เพลง หมายถึง การจัดกระทำต่อเสียงให้อยู่ในรูปแบบใดรูปแบบหนึ่ง อาจมีเนื้อร้องหรือไม่มีก็ได้ โดยมีผลต่อผู้ที่ได้รับฟังในรูปแบบต่าง ๆ กันไปตามประเภทและรูปแบบของเพลง โดยเพลงสามารถสร้างสรรค์จากเครื่องดนตรีและ/หรือการขับร้องก็ได้

บิลลี ฮอลิเดย์ นักร้องและนักแต่งเพลงแจ๊สชาวอเมริกัน ในนครนิวยอร์กในปี ค.ศ. 1947

รูปแบบของเพลงตามเครื่องดนตรีและเนื้อหา

แก้

รูปแบบของเพลงตามจังหวะ

แก้

ดูเพิ่มเพลงบลาๆ

แก้