รถยนต์คลาสสิก (อังกฤษ: Classic car) คือรถยนต์เก่า โดยทั่วไปแล้วมีอายุมากกว่า 20 ปีขึ้นไป แม้ว่านิยามของคำนี้จะค่อนข้างกว้าง แต่แก่นสาระทั่วไปคือรถเก่าที่มีคุณค่าทางประว้ติศาสตร์สำหรับการสะสมและมีคุณค่าที่จะรักษาหรือฟื้นฟู มากกว่าแค่เป็นเศษเหล็ก

องค์กรอย่าง สโมสรรถคลาสสิกแห่งอเมริกา (CCCA) และสโมสรรถโบราณแห่งอเมริกา (AACA) ได้ทำรายชื่อรถยนต์ที่เรียกว่า "คลาสสิก" อธิบายว่าคือรถดีหรือโดดเด่น ที่ทำขึ้นในอเมริกาหรือต่างชาติ ระหว่างปี ค.ศ. 1915−1948

หลังสงครามโลกครั้งที่สอง รถคลาสสิกไม่ได้รับคำนิยามที่แน่ชัดนัก และคำนี้มักอธิบายถึงรถเก่ารุ่นใดก็ได้