือง)
ตัวอย่างเสียง
แองเตอร์นาซิอองนาล (บรรเลง)
เออแฌน ปอตีเย (Eugène Pottier) ผู้ประพันธ์คำร้องของเพลงแล็งแตร์นาซียอนาล

เพลงนี้มีคำร้องภาษาไทยสองฉบับ ฉบับหนึ่งโดยจิตร ภูมิศักดิ์ แปลมาจากฉบับภาษาอังกฤษ มีชื่อไทยว่า อินเตอร์เนชั่นแนล และอีกฉบับหนึ่งแปลมาจากภาษาจีน มีชื่อไทยว่า แองเตอร์นาซิอองนาล หรือ สามัคคีนานาชาติ

บทร้องต้นฉบับแก้ไข

บทร้องต้นฉบับภาษาฝรั่งเศสของเพลงแองเตอร์นาซิอองนาล ถูกเขียนเมื่อเดือนมิถุนายน ค.ศ. 1871 โดย เออแฌน ปอตีเย (ค.ศ. 1816-1887, ก่อนหน้านั้นเขาเป็นสมาชิกของคอมมูนแห่งปารีส) [1] เดิมเพลงนี้ถูกขับร้องด้วยท่วงทำนองของเพลง "ลามาร์แซแยซ"[2] ต่อมา ปีแยร์ เดอ แฌเต (ค.ศ. 1848-1932) จึงนำเอาบทกวีของปอตีเยมาใส่ทำนองใหม่ ซึ่งเป็นทำนองที่ใช้อยู่จนถึงปัจจุบัน เมื่อปี ค.ศ. 1888[3] ท่วงทำนองดังกล่าวได้มีการบรรเลงต่อสาธารณชนครั้งแรกเมื่อเดือนกรกฎาคม ค.ศ. 1888[4] และเริ่มเป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลายนับตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา

ภาษาฝรั่งเศส คำแปล
บทที่ 1

Debout, les damnés de la terre
Debout, les forçats de la faim
La raison tonne en son cratère
C'est l'éruption de la fin
Du passé faisons table rase
Foules, esclaves, debout, debout
Le monde va changer de base
Nous ne sommes rien, soyons tout
 |: C'est la lutte finale
  Groupons-nous, et demain
  L'Internationale
  Sera le genre humain :|

Arise, the damned of the earth,
Arise, prisoners of hunger,
Reason thunders in its crater,
It is the eruption of the end!
Let's make a blank slate of the past,
Crowds, slaves, arise, arise!
The world is going to change from its base,
We are nothing, let's be everything!
 |: This is the final struggle
  Let us gather, and tomorrow
  The Internationale
  Will be mankind! :|

บทที่ 2

Il n'est pas de sauveurs suprêmes
Ni Dieu, ni César, ni tribun
Producteurs, sauvons-nous nous-mêmes
Décrétons le salut commun
Pour que le voleur rende gorge
Pour tirer l'esprit du cachot
Soufflons nous-mêmes notre forge
Battons le fer quand il est chaud
 |: C'est la lutte finale
  Groupons-nous, et demain
  L'Internationale
  Sera le genre humain :|

There are no supreme saviours,
Neither God, nor Caesar, nor tribune.
Producers, let's save ourselves!
Let's decree a common defense
So that the thief returns his plunder,
To pull the mind from the prison cell
Let us blow upon our furnace ourselves,
Strike the iron while it is hot!
 |: It is the final struggle
  Let us gather, and tomorrow
  The Internationale
  Will be mankind! :|

บทที่ 3

L'état comprime et la loi triche
L'impôt saigne le malheureux
Nul devoir ne s'impose au riche
Le droit du pauvre est un mot creux
C'est assez, languir en tutelle
L'égalité veut d'autres lois
Pas de droits sans devoirs dit-elle
Egaux, pas de devoirs sans droits
 |: C'est la lutte finale
  Groupons-nous, et demain
  L'Internationale
  Sera le genre humain :|

The state represses and the law cheats,
The taxes bleed the unfortunate
No responsibility is imposed on the rich
The rights of the poor is a hollow phrase
Enough of languishing in custody,
Equality needs other laws!
No rights without duty, it says,
Equally, no duties without rights.
 |: It is the final struggle
  Let us gather, and tomorrow
  The Internationale
  Will be mankind! :|

