คลาสสิก

หน้าแก้ความกำกวมวิกิมีเดีย

คลาสสิก (classic) อาจหมายถึง