บทที่ 4

Hideux dans leur apothéose
Les rois de la mine et du rail
Ont-ils jamais fait autre chose
Que dévaliser le travail
Dans les coffres-forts de la bande
Ce qu'il a créé s'est fondu
En décrétant qu'on le lui rende
Le peuple ne veut que son dû.
 |: C'est la lutte finale
  Groupons-nous, et demain
  L'Internationale
  Sera le genre humain :|

Hideous, in their glory,
The kings of the mines and rail.
Never have they done anything else,
But steal from others' work.
In the safes of this group
What we created is melted together!
In decreeing that they give it back
The people want nothing but their due.
 |: It is the final struggle
  Let us gather, and tomorrow
  The Internationale
  Will be mankind! :|

บทที่ 5

Les rois nous saoulaient de fumées
Paix entre nous, guerre aux tyrans
Appliquons la grève aux armées
Crosse en l'air, et rompons les rangs
S'ils s'obstinent, ces cannibales
A faire de nous des héros
Ils sauront bientôt que nos balles
Sont pour nos propres généraux
 |: C'est la lutte finale
  Groupons-nous, et demain
  L'Internationale
  Sera le genre humain :|

The kings intoxicate us with their fumes,
Peace among ourselves, war to the tyrants!
Let us declare strikes in the armies,
Guns in the air, break their ranks!
If they insist, those cannibals,
On making heroes of us,
They will soon know that our bullets,
Are for our own generals.
 |: It is the final struggle
  Let us gather, and tomorrow
  The Internationale
  Will be mankind! :|

บทที่ 6

Ouvriers, paysans, nous sommes
Le grand parti des travailleurs
La terre n'appartient qu'aux hommes
L'oisif ira loger ailleurs
Combien, de nos chairs se repaissent
Mais si les corbeaux, les vautours
Un de ces matins disparaissent
Le soleil brillera toujours.
 |: C'est la lutte finale
  Groupons-nous, et demain
  L'Internationale
  Sera le genre humain :|

Labourers, peasants, we are
The great party of workers
The earth belongs only to humans
The idle are going to live elsewhere
How much they feast on our flesh
But if the ravens and vultures
Disappear one of these days
The sun will shine forever
 |: It is the final struggle
  Let us gather, and tomorrow
  The Internationale
  Will be mankind! :|

ฉบับภาษาอังกฤษแก้ไข

เพลงแองแตร์นาซิอองนาลฉบับภาษาอังกฤษนี้ มีบทร้องทั้งหมด 3 บท แต่สำนวนของเมริกัน ประพันธ์เนื้อร้องโดย ชาร์ลส์ โฮป เคอร์ ประกอบด้วยบทร้องทั้งหมด 5 บท ส่วนใหญ่นิยมร้องแค่ 2 บท[5][6] โดยได้มีการแก้ไขคำว่า "the internationale", "the international soviet", หรือ "the international union" เป็นคำว่า "the international working class" มีความหมายว่า สามัคคีกรรมกรนานาชาติ.

ภาษาอังกฤษ (สำนวนเดิม) Billy Bragg's Revision[7] ภาษาอังกฤษ (สำนวนอเมริกัน)
บทที่ 1

Arise, ye workers from your slumber,
Arise, ye prisoners of want.
For reason in revolt now thunders,
and at last ends the age of cant!
Away with all your superstitions,
Servile masses, arise, arise!
We'll change henceforth the old tradition,
And spurn the dust to win the prize!
  So comrades, come rally,
  And the last fight let us face.
  The Internationale,
  Unites the human race.
  So comrades, come rally,
  And the last fight let us face.
  The Internationale,
  Unites the human race.

Stand up, all victims of oppression,
For the tyrants fear your might!
Don't cling so hard to your possessions,
For you have nothing if you have no rights!
Let racist ignorance be ended,
For respect makes the empires fall!
Freedom is merely privilege extended,
Unless enjoyed by one and all.
  So come brothers and sisters,
  For the struggle carries on.
  The Internationale,
  Unites the world in song.
  So comrades, come rally,
  For this is the time and place!
  The international ideal,
  Unites the human race.

Arise, the workers of all nations!
Arise, oppressed of the earth!
For justice thunders condemnation:
A better world's in birth!
No more tradition's chains shall bind us,
Arise, you slaves, no more in thrall!
The earth will rise on new foundations:
We, who were nothing, shall be all!
  Forward, brothers and sisters,
  And the last fight let us face;
  The Internationale
  Unites the human race!
  Forward, brothers and sisters,
  And the last fight let us face;
  The Internationale
  Unites the human race!

บทที่ 2

No more deluded by reaction,
On tyrants only we'll make war!
The soldiers too will take strike action,
They'll break ranks and fight no more!
And if those cannibals keep trying,
To sacrifice us to their pride,
They soon shall hear the bullets flying,
We'll shoot the generals on our own side.
  So comrades, come rally,
  And the last fight let us face.
  The Internationale,
  Unites the human race.
  So comrades, come rally,
  And the last fight let us face.
  The Internationale,
  Unites the human race.

Let no one build walls to divide us,
Walls of hatred nor walls of stone.
Come greet the dawn and stand beside us,
We'll live together or we'll die alone.
In our world poisoned by exploitation,
Those who have taken, now they must give!
And end the vanity of nations,
We've but one Earth on which to live.
  So come brothers and sisters,
  For the struggle carries on.
  The Internationale,
  Unites the world in song.
  So comrades, come rally,
  For this is the time and place!
  The international ideal,
  Unites the human race.

We see through their disinformation:
Designs to turn us into war.
But soon, the soldiers in formation
Will break ranks and fight no more.
And if those cowards think it's their right
To sacrifice us to their dream,
They'll see the power of our own might;
It's time to end the old regime.
  Forward, brothers and sisters,
  And the last fight let us face;
  The Internationale
  Unites the human race!
  Forward, brothers and sisters,
  And the last fight let us face;
  The Internationale
  Unites the human race!

บทที่ 3

No saviour from on high delivers,
No faith have we in prince or peer.
Our own right hand the chains must shiver,
Chains of hatred, greed and fear.
E'er the thieves will out with their booty,
And to all give a happier lot.
Each at his forge must do their duty,
And we'll strike the iron while it's hot.
  So comrades, come rally,
  And the last fight let us face.
  The Internationale,
  Unites the human race.
  So comrades, come rally,
  And the last fight let us face.
  The Internationale,
  Unites the human race.

And so begins the final drama,
In the streets and in the fields.
We stand unbowed before their armour,
We defy their guns and shields!
When we fight, provoked by their aggression,
Let us be inspired by life and love.
For though they offer us concessions,
Change will not come from above!
  So come brothers and sisters,
  For the struggle carries on.
  The Internationale,
  Unites the world in song.
  So comrades, come rally,
  For this is the time and place!
  The Internationale,
  Unites the human race.

Just we, the workers of the world-wide,
The mighty army of labor,
To own the planet have a true right -
But the parasites — never!
For too long we've endured exploitation,
Too long we've been the vulture's prey.
Farewell to days of condemnation!
The red dawn brings a bright new day!
  Forward, brothers and sisters,
  And the last fight let us face;
  The Internationale
  Unites the human race!
  Forward, brothers and sisters,
  And the last fight let us face;
  The Internationale
  Unites the human race!

ฉบับภาษารัสเซียแก้ไข

อินเตียร์นาซิออนัล
Интернационал
 
เนื้อร้องเออแฌน ปอตีเย, ค.ศ. 1871 (ฉบับภาษารัสเซียแปลโดย อาร์คาดี้ ยาคอฟเลวิช ก็อตส์ เมื่อ ค.ศ. 1902)
ทำนองปีแยร์ เดอ แฌเต, ค.ศ. 1888
รับไปใช้ค.ศ. 1918
(ในฐานะเพลงชาติสหพันธ์สาธารณรัฐสังคมนิยมโซเวียตรัสเซีย)
ค.ศ. 1922
(ในฐานะเพลงชาติสหภาพโซเวียต)
เลิกใช้ค.ศ. 1944
(ยังคงมีฐานะเป็นเพลงประจำพรรคคอมมิวนิสต์แห่งสหภาพโซเวียต)
ถัดไปเพลงชาติสหภาพโซเวียต
ตัวอย่างเสียง
"แองเตอร์นาซิอองนาล" ฉบับภาษารัสเซีย

เพลงแองแตร์นาซิอองนาลฉบับภาษารัสเซียนี้ เป็นบทประพันธ์ที่แปลจากต้นฉบับภาษาฝรั่งเศสโดย อาร์คาดี้ ยาคอฟเลวิช ก็อตส์ เมื่อปี ค.ศ. 1902 และตีพิมพ์ที่ลอนดอนในนิตยสาร "Zhizn" ซึ่งเป็นนิตยสารของชาวรัสเซียอพยพที่อยู่ในลอนดอน บทร้องภาษารัสเซียฉบับแรกประกอบด้วยบทร้องทั้งหมด 3 บทจากต้นฉบับเดิมที่มีอยู่ 6 บท (กล่าวคือ บทที่ 1, 2 และ 6 ของฉบับเดิม) พร้อมด้วยท่อนร้องรับประสานเสียง หลังการปฏิวัติเดือนตุลาคมโดยพรรคบอลเชวิค ความในบทร้องดังกล่าวถูกปรับแก้เล็กน้อยเพื่อตัดรูปอนาคตกาลของประโยค "ซึ่งไร้ประโยชน์แล้ว" ในเพลงออก โดยเฉพาะในท่องร้องรับประสานเสียงนั้น ได้มีการเรียบเรียงใหม่ในโดยใช้รูปประโยคปัจจุบันกาลแทนรูปอนาคตกาล และเริ่มใช้สรรพนามแสดงความเป็นเจ้าของ (possessive pronoun) ในรูปพหูพจน์ ต่อมาในปี ค.ศ. 1918 ยูรี สเตลคอฟ (Yuri Steklov) บรรณาธิการใหญ่ของหนังสือพิมพ์ "Izvestia" ได้เชิญชวนให้บรรดานักเขียนชาวรัสเซียแปลบทร้องเดิมอีก 3 บทที่เหลือ เพลงแองเตอร์นาซิอองนาลฉบับภาษารัสเซียจึงมีบทร้องครบ 6 บทเช่นเดียวกับต้นฉบับเดิมในที่สุด[8]

ในปี ค.ศ. 1944 สหภาพโซเวียตได้กำหนดให้ใช้เพลงชาติสหภาพโซเวียตขึ้น โดยเป็นเพลงที่ดัดแปลงทำนองจากเพลงประจำพรรคบอลเชวิค ในระยะเวลาก่อนหน้านั้น เพลงแองเตอร์นาซิอองนาลถูกใช้เป็นเพลงหลักสำหรับแสดงออกถึงความภักดีต่ออุดมการณ์ของการปฏิวัติเดือนตุลาคมและสหภาพโซเวียต อย่างไรก็ตาม เพลงนี้ต่อมาก็ยังคงเป็นที่ยอมรับในฐานะเพลงประจำพรรคคอมมิวนิสต์แห่งสหภาพโซเวียตอย่างเป็นทางการ และเนื้อร้องฉบับหลัง ค.ศ. 1919 นั้น ปัจจุบันยังคงใช้อยู่โดยพรรคคอมมิวนิสต์แห่งสหพันธรัฐรัสเซีย

ภาษารัสเซีย คำแปล
บทที่ 1

Вставай, проклятьем заклеймённый,
Весь мир голодных и рабов!
Кипит наш разум возмущённый
И в смертный бой вести готов.
Весь мир насилья мы разрушим
До основанья, а затем
Мы наш, мы новый мир построим, —
Кто был ничем, тот станет всем.

Припев:
 |: Это есть наш последний
  И решительный бой.
  С Интернационалом
  Воспрянет род людской! :|

ลุกขึ้นเถิด เหล่าผู้ถูกตีตราด้วยคำสาป
เหล่าผู้อดอยากและตกเป็นทาสในโลกหล้า
ดวงจิตอันกราดเกรี้ยวของเราเดือดปะทุ
และพร้อมที่จะสู้กับมรณะ
เราจักทำลายโลกอันเลวร้าย
จากรากฐานของมัน ต่อจากนั้น
เราจักสร้างโลกใหม่
ผู้ยากไร้จักกลายเป็นผู้พร้อมพรั่งด้วยทุกสิ่ง!

ประสานเสียง:
 |: นี่คือการต่อสู้
   ขั้นแตกหักครั้งสุดท้าย
   ด้วยความเป็นสากล
   มนุษยชาติจะต้องยกระดับขึ้น:|

บทที่ 2

Никто не даст нам избавленья:
Ни бог, ни царь и ни герой.
Добьёмся мы освобожденья
Своею собственной рукой.
Чтоб свергнуть гнёт рукой умелой,
Отвоевать своё добро, —
Вздувайте горн и куйте смело,
Пока железо горячо!
Припев:|

ไม่มีใครมาช่วยปลดปล่อยเราได้
ไม่ใช่ทั้งพระเจ้า ซาร์ หรือผู้กล้าหน้าไหน
เราต้องปลดปล่อยตัวเรา
ด้วยมือของเราเองเท่านั้น
เพื่อขจัดการกดขี่ให้สิ้น
เพื่อทวงคืนทุกสิ่งที่เป็นของเรา
โหมไฟให้แรงเข้า แล้วกระหน่ำค้อน
ตีเหล็กในยามร้อนแดง!
ประสานเสียง:|

บทที่ 3

Довольно кровь сосать, вампиры,
Тюрьмой, налогом, нищетой!
У вас — вся власть, все блага мира,
А наше право — звук пустой !
Мы жизнь построим по-иному —
И вот наш лозунг боевой:
Вся власть народу трудовому!
А дармоедов всех долой!
Припев:|

You've sucked enough of our blood, you vampires,
With prison, taxes and poverty!
You have all the power, all the blessings of the world,
And our rights are but an empty sound!
We'll make our own lives in a different way -
And here is our battle cry:
All the power to the people of labor!
And away with all the parasites!
ประสานเสียง:|

บทที่ 4

Презренны вы в своём богатстве,
Угля и стали короли!
Вы ваши троны, тунеядцы,
На наших спинах возвели.
Заводы, фабрики, палаты —
Всё нашим создано трудом.
Пора! Мы требуем возврата
Того, что взято грабежом.
Припев:|

Contemptible you are in your wealth,
You kings of coal and steel!
You had your thrones, parasites,
At our backs erected.
All the factories, all the chambers -
All were made by our hands.
It's time! We demand the return
Of that which was stolen from us.
ประสานเสียง:|

บทที่ 5

Довольно королям в угоду
Дурманить нас в чаду войны!
Война тиранам! Мир Народу!
Бастуйте, армии сыны!
Когда ж тираны нас заставят
В бою геройски пасть за них —
Убийцы, в вас тогда направим
Мы жерла пушек боевых!
Припев:|

Enough of clouding our minds in the haze of war
On the behalf of kings!
War to the tyrants! Peace to the people!
Go on strike, sons of the army!
And if the tyrants tell us
To fall heroically in battle for them -
Then, murderers, we will point
The muzzles of our cannons at you!
ประสานเสียง:|

บทที่ 6

Лишь мы, работники всемирной
Великой армии труда,
Владеть землёй имеем право,
Но паразиты — никогда!
И если гром великий грянет
Над сворой псов и палачей, —
Для нас всё так же солнце станет
Сиять огнём своих лучей.
Припев:|

มีเพียงเรา เหล่าชนชั้นกรรมาชีพทั่วโลก
กองทัพอันยิ่งใหญ่ของมวลหมู่กรรมกร
ที่เป็นผู้มีสิทธิครอบครองผืนพิภพ
แต่กับพวกเหลือบไรนั้น ไม่มีวัน !
หากถึงครามหาอัสนีบาต
ฟาดยังพวกเพชฌฆาตและสุนัขรับใช้
ดวงตะวันจะส่องแสงแก่พวกเรา
และเปล่งรัศมีไปทั่วหล้า
ประสานเสียง:|

ฉบับภาษาเยอรมันแก้ไข

เนื้อร้องฉบับภาษาเยอรมันซึ่งโด่งดังและแพร่หลายที่สุดคือของ Emil Luckhardt แต่งในปี ค.ศ. 1910 (พ.ศ. 2453) โดยได้รับแรงบันดาลใจมาจากต้นฉบับภาษาฝรั่งเศส นอกจากฉบับนี้แล้วยังมีฉบับภาษาเยอรมันอื่น ๆ อีก 7 ฉบับซึ่งเนื้อร้องเปลี่ยนแปลงไปตามอุดมการณ์ของผู้แต่ง ไม่ว่าจะเป็นสังคมนิยม คอมมิวนิสต์หรืออนาธิปไตย เช่น ฉบับของ Franz Diederich ที่แต่งในปี ค.ศ. 1908 (พ.ศ. 2451) ฉบับของ Sigmar Mehring ฉบับของ Erich Mühsam ที่แต่งในปี ค.ศ. 1919 (พ.ศ. 2462) หลังสงครามโลกครั้งที่หนึ่ง ฉบับของ Erich Weinert ที่แต่งในปี ค.ศ. 1937 (พ.ศ. 2480) ให้สมาชิกกองพลเทลมัน กองทหารอาสาสัญชาติเยอรมันซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของกองพลน้อยนานาชาติที่เข้าร่วมรบในสงครามกลางเมืองสเปน เป็นต้น แต่ไม่มีฉบับใดแพร่หลายเท่าฉบับของ Luckhardt ซึ่งมีเนื้อร้องดังต่อไปนี้

ภาษาเยอรมัน คำแปล

Wacht auf, Verdammte dieser Erde,
die stets man noch zum Hungern zwingt!
Das Recht wie Glut im Kraterherde
nun mit Macht zum Durchbruch dringt.
Reinen Tisch macht mit dem Bedränger!
Heer der Sklaven, wache auf!
Ein Nichts zu sein, tragt es nicht länger
Alles zu werden, strömt zuhauf!

 |: Völker, hört die Signale!
  Auf zum letzten Gefecht!
  Die Internationale
  erkämpft das Menschenrecht. :|

ตื่นขึ้นเถิด! เหล่าผู้ทุกระทมทั่วแผ่นดิน
เหล่าผู้อดอยากหิวโหย
กฎที่ทำให้ดวงใจเราเดือดปะทุ
และตอนนี้พร้อมที่จะต่อสู้
เราจะกำจัดเหล่านักขูดรีดนั้น
ตื่นขึ้นเถิด! นักรบประชา
ในตอนนี้ไม่มีทางเลือกอื่นไดแล้ว
ที่ทำให้ความไพบูลย์กลับมา

 |:ประชาชน! ฟัง! เสียงสัญญาณ!
  แห่งสงครามครั้งสุดท้าย
  ดิดอินเทอร์นาโชนาล
  รวมมนุษย์ให้เป็นปึกแผ่น:|

Es rettet uns kein höh'res Wesen,
kein Gott, kein Kaiser noch Tribun
Uns aus dem Elend zu erlösen
können wir nur selber tun!
Leeres Wort: des Armen Rechte,
Leeres Wort: des Reichen Pflicht!
Unmündig nennt man uns und Knechte,
duldet die Schmach nun länger nicht!

 |: Völker, hört die Signale!
  Auf zum letzten Gefecht!
  Die Internationale
  erkämpft das Menschenrecht. :|

ไม่มีผู้ใดที่มาช่วยเราได้
ไม่ใช่พระเจ้า ไม่ใช่ไกเซอร์หรือวีรบุรุษ
ที่มาช่วยเราให้พ้นจากความทุกข์ทน
เราต้องช่วยเหลือตัวเราเองเท่านั้น
คำขวัญ : คนจนได้รับสิทธิ
คำขวัญ : ร่ำรวยด้วยการขูดรีด
พวกคนรวยที่มองพวกเราเป็นทาส
เราจะไม่ทนพวกมันอีกแล้ว

 |:ประชาชน! ฟัง! เสียงสัญญาณ!
  แห่งสงครามครั้งสุดท้าย
  ดิดอินเทอร์นาโชนาล
  รวมมนุษย์ให้เป็นปึกแผ่น:|

In Stadt und Land, ihr Arbeitsleute,
wir sind die stärkste der Partei'n
Die Müßiggänger schiebt beiseite!
Diese Welt muss unser sein;
Unser Blut sei nicht mehr der Raben,
Nicht der mächt'gen Geier Fraß!
Erst wenn wir sie vertrieben haben
dann scheint die Sonn' ohn' Unterlass!

 |: Völker, hört die Signale!
  Auf zum letzten Gefecht!
  Die Internationale
  erkämpft das Menschenrecht. :|

ผู้คนในเมืองและทั่วทั้งแผ่นดิน
คือ ความเข้มแข็งแห่งพลพรรค
เป็นสิ่งที่คอยช่วยผลักดันให้
ทั่วทั้งโลกต้องเป็นของเรา
เลือดของเราไม่ใช่อาหารให้กา
ไม่ใช่อาหารให้แร้งกิน
เราจะกำจัดเหล่านักขูดรีดนั้น
มองดูตะวันสาดแสงสีทอง

 |:ประชาชน! ฟัง! เสียงสัญญาณ!
  แห่งสงครามครั้งสุดท้าย
  ดิดอินเทอร์นาโชนาล
  รวมมนุษย์ให้เป็นปึกแผ่น:|

ฉบับภาษาไทยแก้ไข

ในประเทศไทย มีการแปลเพลงแองเตอร์นาซิอองนาลออกเป็น 2 สำนวน สำนวนแรก จิตร ภูมิศักดิ์ แปลออกมาจากฉบับภาษาอังกฤษ ซึ่งแปลจากเพียงบทแรกของงานต้นฉบับภาษาฝรั่งเศส เมื่อประมาณ พ.ศ. 2501-2505 และให้ชื่อว่า "อินเตอร์เนชั่นแนล" ตามเสียงภาษาอังกฤษ[ต้องการอ้างอิง] ส่วนอีกสำนวนหนึ่งแปลมาจากฉบับภาษาจีน (แปลเฉพาะบทที่ 1 บทที่ 2 และบทที่ 6 ของต้นฉบับเดิม) เมื่อประมาณ พ.ศ. 2517 ใช้ชื่อเพลงว่า "แองเตอร์นาซิอองนาล" หรือ "สามัคคีนานาชาติ" สำนวนหลังนี้วงดนตรี "กงล้อ" นำมาขับร้องในช่วง พ.ศ. 2518-2519[ต้องการอ้างอิง] ต่อมาวงไฟเย็น นำกลับมาร้องใหม่ในปี พ.ศ. 2559 ในอัลบั้ม "บทเพลงของมิตรสหายท่านหนึ่ง"

"อินเตอร์เนชั่นแนล" โดย จิตร ภูมิศักดิ์แก้ไข

 
จิตร ภูมิศักดิ์ ได้แปลเพลแองเตอร์นาซิอองนาลออกเป็นภาษาไทยในชื่อ "อินเตอร์เนชั่นแนล" เมื่อประมาณ พ.ศ. 2501 - 2505

ตื่นเถิดพี่น้องคนจนผู้ทุกข์ระทม
โค่นล้มสังคมแห่งการกดขี่
ตื่นเถิดพี่น้องผู้ไร้สิทธิ์เสรี
ครั้งนี้เราสู้เป็นครั้งสุดท้าย

ล้างโลกเก่าให้ดับย่อยยับสิ้นไป
สร้างโลกใหม่ที่สดใสเปรมปรีย์
ทั้งนี้จงอย่าดูหมิ่นตนเอง
อันพวกเรานี้คือผู้สร้างโลกใหม่

พร้อมใจกันจงอย่ารั้งรอรา
สามัคคีกันตราบชั่วกัลป์
อินเตอร์เนชั่นแนลนั้น
คือแสงทองส่องบนท้องฟ้า
พร้อมใจกันจงอย่ารั้งรอรา
สามัคคีกันให้แน่นแฟ้น
อินเตอร์เนชั่นแนลรุ่งเรืองเฟื่องฟ้า
เริงใจ ทั่วหล้า ไชโย

"แองเตอร์นาซิอองนาล" หรือ "สามัคคีนานาชาติ"แก้ไข

บทที่ 1
บทที่ 2
บทที่ 3

ตื่นเถิด พี่น้องผองทาสผู้ทุกข์ระทม
ลุกขึ้นเถิด มวลชนผู้ยากไร้ทั่วหล้า
เลือดริน ปรี่ล้นทุกข์ทนเรื่อยมา
สองมือคว้า ไขว่หายุติธรรม

โลกเก่า ฟาดมันให้แหลกยับไป
ผองทาสทั้งหลาย ลุกขึ้นสามัคคี
อย่าคิด ว่าเรานั้นยากไร้ซึ่งทุกสิ่ง
ในความเป็นจริงโลกนี้เป็นของเรา

นี้เป็นการต่อสู้ครั้งสุดท้าย
สามัคคีให้ถึงวันพรุ่ง
แองเตอร์นาซิอองนาล
จะต้องปรากฏเป็นจริง
นี้เป็นการต่อสู้ครั้งสุดท้าย
สามัคคีให้ถึงวันพรุ่ง
แองเตอร์นาซิอองนาล
จะต้องปรากฏเป็นจริง

เคยมีหรือ พระเจ้าที่มาโปรดช่วย
หวังอำนวย จากใครไม่ได้
หยัดยืน พึ่งลำแข้งของเราไซร้
สังคมใหม่ จึงจะได้มา

ขอพวกเรา จงช่วงชิงชีพของเราคืน
จงหยัดจงยืนความคิดใหม่ไว้ให้ได้
โหมเพลิงในเตาให้มันพุ่งโชนขึ้นไป
ตีเหล็กตีได้เมื่อยังร้อนแดง

นี้เป็นการต่อสู้ครั้งสุดท้าย
สามัคคีให้ถึงวันพรุ่ง
แองเตอร์นาซิอองนาล
จะต้องปรากฏเป็นจริง
นี้เป็นการต่อสู้ครั้งสุดท้าย
สามัคคีให้ถึงวันพรุ่ง
แองเตอร์นาซิอองนาล
จะต้องปรากฏเป็นจริง

ผู้ใด คือชนชั้นผู้สร้างโลก
คือเรา ชนชั้นผู้ใช้แรงงาน
ผลทั้งสิ้น จะต้องเป็นของพวกเรา
ไม่เหลือให้ พวกทากสูบกิน

แค้นเจ้าพวก สัตว์ร้ายเลวทรามนั้น
แค้นที่มัน สูบกินเลือดเรา
มีแต่ กำจัดการขูดรีดให้สิ้น
ตะวันสีแดง สาดแสงทั่วหล้า

นี้เป็นการต่อสู้ครั้งสุดท้าย
สามัคคีให้ถึงวันพรุ่ง
แองเตอร์นาซิอองนาล
จะต้องปรากฏเป็นจริง
นี้เป็นการต่อสู้ครั้งสุดท้าย
สามัคคีให้ถึงวันพรุ่ง
แองเตอร์นาซิอองนาล
จะต้องปรากฏเป็นจริง

ดูเพิ่มแก้ไข

อ้างอิงแก้ไข

  1. The Guardian, Australia. "The International". pp. first paragraph. คลังข้อมูลเก่า เก็บจาก แหล่งเดิม เมื่อ 2009-10-25. สืบค้นเมื่อ 2011-12-28.
  2. David Walls, Sonoma State University. "Billy Bragg's Revival of Aging Anthems: Radical Nostalgia or Activist Inspiration?". คลังข้อมูลเก่า เก็บจาก แหล่งเดิม เมื่อ 2011-12-16. สืบค้นเมื่อ 2011-12-28.
  3. The Guardian, Australia. "The International". pp. ninth paragraph. คลังข้อมูลเก่า เก็บจาก แหล่งเดิม เมื่อ 2009-10-25. สืบค้นเมื่อ 2011-12-28.
  4. The Guardian, Australia. "The International". pp. 11th paragraph. คลังข้อมูลเก่า เก็บจาก แหล่งเดิม เมื่อ 2009-10-25. สืบค้นเมื่อ 2011-12-28.
  5. David Walls, Sonoma State University. "Billy Bragg's Revival of Aging Anthems: Radical Nostalgia or Activist Inspiration?". คลังข้อมูลเก่า เก็บจาก แหล่งเดิม เมื่อ 2011-12-16. สืบค้นเมื่อ 2011-12-28.
  6. "The Internationale in 82 languages". คลังข้อมูลเก่า เก็บจาก แหล่งเดิม เมื่อ 2007-12-15. สืบค้นเมื่อ 2007-12-22.
  7. Billy Bragg: Albums: The Internationale Archived 2009-06-09 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน.
  8. A.V. Lunacharskiy (ed). "The International (in Russian)". Fundamental'naya Elektronnaya Biblioteka.CS1 maint: extra text: authors list (link)

แหล่งข้อมูลอื่นแก้ไข